HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT":

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Do đó thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chuẩn mực Kiểm toán ở Việt Nam đang là đòi hỏi cấp thiết đặt lên vai Bộ tài chính và Hiệp hội kế toán kiểm toán cũng như các công [r]

2 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

21 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỤ THỂ TRONG CÁC BỘ MÁY KIỂM TOÁN

Cơ chế ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải giải quyết được _mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp trong quá trình lập quy và _ _kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán[r]

22 Đọc thêm

Giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam năm 2014

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIÊT NAM. 2
1.1: Khái niệm. 2
1.2: Phân loại. 2
1.2.1.Phân loại theo người thực hiện: 2
1.2.2. Phân loại theo mục đích: 2
1.3: Các chuẩn mực kiểm toán hiện nay. 3
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆN NAY VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC CỦA HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM. 6
2.1: Những vấn đề chung. 6
2.2: Một số thành tựu về phát triển của hệ thống kiểm toán Việt Nam. 7
2.3: Một số vụ việc liên quan đến kiểm toán tại Việt Nam. 10
2.4: Khó khăn và hạn chế của hoạt động kiểm toán hiện nay. 10
2.5: Các giải pháp phát triển hệ thống kiểm toán Việt Nam. 11
KẾT LUẬN 15LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế của nước ta hiện nay đang trên đà đi lên để hội nhập với kinh tế thế giới. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự phát triển
của các doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Đất nước ta đã và đang có những
chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,
biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tình hình chính trị ổn định, đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế
nào thì doanh nghiệp chính là nguồn cung ứng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ,
đáp ứng cho nhu cầu về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần của xã hội nói chung và
người tiêu dùng nói riêng. Sự phát triển của nền kinh tế tạo điều kiện cho nhiều
doanh nghiệp lớn, nhỏ được thành lập.
Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán ở nước ta trong những năm gần đây đã làm cho nền kinh tế trong nước thêm sôi động và có những chuyển biến đáng kể. Bên cạnh đó là sự thành lập của các công ty kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra tính hợp lý các con số mà các doanh nghiệp đưa ra.
Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy sự cần thiết của kiểm toán trong mọi hoạt động của nền kinh tế, chính vì vậy kiểm toán được xem như là một công cụ để cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, bản thân các doanh nghiệp cũng tự nhận thức
được những lợi ích mà hoạt động kiểm toán mang lại cho mình.
Nghề kiểm toán nước ta hiện nay cũng không phải là mới mẻ nhưng thực tế
cũng không ít người còn mơ hồ về ngành nghề này và những chuẩn mực mà kiểm toán viên phải tuân theo, chính vì vậy chúng em xin phép nghiên cứu với đề tài “ Giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam” để mọi người hiểu rỗ hơn về các chuẩn mực kiểm toán tại Việt Nam.
Xem thêm

18 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM.

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM.

Do đó thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống chuẩn mực Kiểm toán ở Việt Nam đang là đòi hỏi cấp thiết đặt lên vai Bộ tài chính và Hiệp hội kế toán kiểm toán cũng như các công [r]

2 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Hạn chế của việc vận dụng này là các cuộc kiểm toán được thực hiện thiếu sự thống nhất về trình tự và các bước tác nghiệp; kiểm toán viên lúng túng khi tác nghiệp kiểm toán; báo cáo kiểm[r]

39 Đọc thêm

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN – SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN – SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

- Chi phí dịch vụ dở dang.Đb. Các sai sót thường gặp đối với khoản mục hàng tồn khoờngHàng tồn kho và giá vốn hàng bán có mối liên hệ trực tiếp và rất mật thiết. Nếutrong những hoàn cảnh nhất định vì những mục đích khác nhau mà doanh nghiệp cóthể thổi phồng lợi nhuận hoặc ngược lại bằng cách ghi nhận sai doanh thu thì khi đóTrưhàng tồn kho sẽ bị đánh giá không chính xác thông qua việc thay đổi giá vốn hàng bán.Hàng tồn khi cũng là khoản mục nhạy cảm với gian lận như biển thủ, trộm cắp vàchịu nhiều rủi ro do mất giá,hư hỏng, lỗi thời, mất mát.Kế toán hàng tồn kho là một công việc mang tính chủ quan và phụ thuộc rất lớnvào xét đoán của ban giám đốc khi thực hiện các ước tính kế toán. Ngoài ra có nhiềuhệ thống tính giá thành khác nhau, nhiều phương pháp kế toán hàng tồn kho khác nhauSVTH: Nguyễn Thị Thu Trang9
Xem thêm

90 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các dịch vụ kế toán, kiểm toán, bảo hiểm cũng như thị trường chứng khoán sẽ có sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Để đáp ứng các đòi hỏi về thông tin tài chính đó yêu cầu đặt ra là phải có một hệ thống Báo cáo tài chính minh bạch và đáng tin cậy. Do đó sự bùng nổ trong lĩnh vực kiểm toán sẽ là điều tất yếu. Sự phát triển nhanh chóng của các công ty kiểm toán độc lập trong những năm qua ở nước ta đã chứng minh cho sự cần thiết đó.
Một cuộc kiểm toán có chất lượng là một cuộc kiểm toán vừa đạt hiệu quả về mặt kinh tế vừa đạt được mục tiêu kiểm toán đề ra, và lập kế hoạch Kiểm toán chính là công việc có ý nghĩa quyết định tới chất lượng kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán là công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tiền đề và điều kiện cụ thể trước khi thực hiện kiểm toán..
Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động còn hết sức mới mẻ, có khi vừa học vừa làm, vừa tạo nếp nghĩ và thói quen trong kiểm toán. Do vậy Kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thực tiễn hoạt động kiểm toán ở nước ta trong những năm qua cho thấy Kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là một trong những nhân tố hàng đầu đưa đến sự thành công của các Công ty kiểm toán.
Việc lập kế hoạch kiểm tóan đã được quy định rõ trong Chuẩn mực kiểm tóan hiện hành, Chuẩn mực kiểm toán thứ tư trong 10 chuẩn mực kiểm toán được thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi “công tác kiểm toán phải được lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có, phải được giám sát đúng đắn. Đoạn hai trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 cũng nêu rõ kiểm toán viên và Công ty kiểm toán cần lập kế hoạch kiểm toán để có thể đảm bảo được rằng cuộc kiểm toán đã được tiến hành một cách hiệu quả. Như vậy việc lập kế hoạch kiểm toán không chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của cuộc kiểm toán nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác kiểm toán mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán đã được quy định thành Chuẩn mực và đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân theo đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán hiệu quả và chất lượng.
Xem thêm

79 Đọc thêm

Pháp luật về kế toán kiểm toán 2014

PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2014

Tài liệu pháp luật về kiểm toán, kế toán của trường đại học kinh tế luật.
Khuôn khổ kiểm toán
tại Việt Nam
 Khuôn khổ kiểm toán?
 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA):
37 chuẩn mực kiểm toán.
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và
kiểm toán
 Hệ thống văn bản pháp lý

241 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN KIỂM TOÁN CƠ BẢN_VCU

CÂU HỎI ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN KIỂM TOÁN CƠ BẢN_VCU

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kiểm toánCâu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân thủ không? Vì sao? Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ. Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hướng dẫn công việc và điều chỉnh hành vi của kiểm toán viên? Đúng hay sai? Tại sao? Trả lời: Đúng. Vì: Chuẩn mực kiểm toán là những quy định về những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức áp dụng các ngtắc, thủ tục cơ bản đó trong quá trình kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán gồm 2 bộ phận riêng biệt: Hệ thống các CM chuyên môn; quy tắc về đạo đức nghề nghiệp => CM kiểm toán là những nguyên tắc và chỉ dẫn vừa có tính bắt buộc, vừa có tính chất hướng dẫn, hỗ trợ Câu 3: KTV phải tuân thủ chuẩn mực kế toán khi thực hiện mọi cuộc kiểm toán. Đ or S? Why? Trả lời: Sai. Vì: KTC phải tuân thủ CM kiểm toán; Chuẩn mực kế toán là những quy định về những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong quá trình kế toán; Việc lập và trình bày BCTC là trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán còn kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến về mức độ trung thực của BCTC do đó đơh vị được kiểm toán phải tuân thủ chuẩn mực kế toán và trình bày trên BCTC còn KTV chỉ cần phải hiểu biết chuẩn mực kế toán và tuân thủ chuẩn mực kiểm toán. Câu 4: Đối tượng của kiểm toán BCTC, KTHĐ, KTTT có giống nhau ko? Trả lời: Đối tượng ko giống nhau. Đối tượng của KT BCTC là BCTC và thực trạng về tài sản, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đối tượng của KTTT là thực trạng việc chấp hành luật pháp, chính sách chế độ và những quy định Đối tượng của KTHĐ là tính hiệu lực, hiệu quả và tính kinh tế của hoạt động.
Xem thêm

38 Đọc thêm

đề cương ôn tập môn kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân
thủ không? Vì sao?
Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các
cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ.
Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hƣớng dẫn công việc và điều chỉnh
hành vi của kiểm toán viên? Đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời: Đúng. Vì: Chuẩn mực kiểm toán là những quy định về những nguyên
tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức áp dụng các ngtắc, thủ tục cơ
bản đó trong quá trình kiểm toán.
Chuẩn mực kiểm toán gồm 2 bộ phận riêng biệt: Hệ thống các CM chuyên môn;
quy tắc về đạo đức nghề nghiệp
=> CM kiểm toán là những nguyên tắc và chỉ dẫn vừa có tính bắt buộc, vừa có
tính chất hướng dẫn, hỗ trợ
Xem thêm

31 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

TÌM HIỂU VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Do vai trò quan trọng đó của bằng chứng kiểm toán chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 500 qui định: “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ các thông tin thích hợp để làm c[r]

28 Đọc thêm

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán và việc tuân thủ của kiểm toán viên

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ VIỆC TUÂN THỦ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã hình thành và phát triển ở Việt Nam hơn 20 năm qua, trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần hoàn thiện, nâng cao bộ máy quản lí doanh nghiệp. Kiểm toán đã trở thành công cụ đắc lực tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của các thông tin kinh tế và tổ chức sắp xếp nhân lực trong doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao trong cuộc kiêm toán cần phải nâng cao tính tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán. Vì các chuẩn mực này chính là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán nói chung.Ngoài việc yêu cầu về trình độ chuyên môn các kiểm toán viên còn phải luôn đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì đó là yếu tố quyết định đến chất lượng của cuộc kiểm toán. Trong thời kỳ hội nhập, nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triền, đòi hỏi phải có một đội ngũ kiểm toán viên giỏi chuyên môn và đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để bảo vệ và nâng cao uy tính của nghề kiểm toán trong xã hội, đảm bảo chất lượng cao cho các cuộc kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội.Nhận thức rõ về tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên nên em chọn đề tài: “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và việc tuân thủ của kiểm toán viên”.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thu thập bằng chứng kiểm toán

THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Những năm gần đây, để thích ứng với yêu cầu hội nhập của nền kinh tế chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Hoạt động của các công ty kiểm toán trước hết là việc cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho mọi đối tượng theo luật định hoặc theo yêu cầu tự nguyện của đơn vị và cá nhân. Điều quan trọng hơn là trách nhiệm của các công ty kiểm toán, của kiểm toán viên đối với đơn vị được kiểm toán, đối với cơ quan chức năng nhà nước và đối với tất cả những người sử dụng kết quả kiểm toán. Người đọc kết quả kiểm toán phải được đảm bảo rằng những thông tin họ được cung cấp là trung thực, hợp lý, khách quan và có độ tin cậy cao để đưa ra các quyết định theo trách nhiệm của mình hoặc quyết định liên quan đến việc mua bán tài sản, đầu tư vốn, cho vay… Những điều này phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính của đơn vị. Và cơ sở để kiểm toán viên hình thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã thực hiện đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận) chính là các bằng chứng mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán. Các bằng chứng này phải đáp ứng được yêu cầu “thích hợp” và “đầy đủ” cùng với chi phí thấp nhất có thể. Vì vậy việc lựa chọn phương pháp thu thập bằng chứng thích hợp để phục vụ yêu cầu kiểm toán là điều quan trọng và thiết yếu. Do đó người viết đã chọn đề tài “phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ABC
Xem thêm

58 Đọc thêm

Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Chương mở đầu:
TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1. Tầm quan trọng và sự cần thiết của đề tài:
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường chứng khoán đang sôi động, cộng với chế độ chính trị ổn định đã tạo điểm ngắm của nhiều nhà đầu tư trên thế giới. Việt Nam từ lâu được cho là thị trường đầy tìm năng, tốc độ phát triển kinh tế không ngừng, nhiều doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ra đời, cùng với sự cổ phần hoá nhiều doanh nghiệp Nhà nước thì sự phát triển của các công ty kiểm toán độc lập là một tất yếu. Sự phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư. Khi nói đến báo cáo tài chính thì ai cũng hiểu đó là thông tin thể hiện thực trạng của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính càng minh bạch thì độ tin cậy càng cao, càng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Để xác định được điều này cần phải có một bên thứ ba độc lập đó là kiểm toán độc lập để xác định tính trung thực và hợp lí của báo cáo tài chính. Điều đầu tiên khi công ty kiểm toán ký hợp đồng với khách hàng là tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để xác định tính trọng yếu của báo cáo tài chính. Từ đó kiểm toán viên đưa ra giá phí và các thủ tục kiểm toán thích hợp.
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã được thành lập vào ngày 15 04 2005. Tuy nhiên, trong thời gian đầu ngành kiểm toán chỉ mới ổn định tổ chức và tiếp nhận một số chức năng quản lý nghề nghiệp bàn giao từ bộ tài chính. Do vậy, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Việt Nam vẫn còn có một số yếu kém. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng thông tin tài chính cung cấp cho khách hàng và xã hội.
Với những lý do trên, đề tài “ Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt ” là vấn đề quan trọng và cấp thiếp mà em lựa chọn.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
+ Tìm hiểu về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
+ Các biện pháp kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán được áp dụng tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
+ Minh họa về các biện pháp kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại một khách hàng cụ thể.
+ Đề ra nhận xét đánh giá và kiến nghị về việc vận dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán.
3. Phương pháp nghiên cứu:
+ Thu thập tài liệu về các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế trong việc xác định các biện pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của khách hàng.
+ Thu thập số liệu để phân tích.
+ Phỏng vấn Ban Giám đốc, trưởng phòng kiểm toán, kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán để thu thập thông tin.
 Phương pháp so sánh, đánh giá.
 Phương pháp tổng hợp.
4. Phạm vi và hạn chế của đề tài:
Quá trình nghiên cứu chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn nên không thể phản ánh hết các khía cạnh liên quan đến đề tài.
Do thời gian có hạn nên đề tài “Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt” chỉ được áp dụng ở công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
Mong được sự giúp đỡ của quý công ty và thầy cô giáo.


Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Chất lượng và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán:
1.1.1 Khái niệm chất lượng và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán:
Chất lượng là thước đo giá trị của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ. Tùy thuộc góc độ khác nhau mà có thể có những định nghĩa khác nhau.
Theo từ điển tiếng Việt thì: “ chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của con người, của sự vật, sự việc ”.
Theo định nghĩa của TCVN 5200 – ISO thì: “ Chất lượng là mức độ phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu đề ra hoặc định trước của người mua”. Ngoài ra các tổ chức khác nhau còn đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng.
Cho dù khái niệm về chất lượng được định nghĩa bằng những từ ngữ khác nhau nhưng nhìn chung các định nghĩa trên đều cùng nhắm đến mục tiêu mà cả người sản xuất và người tiêu dùng đều muốn đạt đến là đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của người sử dụng.
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 về kiểm soát chất lượng kiểm toán “Chất lượng hoạt động kiểm toán là mức độ thỏa mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên, đồng thời thỏa mãn mong muốn của các đối tượng được kiểm toán về ý kiến đóng góp của kiểm toán viên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong thời gian định mức với giá phí hợp lý.” Như vậy, chất lượng hoạt động kiểm toán có thể được xem xét dưới 3 góc độ:
+ Mức độ người sử dụng thông tin thỏa mãn đối với tính khách quan và độ tin cậy của kết quả kiểm toán
+ Mức độ của đơn vị được kiểm toán thỏ
Xem thêm

