MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ CHẤT LƯỢNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ CHẤT LƯỢNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT HUY ĐỘNG":

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH xã QUẢNG NGỌC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH XÃ QUẢNG NGỌC

MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNiiiLỜI CAM ĐOANivLỜI CẢM ƠNvMỤC LỤCviDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTxDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒxiMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu23. Phương pháp nghiên cứu23.1. Phương[r]

67 Đọc thêm

Luận văn phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh tây ninh luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH TÂY NINH LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

1. Tính cấp thiết của đề tài : Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra hiện nay là tích cực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đây là mục tiêu quan trọng trong quá trình vươn lên, thoát khỏi sự tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện đượ[r]

90 Đọc thêm

Tăng cường huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố hải dương

TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài Cùng với bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, nước ta có quá nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) trong khi đó, quy mô của nền kinh tế nước ta c[r]

85 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ

Thân Trọng Bảo NgọcxiiiPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1.1. Sự cần thiết của đề tàiTừ khi gia nhập WTO nền kinh tế Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ với tốc độ tăngtrưởng bình quân hơn 8% một năm. Để tương thích với sự phát triển kinh tế thì hệ thốngngân hàng cũng mở rộng và phát triển theo. Số lượng các ngâ[r]

150 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

MỤC LỤC
PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đảo. 1

1.2. Cơ cấu tổ chức củ[r]

30 Đọc thêm

Tìm hiểu hoạt động huy động vốn của ngân hàng VietinBank năm 2014

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK NĂM 2014

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHTM: Ngân hàng thương mại
NHNN: Ngân hàng nhà nước
NHTG : Ngân hàng trung gian
TCTD : Tổ chức tín dụng
NH: Ngân hàng
KH : Khách hàng
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
1. Bảng1. Cơ cấu nguồn vốn năm 2012,2013,2014
2. Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn của VietinBank từ 20122014
3.[r]

19 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động huy động vốn tại quỹ tín dụng quảng đại

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG QUẢNG ĐẠI

LỜI CẢM ƠNTrước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, đồng thời là điểm tựa, tiếp sức cho tôi trong suốt quá trình học tập.Và em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, những người đã tận tụy giảng dạy và truyền đạt cho em[r]

66 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NHƯ THANH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NHƯ THANH

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiMỤC LỤCivDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒixDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTxLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI21.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘN[r]

81 Đọc thêm

bài 3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG vốn và sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ và xây lắp SÔNG CHU, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

BÀI 3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, HÌNHSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty20Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ21Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty22Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ:23Sơ đồ 2.5: Sơ đồ luân chuyển24Bảng 2.1: Kết cấu tài sản và nguồn vốn của công ty Năm 201027Bảng 2.2: Báo[r]

76 Đọc thêm

Huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng Đại Dương, Phòng Giao Dịch Mỹ Đình

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG, PHÒNG GIAO DỊCH MỸ ĐÌNH

Mục lục trangDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ5DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT6PHẦN MỞ ĐẦU71. Lý do lựa chọn đề tài72. Mục đích nghiên cứu73. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu84. Phương pháp nghiên cứu85. Kết cấu khóa luận:8CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠ[r]

54 Đọc thêm

Một số giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU4DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI61.1 Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại61.1.1Khái niệm ngân hàng[r]

90 Đọc thêm

QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG

QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, ngành ngân hàng càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Việc huy động vốn của ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân, dân cư, tổ chức kinh tế, đối với nền kinh tế và đối v[r]

103 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Trương Xá – Kim Động – Hưng Yên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TRƯƠNG XÁ – KIM ĐỘNG – HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
2. Mục đích nghiên cứu: 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
4. Phương pháp nghiên cứu: 2
5. Nội dung của đề tài 2
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
1.1Vốn và vai trò của vô[r]

6 Đọc thêm

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG vốn và sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ và xây lắp SÔNG CHU, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LỜI CẢM ƠNTrong báo cáo thực tập này, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáoThạc sĩ Nguyễn Thị Phương người thầy đã luôn ở bên cạnh và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài tốt nghiệp của mình.Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo,cô giáo trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ[r]

75 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH KIÊN GIANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH KIÊN GIANG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1.Tìm hiểu chung về NHTM.1.1.1.Khái niệm về NHTM1.1.2.Chức năng của NHTM.1.2.Vai trò, mục tiêu, nguyên tắc huy động vốn của NHTM1.2.1.Vai trò của hoạt động huy động vốn.1.2.2.Mục tiêu trong công tác huy động v[r]

87 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại( NHTM) 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Kết cấu nguồn vốn của NHTM 4
1.1.3 Vai trò của vốn huy động đối với NHTM 8
1.2 Các[r]

72 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN LÃO

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập đã làm cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như toàn ngành ngân hàng nói riêng có những thay đổi to lớn. Nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, do đó[r]

68 Đọc thêm

Một số giải pháp mở rộng quy mô huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Quốc Việt

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUY MÔ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HOÀNG QUỐC VIỆT

Một trong những nguồn lực hết sức quan trọng mang tính quết định trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế xã hội Việt Nam đó là nguồn vốn. Nghị quyết của Đảng đã xác định: “Để công nghiệp hoá hiện đại hoá cần huy động nhiều nguồn vốn gắn với sử dụng vốn có hiệu quả trong đó nguồn vố[r]

49 Đọc thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều yếu tố không thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thoái của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai[r]

15 Đọc thêm

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ngoài, chi nhánh của ngân hàng nớc ngoài tại Việt Nam, các tổ chức tíndụng... Mà nguồn vốn nhàn rỗi từ dân c lại có hạn. Do vậy việc cạnh tranhgiữa các ngân hàng rất khó khăn. Các ngân hàng có thể đa dạng hoá các hìnhthức cạnh tranh nhng chủ yếu là cạnh tranh bằng lãi suất và dịch vụ, nhng ph[r]

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề