PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC":

 12NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

12NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

mại với lãi suất cao hơn, thời gian hoàn vốn cũng dài.Đối với khoản vay nợ nước ngoài thì nước vay nợ dễ gặp rủi ro do tỉ giá hối đoái tăng làmcho đồng tiền trong nước mất giá, gánh nặng nợ nần chồng chất. Vì vậy, cần phải tính đến hiệuquả kinh tế và hết sức thận trọng trong việc sử dụng nguồn vốn v[r]

34 Đọc thêm

’Thế nào là kiểm soát chi ngân sách nhà nước? Vị trí pháp lý của Kho bạc nhà nước trong hoạt động Kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành?

’THẾ NÀO LÀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC? VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH?

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
II. Khái quát về bội chi ngân sách nhà nước
2.1. Khái niệm bội chi ngân sách nhà nước
Theo Điều 1 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002 thì : Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết đ[r]

12 Đọc thêm

Bài giảng Lý luận chung về pháp luật ngân sách nhà nước

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thu ngân sách nhà nước là hoạt động của nhà nước nhằm tạo lập quỹ NSNN theo những trình tự và thủ tục luật định, trên cơ sở các khoản thu đã đựơc cơ quan Nhà nứơc có thẩm quyền quyết định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu ngân sách nhà nước theo dự toán NSNN để đảm bảo chi[r]

42 Đọc thêm

Nội dung của nguyên tắc ngân sách toàn diện và sự thể hiện trong luật ngân sách nhà nước 2002

NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC NGÂN SÁCH TOÀN DIỆN VÀ SỰ THỂ HIỆN TRONG LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2002

Nội dung của nguyên tắc ngân sách toàn diện và sự thể hiện trong Luật Ngân sách nhà nước 2002 Bài tập cá nhân Luật Tài chính
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Tài chính
Nguyên tắc ngân sách toàn diện là một trong những quan niệm cổ điển về ngân sách, được xây dựng đầu tiên ở các nước có nền dân chủ[r]

5 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương tại bộ tài chính

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TẠI BỘ TÀI CHÍNH

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ 4 CHƯƠNG I ................................................................................................................. 6 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ[r]

90 Đọc thêm

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

II NỘI DUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC: 1 KHÁI NIỆM KHO BẠC NHÀ NƯỚC: QUYẾT ĐỊNH 325 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ tài chính, th[r]

29 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế thanh tra về thuế thu nhập doanh nghiệp (qua thực tế tại thành phố Cần Thơ)

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THANH TRA VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (QUA THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí,.[r]

131 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Còn ở các nước đang phát[r]

44 Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN THI CÔNG CHỨC

ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN THI CÔNG CHỨC

C. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dungcông việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.D. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dungcông việc kế toán.Câu 4: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xácđ[r]

92 Đọc thêm

Một số bài tập tình huống kế toán xã

MỘT SỐ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN XÃ

Việc UBND xã dự kiến số kết dư năm trước để đưa vào dự toán năm sau không trái với quy định hiện hành (theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước số kết dư là khoản thu ngân sách do vậy có thể lập dự toán ngay từ đầu năm), tuy nhiên cần phải đưa khoản dự kiến kết dư năm 2005 vào phần thu ngân sách xã[r]

13 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường thanh tra quản lý chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La

LUẬN VĂN THẠC SỸ: TĂNG CƯỜNG THANH TRA QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý, là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thanh tra luôn gắn liền với quản lý, là một nội dung của quản lý và là phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát hiện và xử lý những biểu hiện quan liêu, tham ô, lãng phí và[r]

111 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH 26 VỀ KB TW

QUYẾT ĐỊNH 26 VỀ KB TW

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giaotheo quy định của pháp luật.15. Hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước:a) Xây dựng cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ phù hợp với thônglệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam;b) Tổ chức quản lý, ứng dụng[r]

6 Đọc thêm

ÔN TẬP PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ÔN TẬP PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, QUẢN LÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  Phân cấp quản lí ngân sách nhà nước là việc phân định trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của cơ quan nhà nước các cấp trong [r]

2 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập thi công chức chuyên ngành tài chính kế toán tỉnh khánh hòa

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỈNH KHÁNH HÒA

CHUYÊN ĐỀ 1
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Khái niệm:
a) Ngân sách nhà nước: (Điều 1 Luật Ngân sách nhà nước)
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các c[r]

193 Đọc thêm

Tiểu luận Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 50 năm 2015

TIỂU LUẬN LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 50 NĂM 2015

Sở Tài chính tỉnh Long An là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước;[r]

23 Đọc thêm

đề cương hiến pháp 2

ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP 2

đề cương hiến pháp 2. các bạn có thể tham khảo để học tốt, đạt kết quả cao. trong đề cương gồm có hơn 50 câu hỏi phục vụ thi vấn đáp mình tự soạn và đã làm theo luật hiện hành. Phân tích nguyên tắc bầu cử phổ thông.Phân tích nguyên tắc bầu cử bình đẳng.Trình bày khái quát các nguyên tắc bầu cử trực[r]

42 Đọc thêm

Đề cương môn học : Luật tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : LUẬT TÀI CHÍNH

Học phần Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học sẽ được t[r]

40 Đọc thêm

Bài giảng pháp luật kinh tế

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH TẾ

pháp luật kinh tế: QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP
Ở hầu hết các nước phát triển, việc thành lập doanh nghiệp hoàn toàn là quyền của công dân. Đó là quyền tự do lập hội và họ thực hiện quyền này theo các quy định của pháp luật.
Pháp luật hiện hành ở Việt Nam (thể hiện trong[r]

125 Đọc thêm

Báo cáo Pháp luật Thành lập doanh nghiệp trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện

BÁO CÁO PHÁP LUẬT THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề là những điều kiện, căn cứ quan trọng và chủ yếu nhất để nhà nước cấp phép cho chủ thể kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh. Pháp luật hiện hành quy định về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề trong nhiều hình thức văn bản pháp lí khác nhau nh[r]

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề