VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT":

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Vật chất là phạm trù xuất phát điểm của triết học. Đây là phạm trù có nội hàm rộng đến cùng cực. Việc nắm vững nội dung của phạm trù có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, làm cơ sở cho giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

20 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

về phạm trù nền tảng của CNDV.* Ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lênin+ Nó đã khắc phục triệt để thiếu sót chủ yếu của CNDV cũ và những biến tớng của nó trong quan niệm về vậtchất của các nhà triết học t sản hiện đại; tạo cơ sở khoa học cho quan niệm duy vật về xã hội, cho sự thống nhất gi[r]

17 Đọc thêm

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VỚI Ý THỨC

ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan của con ngời có tác động tiêu cực thậm chí phá hoại các điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan, kéo lùi lịch sử. Bởi mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ tác động qua lại. Không nhận thức đợc điều này sẽ rơi vào quan niệm duy vật tầm[r]

18 Đọc thêm

BÀI 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN

BÀI 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN

CSNTCHNLPKTBCN-CNXHTheo em , yếu tố chủ yếu nào đã tạo nên sự biến đổi của xã hội ? Sự phát triển kinh tế ! Sự biến đổi của giới tự nhiên !Vì sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên ?Vì xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tựnhiên ! Có cơ cấu xã hội mang tính lịch sử[r]

16 Đọc thêm

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. Nhờ chuyển hóa vật chất. Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. Nhờ chuyển hóa vật chất, tế bào thực hiện được các đặc tính đặc trưng khác của sự sống như sinh trưởng, cảm ứng và s[r]

1 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ VẬT CHẤT VÀ PHẢN VẬT CHẤT

TÌM HIỂU VỀ VẬT CHẤT VÀ PHẢN VẬT CHẤT

Tìm hiểu về vật chất , phản vật chất

5 Đọc thêm

Giá trị , vai trò của vật chất ý thức trong đời sống và trong việc rèn luyện sinh viên hiện nay

GIÁ TRỊ , VAI TRÒ CỦA VẬT CHẤT Ý THỨC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG VIỆC RÈN LUYỆN SINH VIÊN HIỆN NAY

Giá trị , vai trò của vật chất ý thức trong đời sống và trong việc rèn luyện sinh viên hiện nay “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” Lê[r]

16 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI. VẬN DỤNG LÝ GIẢI MỘT SỐ PHONG TỤC TẬP QUÁN Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI. VẬN DỤNG LÝ GIẢI MỘT SỐ PHONG TỤC TẬP QUÁN Ở VIỆT NAM

welcomeMối Quan Hệ Giữa Tồn Tại Xã Hội Và Ý ThứcXã Hội.Vận Dụng Lý Giải Một Số Phong Tục Tập QuánỞ Việt NamBài thuyết trình nhóm 6Đề tài : Mối quan hệ giữa tồn tại xãhội và ý thức xã hội.T.S TạThị VânVận dụngGVHD:lý giảimộtsốHàNhóm 6phong tục tập quán ở Việt NamĐố bạn đời sống vậtchất[r]

39 Đọc thêm

Sự khác nhau giữa ba hình thức của chủ nghĩa duy vật

SỰ KHÁC NHAU GIỮA BA HÌNH THỨC CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT

Sự khác nhau giữa ba hình thức của chủ nghĩa duy vật
Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của thực hữu luận (physicalism) với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là k[r]

3 Đọc thêm

VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

với đủ các kích cỡ chủng loại, chứ không phải bằng phơng pháp thủ công xa xa. VD2. Từ nhận thức đúng về thực tại nền kinh tế của đất nớc. T sản đại hội VI, đảng ta chuyển nền kinh tế từ trị cung, tự cấp quan liêu sang nền kinh tế thị trờng, nhờ đó mà sau gần 20 năm đất mới bộ mặt đất nớc ta đã thay[r]

13 Đọc thêm

THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THẾ GIWOIS VẬT CHẤT

THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THẾ GIWOIS VẬT CHẤT

thận linh. nhìn chung cũng giống như các nhà duy vật cùng thời khác, đa phần là nhịnguyên luận.+ Bước tiến quan trọng nhất trong quan niệm về vật chất là thuyết nguyên tử luậncủa thày trò Lơxíp (500-440) và Đêmôcrít (460-370 TCN): Theo các ôn nguyên tử làbản nguyên đầu tiên sinh ra mọi SVHT t[r]

23 Đọc thêm

bài tiểu luận vật chất và ý thức

BÀI TIỂU LUẬN VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết h[r]

17 Đọc thêm

vận động là phương thức tồn tại của vật chất

VẬN ĐỘNG LÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Vận động là phương thức tồn tại của vật chất.
Ăngghen định nghĩa: “Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất, tức được hiểu là một phương thức tồn tại của vật chất, là một thuộc tính cố hưữ của vật chất – thì bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đ[r]

19 Đọc thêm

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT

ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT

Trong quá trình sinh sống, người nguyên thủy thời Sơn Vi - Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long thường xuyên tìm cách cải tiến công cụ lao động. Trong quá trình sinh sống, người nguyên thủy thời Sơn Vi - Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long thường xuyên tìm cách cải tiến công cụ lao động. Nguyên liệu chủ yếu là[r]

1 Đọc thêm

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tính chất năng động sáng tạo của sự phản_ _ánh ý thức còn được thể hiện quá trình con người tạo ra những giả tưởng, giả_ _thuyết, huyền thoại,… trong đời sống tinh thần của mình hoặc khá[r]

28 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin
1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất (định nghĩa phạm trù vật chất; vật chất và vận động, không gian và thời gian).
2. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu và vai trò tác dụng của ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận củ[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ RUỘT MÈO

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ RUỘT MÈO

Tài liệu Ctrị tốt nghiệpPhần I : Triết họcCâu 1 : Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? Ý nghĩa của định nghĩa?Tóm tắt các quan niệm của các nhà duy vật trước Mác về vật chất như : Hy Lạp cổ đại đặc biệt là thuyết nguyên tử của Đêmôcrit, các nhà duy vật thế kỷ 1718, và cuộc khủng hoảng vật lý cuố[r]

33 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập CN MacLenin có đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP CN MACLENIN CÓ ĐÁP ÁN

Câu 2: Định nghĩa vật chất của Lênin? Ý nghĩa phương pháp luận?Lênin đã định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” (V.I.Lêni[r]

33 Đọc thêm

GIAO AN TRUNG CAP CHINH TRI

GIAO AN TRUNG CAP CHINH TRI

1. Quan điểm duy tâm về bản chất của thế giới
+ Quan điểm duy tâm cho rằng: trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau; ý thức quyết định vật chất; ý thức là cơ sở, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại, vận động, phát triển của các sự vật và hiện tượng.[r]

149 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIẾT HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIẾT HỌC

“Vật chất là một phạm trù TH dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.Phân tích định nghĩa :Vật chất là 1 phạm trù TH, thì nó khác với vật chất trong KHTN và trong đời s[r]

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề