LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ":

15 CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

15 CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

thực, nói cách khác, hoạt động lý luận không có mục đích tự thân mà vì phục vụ thục tiễn, để cảitạo thực tiễn. Thực chất của sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là phải quán triệt được thựctiễn là cơ sở, là động lực, mục đích của lý luận, của nhận thức, là tiêu chuẩn của châ[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Minh luôn chú trọng đến tính thực tế, bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ yêucầu thực tế, phải thiết thực. Muốn đạt được kết quả đó thì việc học phải xuấtphát từ yêu cầu của công việc và phải học cặn kẽ, thấu đáo. Người mong muốnviệc học - hành, tức là nhận thức - hành động phải đạt tới chỗ thấy c[r]

14 Đọc thêm

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Nhà nước đến với người dân, được nhân dân thực hiện.Trước tình hình hiện nay, khi đất nước thực hiện đổi mới, công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa, giao lưu hợp tác, hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực vàthế giới, tạo điều kiện c[r]

63 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHCHỦ ĐỀ 1: NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH1. KN: Tư tưởng HCM“Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin vào điều kiện cụ thể của nư[r]

25 Đọc thêm

Bài Thu Hoạch lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Nga Sơn

BÀI THU HOẠCH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN NGA SƠN

Gần như các nhà trường giáo viên còn làm theo phương pháp rập khuôn Việc sửa chữa cài đặt rất hạn chế với giáo viên tin là nữ( mà hầu như cấp học TH, THCS giáo viên tin nữ là chủ yếu) Khi sửa chữa phòng máy tính toàn gọi thợ bên ngoài vào sửa, nên sự tin tưởng của nhà trường vào người sửa là rất lớ[r]

14 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

Bài thu hoạchChiến-Học viên: Nguyễn VănI. PHẦN MỞ ĐẦU* Lý do chọn đề tài:Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mớivề kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy một bước quyền làm chủ của nhân dân, nhờđó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng ch[r]

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi môn Dân vận lớp Trung cấp lý luận chính trị

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN DÂN VẬN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Vấn đề 1: Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề[r]

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

lượt đảng viên đọc mẫu chuyện, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, cótrao đổi, thảo luận …Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015 được tổ chức trang trọng,được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản củanhân dân trong xây dựng khu dân cư[r]

37 Đọc thêm

Tiểu luận trung cấp lý luận chính trị

TIỂU LUẬN TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tiểu luận góp thêm những thông tin có giá trị giúp các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như những người làm công tác áp dụng pháp luật, các nhà điều hành hành chính có cách nhìn nhận sâu sắc, toàn diện hơn về cải cách thủ tục hành chính nói chung, cải các[r]

27 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XI MĂNG 129 ANH SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC XI MĂNG 129 ANH SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp lu[r]

30 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện bắc mê, tỉnh hà giang trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN BẮC MÊ, TỈNH HÀ GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong bối cảnh chung của đất nước, với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp uỷ, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là một trong ba mặt của công tác x[r]

68 Đọc thêm

bao cao thuc tap trường đào tạo cán bộ lê hồng phong

BAO CAO THUC TAP TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

I. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được thành lập theo Quyết định số 92QĐTU, ngày 1791993 của Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 5580QĐUB, ngày 02101993[r]

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THCS

TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS

Tiểu luận NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS đã được viết chi tiết, chỉnh sửa cẩn thận và được thẩm duyệt, trình bày đúng mẫu, chỉ cần in. đây là tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính năm 2015

28 Đọc thêm

Bài thu hoạch CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN ( kết quả thực tế trung cấp lý luận hành chính)

BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN ( KẾT QUẢ THỰC TẾ TRUNG CẤP LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH)

Bài thu hoạch kết quả thực tế trung cấp lý luận hành chính. Tài liệu mang tính chất tham khảo cho các bạn học sinh sinh viên đang học và chuẩn bị tốt nghiệp cũng như những đối tượng khác. Nội dung và chất lượng bài viết phục vụ từng trường hợp cụ thể

11 Đọc thêm

Quản lý nhà nước đối với đất đô thị trên địa bàn quận thanh xuân – thành phố hà nội

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trên địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội, tình hình sử dụng đất và công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Tình trạng xây nhà trên đất đô thị không có giấy phép, lấn chiếm đất công, tranh chấp, khiếu kiện đất đai còn xảy ra nhiều. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhâ[r]

60 Đọc thêm

bao cao kien tap TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH bắc kạn

BAO CAO KIEN TAP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Học viện Báo chí – Tuyên truyền là một trong những trường đi đầu trong việc đào tạo ra những cán bộ chính trị, những giảng viên lý luận trung cấp và cao cấp với trình độ chuyên môn cao. Hàng năm, trường đã đào tạo được hàng trăm cử nhân lý luận về các cơ sở, hàng trăm giảng viên lý luận về các trườn[r]

23 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở hải quan quảng ninh hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở HẢI QUAN QUẢNG NINH HIỆN NAY

Trong quá trình học tập chương trình Cao cấp lý luận Chính trị, được nghiên cứu nhiều bộ môn, trên nhiều lĩnh vực đã giúp tôi có được cách nhìn toàn diện hơn vị trí của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức tại Hải quan Quảng Ninh . Từ nhận thức trên đây, vận dụng kiến thức,[r]

83 Đọc thêm

Báo cáo thực tập trường chính trị tỉnh bắc giang

BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG

1. Nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chung của trường chính trị tỉnh Bắc giang.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 486 – QĐ TU ngày 09 07 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang như sau:
1.1 Vị tr[r]

20 Đọc thêm

Một số lưu ý khi viết tiểu luận trung cấp chính trị

MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT TIỂU LUẬN TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Từ 01 tháng 9 năm 2009, chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị được chuyển đổi thành Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính chính thức được triển khai ở tất các các trường chính trị tỉnh, thành phố trong toàn quốc; bình luận về nội dung, kết cấu chương trình đã có rất nhiều ý kiến, thậm c[r]

12 Đọc thêm

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 2020

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 2020

* Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 30/30 - Tỷ lệ: 100%* Trình độ chuyên môn trên chuẩn: 20/30 đ/c - Đạt tỷ lệ: 66,67%.* Trình độ chuyên môn sau ĐH: 0/30 – Tỷ lệ: 00%.* Trình độ lý luận chính trị (trung cấp): 01/30 - Tỷ lệ: 3,33%.* Trình độ nghiệp vụ QL: 04/30 - Tỷ lệ: 13,33%.* Trì[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề