NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP":

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương,tiền thưởng tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Cavico

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG,TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CAVICO

Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay,sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt.Doanh nghiệp muốn tồn tại,đứng vững trên thị trường,muốn sản phẩm của mỡnh cú thể cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp khỏc thỡ khụng cũn cỏch nào khỏc là phải tiến hành hoạt động[r]

58 Đọc thêm

Quản lý dự án Trong doanh nghiệp Nội dung bài học

QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP NỘI DUNG BÀI HỌC

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Mục tiê[r]

79 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Z16

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Z16

Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, vấn đề tiền lương cho người lao động đang là một trong những vấn đề quan trọng, được cả cá nhân người lao động và doanh nghiệp quan tâm. Với doanh nghiệp, tiền lương là một trong những yếu tố của chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp và tác[r]

59 Đọc thêm

Báo cáo công tác kế toán tại xí nghiệp may và dịch vụ tổng hợp hòa an

BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAY VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA AN

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản l[r]

171 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 9

Chuyên đề tốt nghiệpLời mở đầu*******************Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kế toán đợc coi là một trongnhững bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống các công cụ quản lý kinh tế tàichính, nó phản ánh khách quan và giám đốc kịp thời có hiệu quả trong quát[r]

56 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC I

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC I

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KHU VỰC I
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được trình bày
trong 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng vật tư trong doanh nghiệp viễn thông
Chương[r]

22 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 THUẾ GTGT VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT 1
1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 4
1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 4
1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế[r]

65 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ Kiểm soát viên không lưu ở Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG LƯU Ở TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM

Đào tạo phát triển là một nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để doanh nghiệp tạo ra và luôn duy trì được một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động. Đào tạo phát triển còn là công cụ thoả mãn nhu cầu học tập của người[r]

73 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
I. LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.Tiền lương:
1.1. Khái niệm:
Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê(bán sức lao độn[r]

47 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH YẾN XINH

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH YẾN XINH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển: 3
1. Quá trình hình thành và phát triển: 3
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 4
3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Yế[r]

30 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu ở XNDPTWI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT LIỆU Ở XNDPTWI

Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận thì luôn tạo ra cho mình những thế mạnh trong cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu này các doanh nghiệp p[r]

99 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào đều có những mục tiêu riêng có của mình. Để mục tiêu đó có thể thực hiện được đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm kế hoạch hóa, tổ chức, phối hợp, kiểm tra và điều chỉnh việc kết hợp tối ưu các nguồn lực. Tổ chức bộ máy[r]

92 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THAN HỒNG THÁI CÔNG TY THAN UÔNG BÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THAN HỒNG THÁI CÔNG TY THAN UÔNG BÍ

MỤC LỤC

LÊI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 3
I. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
I.1. Khái niệm tiền lương 3
I.2. Vai trò của tiền lương 4
I.2.1. Vai trò tái sản xuất sức lao động 4
I.2.2. Vai trò điều phối lao động 5
I.2.3. Vai trò là động lực thúc đẩy sản xu[r]

73 Đọc thêm

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH PHÚ hải

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Để tiến hành sản xuất phải có 3 yếu tố: lao động, đất đai và vốn, thiếu một trong 3 yếu tố đó quá trình sản xuất sẽ không thể diễn ra. Nếu xét mức độ quan trọng thì lao động con người đóng vai trò quan trọng, là yếu t[r]

62 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH bằng hữu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG HỮU

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BẰNG HỮU 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Bằng Hữu 3
2. Chức năng và nhiệm vụ 4
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Bằng Hữu 5
II. Môi trường kinh doanh của công ty: 6
1[r]

36 Đọc thêm

Ứng dụng HTQLCL ISO 90012008 trong công tác phòng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông

ỨNG DỤNG HTQLCL ISO 90012008 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOANDANH MỤC VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu đề tài.13. Mục tiêu nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu56. Giả thuyết nghiên cứu57. Phương pháp nghiên cứu58. Cấu trúc của Đề tài.6PHẦN NỘI DUNG6CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT VỀ[r]

68 Đọc thêm

Luận văn hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động

LUẬN VĂN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất, cũng đồng thời là vấn đề tinh tế, phức tạp nhất. Khai thác được những tiềm năng của nguồn lực con người chính là chìa khoá để mỗi doanh nghiệp đạt được thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy,[r]

74 Đọc thêm

Thực trạng và một số ý nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH TM QC xuân duy

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH TM QC XUÂN DUY

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nên kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện công cụ[r]

111 Đọc thêm

Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Hoà Hiệp

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀ HIỆP

Doanh nghiệp cần có các kế hoạch về sản xuất, cải tiến mẫu mã, thay đổi giá thành hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm. Kế toán với vai trò là công cụ quản lý đắc lực cần tính toán sao cho nhà quản lý có thể lựa chọn được phương án kinh doanh tốt nhất. Từ đó để yêu cầu cần chấn chỉnh công tác hoạch[r]

44 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cp VLXD tiền phong

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP VLXD TIỀN PHONG

Trong cơ chế thị trường quản lý kinh tế tài chính luôn là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực kinh tế tài chính mà còn sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn lực đó. Và kế toán là một trong số các công cụ để quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực[r]

309 Đọc thêm

Cùng chủ đề