LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ":

15 CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

15 CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

thực, nói cách khác, hoạt động lý luận không có mục đích tự thân mà vì phục vụ thục tiễn, để cảitạo thực tiễn. Thực chất của sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là phải quán triệt được thựctiễn là cơ sở, là động lực, mục đích của lý luận, của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý (lýluận). Như trên đã nói, lý luận đích thực bao giờ cũng bắt nguồn từ thực tiễn, do thực tiễn quyđịnh. Thực tiễn quy định lý luận thể hiện ở nhu cầu, nội dung, phương hướng phát triển của nhậnthức, lý luận. Thực tiễn biến đổi thì lý luận cũng biến đổi theo, nhưng lý luận cũng tác động trởlại thực tiễn bằng cách soi đường, chỉ đạo, dẫn đắt thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức và vận dụngnguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn phải chống bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều.CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊChúng ta coi trọng kinh nghiệm thực tiễn và không ngừng tích luỹ vốn kinh nghiệm quý báuđó.Song chỉ dừng lại ở trình độ kinh nghiệm, thỏa mãn với vốn kinh nghiệm của bản thân, coikinh nghiệm là tất cả, tuyệt đối hóa kinh nghiệm đồng thời coi nhẹ lý luận, ngại học tập, nghiêncứu lý luận, ít am hiểu lý luận, không quan tâm tổng kết kinh nghiệm để đề xuất lý luận thì sẽ rơivào lối suy nghĩ giản đơn, tư duy áng chừng, đại khái, phiến diện thiếu tính lô gic, tính hệ thống,do đó, trong hoạt động thực tiễn thì mò mẫm, tuỳ tiện, thiếu tính đồng bộ về lý luận trong tất cảcác lĩnh vực do vậy đễ rơi vào bệnh kinh nghiệm chủ nghiã. Mặt khác, thái độ thực sự coi trọnglý luận đòi hỏi phải ngăn ngừa bệnh giáo điều. Nết tuyệt đối hóa lý luận, coi lý luận là bất di bấtdịch, việc nắm lý luận chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung chung trừư tượng không chú ý đếnnhững hoàn cảnh lịch sử cụ thể của sự vận dụng lý luận thì dễ mắc bệnh giáo điều. Thực chấtnhững sai lầm của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều đều là vi phạm nguyên tắc thống nhấtgiữa lý luận và thực tiễn. Để ngăn ngữa, khắc phục có hiệu qủa hai căn bệnh trên phải coi trọngcả lý luận và thực tiễn. Nguyên tắc thống nhất lý luận và thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọngđối với việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề của qúa trình phát triển xã hội, nhất là trong thờiđại ngày nay khi thực tế cuộc sống đang đặt ra và đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều những vấn đềlý luận và thực tiễn nảy sinh của việc xây dựng, phát triển dời sống kinh tế, văn hóa của xã hội.Hơn lúc nào hết lý luận Mac – Lênin trong sự thống nhất cao với thực tiễn phải thể hiện vai tròhướng dẫn, chỉ đạo trong công việc, giải quyết những vấn đề cấp bách và trọng đại do cuộc sống
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Minh luôn chú trọng đến tính thực tế, bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ yêucầu thực tế, phải thiết thực. Muốn đạt được kết quả đó thì việc học phải xuấtphát từ yêu cầu của công việc và phải học cặn kẽ, thấu đáo. Người mong muốnviệc học - hành, tức là nhận thức - hành động phải đạt tới chỗ thấy cho hết, nhìncho thấu. Vì vậy, theo Người học tập ở trong nhà trường, trong sách vở chưa đủ,phải học cả trong cuộc sống, học ở người khác…Ở một phạm vi hẹp mà cụ thể là trong quá trình học tập tại trường chínhtrị mỗi học viên khi tham gia học tập sẽ được tiếp thu được những kiến thức lýluận khoa học, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiếnthức lịch sử và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,kỹ năng lãnh đạo quản lý, các nghiệp vụ khác…, là hệ thống tri thức đã đượctổng kết từ kinh nghiệm thực tế trong từng ngành, từng lĩnh vực và được thểhiện trong nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở v.v...,những kiến thức mà học viên tiếp thu được là những lý luận khoa học. Có lýluận, nếu mỗi học viên trong quá trình học tập được tham gia nghiên cứu, đượctiếp xúc trực tiếp với những vấn đề thực tế diễn ra ở cơ sở, sẽ giúp họ hoàn thiệntri thức của bản thân. Vì vậy nghiên cứu thực tế là một nội dung rất quan trọngvà không thể thiếu trong quá trình giáo dục của nhà trường.Xuất phát từ nhu cầu đó, sau khi đã hoàn thành các học phần lý luận theoquy định. Trường chính trị tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức chuyến đi thực tế đếnThành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hànhchính khoá 21 từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2017. Với mục tiêugiúp các học viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế về tất cả các mặt công tác ởđịa phương, mà cụ thể là nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh Lâm Đồng nói chung và của thành phố Đà Lạt nói riêng, qua đó rút ra bàihọc kinh nghiệm cho bản thân mỗi học viên, kinh nghiệm để phục vụ công táccủa bản thân tại địa phương, đơn vị của mình.Để chuẩn bị cho chuyến thực tế này đoàn đi có 36 đồng chí, gồm 02 cánbộ và 34 học viên, Trưởng đoàn là thầy Th.S Phan Văn Liên – Hiệu trưởng.Trong 03 ngày nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Lạt (từ ngày 13/6/2017 đến
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Nhà nước đến với người dân, được nhân dân thực hiện.Trước tình hình hiện nay, khi đất nước thực hiện đổi mới, công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa, giao lưu hợp tác, hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực vàthế giới, tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nhưng cũng đặt ra nhiều nguycơ, thách thức tiềm ẩn; cùng với sự phát triển rộng khắp của công nghệ, sự2bùng nổ thông tin, sự giao thoa, đan xen và du nhập nhiều nét văn hóa của cácnước trên thế giới (từ phim, ảnh, sách, báo, tạp chí, từ các Việt Kiều, từ ngườilao động nước ngoài tại Việt Nam .v.v.) đến nền văn hóa truyền thống của dântộc ta, vấn đề đặt ra là làm sao và bằng cách nào để vừa xây dựng được mộtnền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa phù hợp với bước tiến củathời đại, đảm bảo hội nhập quốc tế, song, không làm phai nhạt hoặc mất đicác giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là vấn đề đặt ra cho các cấp,các ngành trong công tác quản lý văn hoá nói riêng và toàn xã hội nói chung,đó là làm thế nào để đời sống văn hoá của Việt Nam được nâng lên, nhân dânngày càng có điều kiện và thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, hưởng thụ cácgiá trị văn hoá một cách đích thực. Cho nên việc nâng cao chất lượng hoạtđộng văn hóa là vấn đề cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổquốc và cả hệ thống chính trị nhằm định hướng cho nhân dân giữ gìn và pháthuy truyền thống văn hóa của dân tộc.Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở hiện nay là một trong những vấn đềcấp thiết, quan trọng nhằm tạo các điều kiện cần thiết để xây dựng nền vănhoá mới, con người mới nhằm góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốcphòng, an ninh, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển kinh tế - xã hộị, đápứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Kết luậnHội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã xác
Xem thêm

63 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHCHỦ ĐỀ 1: NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH1. KN: Tư tưởng HCM“Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”
Xem thêm

25 Đọc thêm

Bài Thu Hoạch lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Nga Sơn

BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN NGA SƠN

Gần như các nhà trường giáo viên còn làm theo phương pháp rập khuôn Việc sửa chữa cài đặt rất hạn chế với giáo viên tin là nữ( mà hầu như cấp học TH, THCS giáo viên tin nữ là chủ yếu) Khi sửa chữa phòng máy tính toàn gọi thợ bên ngoài vào sửa, nên sự tin tưởng của nhà trường vào người sửa là rất lớn ( mà thực tế dính vào kinh tế thị trường ) thì việc tin tưởng của người sửa máy tính bên ngoài là phải hạn chế. Tài liệu tham khảo của các nhà trường chưa nhiều, chưa phong phú đều phải tự túc hoàn toàn. Trang thiết bị phòng máy tính được UBND huyện cấp cũng đã lâu nên việc xuống cấp của phòng máy tính là rất lớn. Kinh phí dành cho “Lĩnh vực” tin học còn hạn chế.Vì vậy quá trình bảo vệ phòng máy vi tính là vô cùng quan trọng và cấp thiết cho các cấp trường học, mà thực tế đang quản lý rất lỏng lẻo, phòng máy tính xuống cấp rất nhanh, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Từ những thực tế trên, tôi phải tự trả lời nhận định trên của tôi và từ đây tôi muốn chia sẻ một giải pháp để chúng ta cùng tham khảo trong quá trình quản lý phòng máy vi tính, đó là giải pháp: “ Quản lý phòng máy vi tính bằng mạng không ổ cứng” để giúp cho các nhà trường bảo vệ phòng máy tính với các nội dung: Hạn chế hư hỏng, tiết kiệm kinh tế, thuận tiện cho giáo viên tự quản lý một cách trực tiếp. Cụ thể tôi muốn nói ở đây là dùng “Máy tính không cần ổ cứng” để làm ra việc đó, kết hợp phương pháp thuyết trình và mô phỏng bằng các chương trình cài đặt hết sức đơn giản.
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

Bài thu hoạchChiến-Học viên: Nguyễn VănI. PHẦN MỞ ĐẦU* Lý do chọn đề tài:Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mớivề kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy một bước quyền làm chủ của nhân dân, nhờđó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hộivà bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên, nhìn chung, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiềunơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sáchnhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang phổ biến và nghiêm trọng mà chúng ta chưađẩy lùi, ngăn chặn được. Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"chưa được cụ thể hoá và thể chế hoá thành luật pháp, chậm đi vào cuộc sống.Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoáVIII (tháng 6-1997) đã nhấn mạnh: lúc này để giữ vững và phát huy được bản chấttốt đẹp của Nhà nước ta, phải phát huy quyền làm chủ của dân, thu hút nhân dântham gia quản lý Nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát Nhà nước, khắc phục tìnhtrạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng.Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của Nhândân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhànước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân một cách trực tiếp và rộngrãi nhất.Muốn vậy, Nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở có tính pháp lý,yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Quy chếdân chủ cần được xây dựng cho từng loại cơ sở xã, phường, doanh nghiệp, bệnhviện, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan hành chính, v.v. phù hợp với đặc điểm
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi môn Dân vận lớp Trung cấp lý luận chính trị

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN DÂN VẬN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Vấn đề 1: Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

lượt đảng viên đọc mẫu chuyện, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, cótrao đổi, thảo luận …Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015 được tổ chức trang trọng,được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản củanhân dân trong xây dựng khu dân cư… qua ngày hội, các khu dân cư đã đăng ký trên102 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 vàĐại hội Đảng các cấp.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phối hợp với Hệ thống Mặt trận 10 phườngtổ chức 125 đợt tuyên truyền cho 22.758 lượt người tham dự; tổ chức 12 đợt bán hàngbình ổn các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho hàng ngàn hộ gia đìnhtại các khu dân cư.Vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng“Nền quốc phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mởrộng các mô hình đoàn kết, kết nghĩa quân dân.Tuyên truyền việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chínhđáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chínhquyền thật sự vững mạnhTiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tổ chức triển khai thực hiệnQuy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hộivà nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tổchức Đại hội Đảng bộ các cấp ...Tóm lại, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chứcthành viên cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhândân.Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chínhtrị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làmchủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp vàpháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộcông chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị
Xem thêm

37 Đọc thêm

Tiểu luận trung cấp lý luận chính trị

TIỂU LUẬN TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tiểu luận góp thêm những thông tin có giá trị giúp các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như những người làm công tác áp dụng pháp luật, các nhà điều hành hành chính có cách nhìn nhận sâu sắc, toàn diện hơn về cải cách thủ tục hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang nói riêng

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XI MĂNG 129 ANH SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XI MĂNG 129 ANH SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có lao động không bóc lột , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân , phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.Đối với Đảng viên là giáo viên còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất , cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. Vai trò tiên phong của Đảng được thể hiện trên hoạt động lý luận chính trị . Đòi hỏi đầu tiên về tư cách người Đảng Viên phải giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa có trình độ lý luận nhất định về chủ nghĩa Mác Lê nin.Đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong tổ chức và hành động thực tiễn đời sống xã hôị do đó trong hệ thống chính trị xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có Đảng mới đủ phẩm chất chính trị , năng lực xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Lê Nin nhấn mạnh rằng : Chúng ta phải luôn luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và không được quên điều đó khi thảo luận về các hoạt động của Đảng và vấn đề xây dựng tổ chức.Người Đảng viên cộng sản là những người vừa được giác ngộ cao về lý luận chính trị, vừa là người có ý thức tổ chức , kỷ luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ có hai điều kiện đó đảm bảo cho Đảng viên là người đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công nhân, có đủ khả năng tập hợp, giáo dục và lãnh đạo quần chúng. Là một Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường Tiểu học xi Măng 129 Anh Sơn. Là học viên của lớp trung cấp chính trị khoá 5 được trang bị về lý luận chính trị , đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng. Nhưng tôi tâm đắc nhất là vấn đề Đảng viên vì vậy tôi chọn đề tài : “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 129 Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay.”để làm tiểu luận tốt nghiệp . Mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 129 Anh sơn nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện bắc mê, tỉnh hà giang trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong bối cảnh chung của đất nước, với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp uỷ, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là một trong ba mặt của công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua huyện đã tích cực kiện toàn bộ máy làm công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo bài học về sức mạnh tổng hợp vào công tác tư tưởng. Nhờ vậy chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng cao, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập cần phải được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ những kiến thức lý luận được học tập và nghiên cứu tại Học viện Chính trị Hành chính Khu vực I, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nhất là công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, tôi chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay, làm luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính của mình.
Xem thêm

68 Đọc thêm

bao cao thuc tap trường đào tạo cán bộ lê hồng phong

BAO CAO THUC TAP TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

I. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được thành lập theo Quyết định số 92QĐTU, ngày 1791993 của Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 5580QĐUB, ngày 02101993 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 3 trường:
+ Trường Đảng Lê Hồng Phong
+ Trường Quản lý Nhà nước
+ Trường Đoàn trung cấp thành phố.
Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, trường sáp nhập thêm trường chính trị tỉnh Hà Tây (cũ).
Theo quy định, Trường có tổ chức bộ máy gồm Ban giám hiệu (trong đó có 1 Hiệu trưởng và từ 23 Phó Hiệu trưởng). Hiện tại Ban giám hiệu gồm có:
+ Hiệu trưởng: TS.Nguyễn Văn Sáu.
+ Hiệu phó: TS.Nguyễn Huy Thám.
+ Hiệu phó: ThS.Hoàng Thị Ngọc Lan.
+ Hiệu Phó: ThS.Nguyễn Huy Kiến.
+ Hiệu phó: ThS.Đặng Đình Vinh.
Trường có 5 khoa:
+ Khoa Lý luận cơ sở.
+ Khoa Kinh tế.
+ Khoa Công tác Đảng.
+ Khoa Nhà nước – Pháp luật.
+ Khoa Dân vận.
Trường có 3 phòng chuyên trách:
+ Phòng Đào tạo.
+ Phòng tổ chức Hành chính.
+ Phòng Thư viện
và 1 Trung tâm Tin học ngoại ngữ liên kết với nước ngoài (VIESPA). Số cán bộ, công chức gồm 92 người, trong đó có 90 trong biên chế, 2 hợp đồng.

2. Chức năng, nhiệm vụ.
Đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, xí nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và tương đương); các trưởng, phó phòng ban của quận, huyện; trưởng phó phòng và chuyên viên của các sở, ban, ngành Thành phố theo chương trình trung cấp chính trị hoặc trung cấp quản lý Nhà nước.
Đào tạo trung cấp pháp lý, trung cấp tin học cho nguồn nhân lực cán bộ của Thành phố.
Bồi dưỡng cán bộ đương chức chủ chốt cấp cơ sở do không đủ điều kiện theo học lớp đào tạo, (như quá tuổi, chưa đủ trình độ văn hóa hoặc các điều kiện khác) về lý luận chính trị hoặc lý luận Nhà nước theo chương trình rút gọn.
Bồi dưỡng các đối tượng trên những vấn đề mới về lý luận, các Nghị quyết củ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng, quản lý Nhà nước và xã hội, công tác đoàn thể và kiến thức về quản lý kinh tế.
Xem thêm

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THCS

TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS

Tiểu luận NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS đã được viết chi tiết, chỉnh sửa cẩn thận và được thẩm duyệt, trình bày đúng mẫu, chỉ cần in. đây là tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính năm 2015

28 Đọc thêm

Bài thu hoạch CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN ( kết quả thực tế trung cấp lý luận hành chính)

BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN ( KẾT QUẢ THỰC TẾ TRUNG CẤP LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH)

Bài thu hoạch kết quả thực tế trung cấp lý luận hành chính. Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh sinh viên đang học và chuẩn bị tốt nghiệp cũng như những đối tượng khác. Nội dung và chất lượng bài viết phục vụ từng trường hợp cụ thể

11 Đọc thêm

Quản lý nhà nước đối với đất đô thị trên địa bàn quận thanh xuân – thành phố hà nội

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội, tình hình sử dụng đất và công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Tình trạng xây nhà trên đất đô thị không có giấy phép, lấn chiếm đất công, tranh chấp, khiếu kiện đất đai còn xảy ra nhiều. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ công tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng của Quận chưa được chú trọng đúng mức.
Là một cán bộ công tác tại Quận Thanh Xuân, vì vậy, Học viên Vũ Ngọc Tú đã quyết định chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với đất đô thị trên địa bàn Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Chương trình Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính của mình.
Xem thêm

60 Đọc thêm

bao cao kien tap TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH bắc kạn

BAO CAO KIEN TAP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Học viện Báo chí – Tuyên truyền là một trong những trường đi đầu trong việc đào tạo ra những cán bộ chính trị, những giảng viên lý luận trung cấp và cao cấp với trình độ chuyên môn cao. Hàng năm, trường đã đào tạo được hàng trăm cử nhân lý luận về các cơ sở, hàng trăm giảng viên lý luận về các trường chính trị, trung cấp, cao đẳng, đại học. Lý luận luôn phải gắn liền với thực tiễn. Vì vậy nhằm giúp sinh viên khối lý luận tiếp cận với phương pháp giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, từ đó bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp, nâng cao ý thức tự rèn luyện phấn đấu, đồng thời tạo sự thích nghi để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Học viện báo chí Tuyên truyền đã tổ chức cho sinh viên các lớp K28 và K30B thuộc khối lý luận đi thực tập tại trường chính trị các tỉnh, thành phố.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở hải quan quảng ninh hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở HẢI QUAN QUẢNG NINH HIỆN NAY

Trong quá trình học tập chương trình Cao cấp lý luận Chính trị, được nghiên cứu nhiều bộ môn, trên nhiều lĩnh vực đã giúp tôi có được cách nhìn toàn diện hơn vị trí của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức tại Hải quan Quảng Ninh . Từ nhận thức trên đây, vận dụng kiến thức, lý luận được trang bị trong quá trình học tập chương trình Cao cấp lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực I, xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ côngchức của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tôi đã chọn vấn đề: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở Hải quan Quảng Ninh hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp chương trình cao cấp lý luận Chính trị .
Xem thêm

83 Đọc thêm

Báo cáo thực tập trường chính trị tỉnh bắc giang

BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

1. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chung của trường chính trị tỉnh Bắc giang.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 486 – QĐ TU ngày 09 07 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang như sau:
1.1 Vị trí:
Trường chính trị Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, tương đương một ban, ngành cấp tỉnh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.
1.2 Chức năng:
Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã; trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.
Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương.
1.3. Nhiệm vụ:
1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã về chương trình trung cấp lý luận chính trị và một số chương trình trung cấp chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; ban giám hiệu các trường phổ thông, trường mầm non và cán bộ dự nguồn các chức danh trên về chương trình trung cấp lý luận chính trị.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính và viên chức sự nghiệp ngạch chuyên viên, cán sự tiền công vụ.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đại biểu HĐND cấp huyện
Xem thêm

20 Đọc thêm

Một số lưu ý khi viết tiểu luận trung cấp chính trị

MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Từ 01 tháng 9 năm 2009, chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị được chuyển đổi thành Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính chính thức được triển khai ở tất các các trường chính trị tỉnh, thành phố trong toàn quốc; bình luận về nội dung, kết cấu chương trình đã có rất nhiều ý kiến, thậm chí có nhiều ý kiến trái với định hướng và quy định của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ở một số vấn đề, một số nội dung; Thực tế 04 năm triển khai đã kiểm chứng một cách chắc chắn sự đúng đắn của những đóng góp được coi là “trái chiều” cho nên Lãnh đạo Học viện đã quyết định xem xét, sửa đổi chương trình cho phù hợp với nhận thức và thực tiễn, trong đó có vấn đề về viết tiểu luận.
Xem thêm

12 Đọc thêm

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 2020

* Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 30/30 - Tỷ lệ: 100%* Trình độ chuyên môn trên chuẩn: 20/30 đ/c - Đạt tỷ lệ: 66,67%.* Trình độ chuyên môn sau ĐH: 0/30 – Tỷ lệ: 00%.* Trình độ lý luận chính trị (trung cấp): 01/30 - Tỷ lệ: 3,33%.* Trình độ nghiệp vụ QL: 04/30 - Tỷ lệ: 13,33%.* Trình độ Tiếng anh theo chuẩn Châu Âu: 01/02 - Tỷ lệ: 50%.2. Trình độ ngoại ngữ và tin họca. Trình độ ngoại ngữ:- Trình độ A, B: 15 đ/c- Đạt tỷ lệ: 50,00%.- Trình độ đại học: 02 đc/2đc- Đạt tỷ lệ: 100%.- Trình độ tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu: 01 đc/02 đc.b. Trình độ Tin học:- Trình độ A,B: 25 đ/c.- Đạt tỉ lệ: 83,33%.- Trình độ đại học: 00 GV.- Đạt tỉ lệ: 00%.* Nhận xét chung:+ Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều cán bộ, giáo viên có năng lựcchuyên môn cao và có tinh thần trách nhiệm cao.
Xem thêm

6 Đọc thêm