CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 11

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 11":

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (501040) chương 11 cây đa phân

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (501040) CHƯƠNG 11 CÂY ĐA PHÂN

Một Btree bậc m là một cây đa phân tìm kiếm bậc m:
1. Tất cả các node lá ở cùng một mức.
2. Tất cả các node trung gian trừ node gốc có tối đa m nhánh con và tối thiểu m2 nhánh con (khác rỗng).
3. Số khóa của mỗi node trung gian ít hơn một so với số nhánh con và phân chia các khóa trong các nhánh con[r]

25 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 11 cây đa phân

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 11 CÂY ĐA PHÂN

... Thông tin Chương 11 Cây đa phân 11 Cây đa phân tìm kiếm Cây đa phân tìm kiếm bậc m: node có tối đa m nhánh ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11 Cây đa phân 12 Cây đa phân cân... tin Chương 11 Cây đa phân 17 Thêm vào B-tree ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11[r]

26 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG I : CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG LẬP TRÌNH .
CHƯƠNG II : Giới thiệu về lập trình HĐT với Java .
CHƯƠNG III : Lớp và các thành phần của lớp .
CHƯƠNG IV Các lớp cơ sở và các cấu trúc dữ liệu .
Chương V : Lập trình mạng .
CHƯƠNG 8 : CÁC LUỒNG VÀO RA VÀ CÁC TỆP DỮ LIỆU.
Ch¦­¬ng 9 : KẾT NỐI csdl v[r]

20 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

.....- Mỗi phần tử chứa liên kết đến phần tử đứng liền trướcvà sau nó- Mỗi phần tử là một cấu trúc gồm 3 thành phần: Thành phần dữ liệu: chứa thông tin cần quản lý Hai thành phần liên kết: chứa địa chỉ của phần tử liềntrước và sau nó, hoặc chứa giá trị NULL.3DANH SÁCH KÉPTỔ CHỨCstru[r]

33 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học viện bưu chính viễn thông

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CTDLGT là một trong những môn cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Chương trình = Cấu trúc + Giải thuật. Tài liệu bao gồm 7 chương trình bài cấu trúc dữ liệu và các giải thuật cơ bản nhất. Còn[r]

144 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA[r]

397 Đọc thêm

Slide Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm

SLIDE CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM

Chương giải thuật tìm kiếm môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Tìm kiếm là quá trình tìm một phần tử dữ liệu có một thành phần khóa (Key), có kiểu dữ liệu là T nào đó, các thành phần còn lại là thông tin (Info) liên quan đến phần tử dữ liệu đó cần thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

40 Đọc thêm

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Chương 1: MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1.1. Mạng truyền thông công nghiệp là gì? ............................................................................ 1
1.2 Phân loại và đặc trưng các hệ thống mạ[r]

184 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học 5
1.1. Đa dạng sinh học là gì? 5
1.2. Vai trò của đa dạng sinh học 5
1.3. Đặc trưng của đa dạng sinh học ở Việt Nam 5
1.4. Một số bức xúc về ĐDSH ở Việt Nam 6
Chương 2[r]

72 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

Môn học được gói gọn trong 10 chương bao quát tất cả các kiến thức, gồm: Các
qui tắc cơ bản của GIS; Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu; Cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian;
Phân tích cơ sở dữ liệu không gian; Truy xuất và hiển thị dữ liệu GIS; Kiến thức cơ
bản về viễn thám; Các nguyên lý viễn thám; Dữ liệu dùn[r]

11 Đọc thêm

giáo trình lập trình C

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C

CHƯƠNG 1 6
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C 6
GIỚI THIỆU 6
1.1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỊCH C CƠ BẢN 6
1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ C 7
1.3 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 7
1.4 BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH 9
1.5 BIẾN, HẰNG, ĐỊNH DANH 10
1.5.1 Biến (variable) 10
1.5.2 Hằng (constant) 1[r]

339 Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương i, II sinh học 11

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I, II SINH HỌC 11

... đề kiểm đánh giá lực học sinh dạy học chương I, II - Sinh học 11 Cấu trúc khóa luận - Mở đầu - Nội dung Chương Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chương Xây dựng đề kiểm tra đánh giá chất lượng học. .. thống đề kiếm tra đánh giá lực học sinh dạy học Sinh học 16% giáo viên chưa tập huấn xây dựng đề k[r]

67 Đọc thêm

Báo cáo phần mềm quản lý điểm

BÁO CÁO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM

Chương 1 CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ................................................. 4
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu .................................................... 4
1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu Access .................................. 4
1.2 Bảng dữ liệu (Tables) ..........................[r]

7 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương :
Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng
Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 3: Ngôn ngữ Java
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu .........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1[r]

205 Đọc thêm

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộiphân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘIPHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………… 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG I. Giới thiệu chung ……………………………………………………6 II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro…………… 12 III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế quốc dân hà nội[r]

36 Đọc thêm

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ Zigbee

THIẾT KẾ MẠNG THU THẬP DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ZIGBEE

Nội dung của luận văn sẽ sẽ gồm 3 phần:
Chương 1: giới thiệu cơ bản về mạng LRWPAN ZigbeeIEEE 802.15.4.
Chương 2: cấu trúc chồng giao thức ZigbeeIEEE 802.15.4
Chương 3:Mô tả về thiết kế mạng thu thập dữ liệu không dây sử dụng công nghệ ZigbeeIEEE 802.15.4.

63 Đọc thêm

phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SGK CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VẬT LÝ 11 CHUẨN

tiểu luận phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn , đây là tiểu luận môn học phân tích chương trình vật lí thpt dành cho cao học lí tại đh sư phạm huế. tiểu luận phân tích cấu trúc sgk chương từ trường vật lý 11 chuẩn , đây là tiểu luận môn học phân tích chương trình vật lí thpt dà[r]

40 Đọc thêm

phân tích và thiết kế hệ thống chương trình quản lý bán sách

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN SÁCH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 4
TỔNG QUAN 6
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 11
I. Khảo sát sơ bộ 11
1. Nhiệm vụ cơ bản 11
2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 11
3. Quy trình xử lý 12
4. Quy tắc quản lý 13
5. Mẫu biểu 14
II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ hệ th[r]

86 Đọc thêm

thiết kế xây dựng hệ thống quản lý nhà sách

THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 4
TỔNG QUAN 6
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 11
I. Khảo sát sơ bộ 11
1. Nhiệm vụ cơ bản 11
2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công trách nhiệm 11
3. Quy trình xử lý 12
4. Quy tắc quản lý 13
5. Mẫu biểu 14
II. Mô hình tiến trình nghiệp vụ hệ th[r]

86 Đọc thêm