95 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổchức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa thôngtin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xác định”. Hoạt động kiểm toán có thểđược phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, mà căn cứ theo đối tượng cụ thể có thểphân thành kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), kiểm toán hoạt động và kiểm toántuân thủ. Trong đó, kiểm toán BCTC là hoạt động chủ yếu và phổ biến nhất. Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập vàđánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV để nhằm xác tính trung thực và hợplý trên các khía cạnh trọng yếu của BCTC. Mức độ trung thực, hợp lý, hợp pháp của các bản khai tài chính được xác minhdựa trên chuẩn mực kế toán. Kiểm toán tài chính được thực hiện dựa trên hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Kết quả xác minh các bản khai tài chính được trình bày trên báo cáo kiểm toán.2. Đối tượng, khách thể, chủ thể của kiểm toán tài chính: Mục tiêu tổng quát của kiểm toán BCTC là xác minh tính trung thực, hợp lý vàhợp pháp của thông tin trên bản khai tài chính. Do đó, đối tượng trực tiếp của kiểmtoán BCTC là bản khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những bản khai này là cácBCTC. Theo định nghĩa của VSA 200 – Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểmtoán BCTC – “BCTC là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toánhiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính của đơnvị
Xem thêm

66 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCLời mở đầuChương 1: Lý luận chung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán và kiểmtoán ................................................................................................................... trang 11.1. Khái niệm về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp .......................................... trang 11.1.1. Khái niệm về đạo đức ............................................................................. trang 11.1.2. Đạo đức nghề nghiệp ............................................................................. trang 11.1.3. Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên ......................... trang 21.2. Sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp ........................................................ trang 21.2.1. Sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp nói chung ..................................... trang 31.2.2. Sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp kiểm toán ..................................... trang 41.3. Lịch sử ra đời và phát triển các quy định về đạo đức nghề nghiệp cho người hànhnghề kiểm toán ................................................................................................ trang 41.3.1. Giai đoạn hình thành .............................................................................. trang 51.3.2. Giai đoạn phát triển ................................................................................ trang 51.3.3. Giai đoạn hiện tại ................................................................................... trang 81.4. Các nội dung cơ bản của hệ thống quy định về đạo đức nghề nghiệp ........ trang 91.4.1. Tổ chức lập quy và cơ chế giám sát ........................................................ trang 91.4.2. Nội dung của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ....................................... trang 9Chương 2: Thực tiễn xây dựng và áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toánkiểm toán trên thế giới và tại Việt Nam .......................................................... trang 122.1. Quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Liên đoàn Kế toán quốc tế trang 122.1.1. Điều lệ đạo đức năm 1996 .................................................................... trang 122.1.2. Điều lệ đạo đức nghề nghiệp năm 2001 ................................................. trang 132.1.3. Điều lệ đạo đức năm 2005 ..................................................................... trang 142.2. Quy định đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Hoa Kỳ ............................ trang 162.2.1. Lịch sử ra đời ........................................................................................ trang 162.2.2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp .......................................................... trang 162.3. Quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán của Pháp ............................. trang 182.3.1. Lịch sử ra đời ........................................................................................ trang 182.3.2. Các quy định về đạo đức nghề nghiệp ................................................... trang 202.4. Các quy định đạo đức nghề nghiệp kiểm toán tại Việt Nam .................... trang 212.4.2. Lịch sử ra đời ....................................................................................... trang 212.4.2. Nội dung chuẩn mực ............................................................................ trang 22Chương 3: Phương hướng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại Việt Nam................................................................................................................... trang 293.1. Đánh giá những quy định về đạo đức nghề nghiệp và việc giám sát sự tuân thủ đạođức nghề nghiệp ......................................................................................... trang 293.1.1. Đánh giá những quy định về đạo đức nghề nghiệp ........................... trang 293.1.2. Đánh giá việc giám sát sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp .................. trang 323.2. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định đạo đức nghề nghiệp kiểm toán tại ViệtNam ............................................................................................................ trang 333.2.1. Ban hành các hướng dẫn chi tiết về một số nội dung quan trọng ...... trang 333.2.2. Giải quyết khi có sự khác biệt .......................................................... trang 343.2.3. Giám sát sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ....................................... trang 35Kết luậnTài liệu tham khảoLỜI NÓI ĐẦUNền kinh tế Việt Nam hiện nay đang ngày càng phát triển, hội nhập ngày càngsâu rộng vào nền kinh tế thế giới: Nhiều doanh nghiệp được thành lập, số lượng cácnhà đầu tư tăng lên nhiều lần; cùng với đó, nhu cầu về kiểm tra kiểm soát để nâng caohiệu quả hoạt động kinh doanh và nhu cầu về sử dụng thông tin tài chính của nhiều đốitượng khác nhau trong nền kinh tế ngày càng tăng lên. Theo đó, kiểm toán ra đời vàphát triển ngày một mạnh mẽ hơn để đáp ứng những nhu cầu đó.Những người sử dụng kết quả kiểm toán yêu cầu phải có những cuộc kiểm toánchất lượng đòi hỏi những kiểm toán viên không chỉ liên tục trau dồi kiến thức, luâncập nhật, tuân thủ các quy định pháp lý, chuẩn mực nghề nghiệp mà còn đòi hỏi phảicó đạo đức nghề nghiệp thích đáng. Có như vậy các cuộc kiểm toán mới đạt được chấtlượng cao, những người sử dụng thông tin mới có được những thông tin bổ ích.Xuất phát từ những yêu cầu đó, nhóm đã chọn đề tài: “ Đạo đức nghề nghiệpkiểm toán và thực trạng các quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán ở Việt Nam”.Nội dung đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kế toán vàkiểm toán. Chương 2: Thực tiễn xây dựng và áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kếtoán kiểm toán trên thế giới và Việt Nam. Chương 3: Phương hướng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toánkiểm toán Việt Nam.
Xem thêm

40 Đọc thêm

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

phương pháp trích trước tùy ý để doanh thu dịch chuyển giữa các kỳ kế toán hoặctrong việc trì hoãn chi tiêu (Jones, 1991; Dechow et al., 1995). Cách tiếp cận nàyphân loại các khoản trích trước vào hai thành phần: trích trước tùy ý và không tùy ýhay còn gọi là biến kế toán dồn tích điều chỉnh được (Discretionary Accruals) vàkhông điều chỉnh được (Non – Discretionary Accruals). Trích trước không tùy ý lànhững phần được tạo ra từ các hoạt động bình thường của công ty mà không có sựcan thiệp của nhà quản trị. Trích trước tùy ý phải chịu tác động của nhà quản lý, nóthể hiện mức độ điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp do nhà quản trị lựa chọn vàvận dụng các phương pháp kế toán, sử dụng các ước tính kế toán và các giao dịch nộibộ... Như vậy biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh chính là lợi nhuận có được bằngviệc vận dụng các phương pháp kế toán – chính vì vậy nó được xem là đại diện choquản trị lợi nhuận. Tuy nhiên, thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu sử dụngphương pháp trích trước để phát hiện quản trị lợi nhuận là khả năng của các mô hìnhphân loại riêng biệt một cách chính xác các khoản trích trước vào các khoản tríchtrước tùy ý và không tùy ý.Từ đó, tác giả rút ra định nghĩa về hành vi quản trị lợi nhuận như sau:Định nghĩa chung: hành vi quản trị lợi nhuận là hiện tượng mà nhà quản trịsử dụng các phương pháp kế toán nhằm điểu chính biến kế toán dồn tích để đạt đượclợi nhuận như mong muốn.17Trên đây là những định nghĩa và cách tiếp cận đã được các nhà nghiên cứutrước tiến hành tìm hiểu, tiếp cận, trình bày và đã được công nhận cũng như sử dụngkhá rộng rãi trong các nghiên cứu liên quan đến quản trị lợi nhuận mà tác giả đã tìmhiểu và hệ thống lại. Từ đó có thể thấy rằng quản trị lợi nhuận không phải là một kháiniệm mới mẻ và xa lạ, mà từ lâu đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, đồng thờicũng cho thấy đây là một vấn đề phức tạp, khó khăn trong cách tiếp cận và định nghĩachính xác, cụ thể và vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi, thu hút sự bàn luận nhằm đưa ra
Xem thêm

Đọc thêm

KỸ THUẬT CHỌN mẫu TRONG KIỂM TOÁN

KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN

Kỹ thuật chọn mẫu cũng được nêu trong Chuẩn mực kiểm toán số 530 “Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác” trong hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán khác nhau sẽ lựa chọn kỹ thuật chọn mẫu riêng.
Nắm bắt được vai trò và ý nghĩa của kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính và trải qua quá trình thực tập tại công ty kiểm toán và kế toán AAC để biết được thực tế vận dụng kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán tại công ty, kết hợp với việc tham khảo các tài liệu và sự giúp đở tận tình của cô giáo hướng dẫn TS. Đoàn Thị Ngọc Trai và các anh chị trong công ty kiểm toán em đã chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC”.
Xem thêm

78 Đọc thêm