NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT":

Kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và công tác kế toán tài sản cố định tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ VIETSOVPETRO

Kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và công tác kế toán tài sản cố định tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việ[r]

105 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà

LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THỦY BỘ HẢI HÀ

Vớilĩnh vực kinh doanh chính là vận tải, kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu nên Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà có một khối lượng tài sản cố định lớnnên vấn đề quản lý và sử dụng TSCĐ là rất quan trọng. Việc TSCĐ được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tá[r]

137 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đăng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG

Chuyên đề tốt nghiệp kế toán tài sản cố định hữu hình tại trung tâm viễn thông Bù Đănguý thầy cô hướng dẫn và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty em đã hoàn thành đề tài thực tập: “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Trung tâm viễn thông Bù Đăng” Để hoàn thành tốt đề tài thực tậ[r]

81 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

Trong quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. trong tư liệu lao động thì tài sản cố định là một trong các nội dung quan trọng nhất. phân tích các nội dung trong tài sản cố định giúp quá trình làm việc hoạt[r]

54 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Hoàng Gia

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG GIA

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là bộ phận chủ yếu của cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp. Việc trang bị, sử dụng TSCĐHH ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc quản lý và sử dụng hiệu quả TSCĐHH là một trong những[r]

95 Đọc thêm

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VĂN BÀN

hỏng, TSCĐ giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu, đồng thời bị giảmdần về giá trị và giá trị sử dụng. DN thực hiện thu hồi giá trị TSCĐ đã đầu tưđể tái sản xuất thông qua việc tính trích khấu hao TSCĐ.Thứ tư, TSCĐ là bộ phận quan trọng trong tổng giá trị tài sản của DN.TSCĐ[r]

92 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHHMTV khách sạn du lịch công đoàn hạ long

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHHMTV KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HẠ LONG

Sự phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn đã kéo theo sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Để tồn tại và phát triển, đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải chi đủ, thu đủ. Nghĩa là trước hết đảm bảo hoàn vốn, sau nữa kinh doanh phải có lãi. Muốn có hiệu quả ngày càng cao và chắ[r]

69 Đọc thêm

khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán đề tài kế toán tài sản cố định

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN ĐỀ TÀI KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

“Kế toán tài sản cố định và vần đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp”.
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung chuyên đề tốt nghiệp được trình bày theo 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận.
Chương 2: Thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty và vấn đề quản lý, nâng cao[r]

134 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp: kế toán tài sản cố định

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3

I. Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định, vai trò của tài sản cố định trong quá trình kinh doanh 3

1. Khái niệm 3

2. Đặc điểm 3

3. Vai trò 3

II. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 4

III. Phân loại và đánh giá tài sản cố[r]

56 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

Nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Vì vậy, để tồn tại và đứng vững trên thị trường kinh tế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý và tổ chức sản xuất[r]

74 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm (LIDECO)

LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM (LIDECO)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO) là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, trong đó ưu tiên tập trung phát triển vào lĩnh vực thi công xây lắp các công trình xã hội, dân dụng, các khu đô thị và khu công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao trong phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty. Vì[r]

95 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Công ty TNHH Viễn thông công nghệ cao Thái Sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ CAO THÁI SƠN

Nền kinh tế thị trường mở ra, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó tạo ra những thách thức vô cùng to lớn. Các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt nhất là khi cuộc khủng hoảng kinh t[r]

67 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CP BAO BÌ XI MĂNG HP

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CP BAO BÌ XI MĂNG HP

Lêi më ®Çu

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ta[r]

72 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xây dựng 472 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các s[r]

76 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HOÀNG LONG

hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý,tổ chức sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH Hưng Thịnh Hoàng Longcũng không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tìm hướng đi riêng cho mình trong môitrường cạnh tranh hiện nay.Kế toán với tư cách là một bộ phận cấ[r]

72 Đọc thêm

Kế toán Tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 7

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Tài sản cố định đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Tài sản cố định có ảnh hưởng lớn trong báo cáo tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng tro[r]

97 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất trong các doanh nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐHH[r]

74 Đọc thêm

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HOÀNG NGUYÊN

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HOÀNG NGUYÊN

LỜI CẢM ƠN
Trong cơ chế thị trư¬ờng kế toán TSCĐ luôn có ý nghĩa quan trọng: quản lý TSCĐ tốt sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chi phí tạo ra sản phẩm thấp tạo điều kiện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu và do đó doanh nghiệp mới có đủ sức cạnh tranh trên thị tr¬ường, tạo triển v[r]

94 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài: đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XE MÁY XE ĐẠP THỐNG NHẤT

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ[r]

71 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH X

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH X

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Tài sản cố định là những tư liệu chủ yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thời gian sử dụng dài và có giá trị lớn
Với nền kinh tế hiện nay thì doanh nghiệp nào có chất lượng cao, giá cả ph[r]

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề