THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ 1...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ 1...":

Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao[r]

94 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

Nguyên vật liệu (NVL) là một chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính. Giá trị của nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, kinh doanh. Quản lý tốt khâu nguyên vật liệu là điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và tăn[r]

118 Đọc thêm

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ NHẰM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (“Công ty”) là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 1912003QĐBCN ngày 14112003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Giấy chứng n[r]

17 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC
Quá trình hình thành và phát triển công ty bánh kẹo Hải Hà HHC
Công ty bánh kẹo Hải Hà có tên giao dịch là HAIHA Company (Viết tắt là
HAIHACO), có trụ sở tại 25 – đường Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

39 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hóa t[r]

95 Đọc thêm

Thực trạng và các định hương phát triển hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòa

THỰC TRẠNG VÀ CÁC ĐỊNH HƯƠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA

Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tíc[r]

61 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

ngời tiêu dùng ủng hộ nhiều. Đứng trớc nhiều khó khăn và sự cạnh tranh khốcliệt của các sản phẩm cùng loại trên thị trờng, Ban Giám đốc Công ty thựcphẩm Miền Bắc quyết định đầu t trang thiết bị hiện đại với hệ thống dâychuyền sản xuất bốn trục lăn của Italia có thể tạo ra sản phẩm

37 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Chương I. Tổng quan về kiến thức chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức.
Chương II. Thực trạng cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.
Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty cố phần Bánh Kẹo Hải Hà.

22 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Khi chuyển từ nền kinh tế tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã thừa nhận thị trường với các quy luật vốn có của nó, trong đó có quy luật cạnh tranh.Ngày nay, cạnh tranh luôn là vấn đề nóng bỏng vì nó thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế, tới các ngành, các tổ chức[r]

39 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo hải châu trên thị trường hà nội

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan 1
Lời cảm ơn 2
Mục lục 3
Danh mục từ viết tắt 6
Danh mục các bảng 7
Danh mục các hình 7
1 MỞ ĐẦU 10
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 10
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 11
1.2.1 Mục tiêu chung 11
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 11
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 12
1[r]

121 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3
1. Thông tin chung về doanh nghiệp 3
2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5
2.1. Giai đoạn từ 19591961 5
2.2. Giai đoạn 19621966 5
2.3. Giai đoạn 19671991 5
2.4. Giai đoạn 19922002 6
2.5. Giai đoạn[r]

42 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HẢI HÀ

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HẢI HÀ

I.Giới thiệu công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
1.Vài nét sơ lược về công ty
Tên công ty: công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà,gọi tắt là Haihaco
Tên giao dịch quốc tế: Haiha Conectionery Joint Stock company
Trụ sở công ty:2529 Trương Định Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Hình thức: Công ty cổ phần nhà nước
2.Chức[r]

3 Đọc thêm

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, có rất nhiều sản phẩm bánh được ưa chuộng. Đó chính là một phần lý do mà năm nay, hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo nội đều đề ra những mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên các sản phẩm trong nước vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, trên th[r]

133 Đọc thêm

khảo sát quy trình sản xuất kẹo

KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT KẸO

1.1 . Đặt vấn đề
Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, các sản phẩm của Việt Nam đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường trong và ngoài nước, trong đó có thực phẩm. Trong số các loại thực phẩm, bánh kẹo đang dần trở thành những đồ ăn quen thuộc, thường xuyên của người dân Việt Nam. Thị t[r]

53 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính công ty bánh kẹo Biên Hòa

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BÁNH KẸO BIÊN HÒA

Phần I: Sơ lược chung về công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa
I. Giới thiệu về công ty
1. Lịch sử hình thành:
Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số: 2341998QĐttg ngày 01121998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo,
nha thuộc Công ty Đường Biê[r]

20 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo của công ty Bảo Ngọc trên thị trường Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY BẢO NGỌC TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Trong thời kỳ mở cửa như hiện nay thì việc các nhà sản xuất sử dụng các trung gian thương mại trong kênh phân phối có vai trò rất quan trọng. Họ nhận thấy rằng có các trung gian bán hàng và dịch vụ thì hiệu quả hơn nhờ tối thiểu hoá số lần tiếp xúc bán cần thiết để thoả mãn thị trường mục tiêu. Nhờ[r]

111 Đọc thêm

bai tap lon ke toan quan tri

BAI TAP LON KE TOAN QUAN TRI

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài
Trước những biến đổi của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp không những phải nỗ lực trong quá trình sản xuất kinh doan[r]

61 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Việt Nam từ khi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chỉ trong vòng hơn một thập kỷ chúng ta đã đạt được nhiều thành công, nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Doanh nghiệp muốn t[r]

64 Đọc thêm

Tìm hiểu sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới chất lượng sản phẩm bánh trứng

TÌM HIỂU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÁNH TRỨNG

Như chúng ta đã biết, vào thời nguyên thủy con người phải săn bắt và hái lượm từ tự nhiên để có cái ăn sống qua ngày. Sau đó đã biết tạo ra lửa để nấu chín và làm tăng thời gian sử dụng thức ăn. Khi xã hội ngày càng phát triển điện ra đời phục vụ đời sống dân sinh, kéo theo đó là sự ra đời của ngành[r]

37 Đọc thêm

Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất kẹo mềm tại nhà máy bánh kẹo mềm quảng ngãi biscafun thuộc công ty cổ phần đường quảng ngãi

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KẸO MỀM TẠI NHÀ MÁY BÁNH KẸO MỀM QUẢNG NGÃI BISCAFUN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Bánh kẹo là một sản phẩm thực phẩm không thể thiếu trong những dịp lễ tết, lễ hội...Vì trong bánh kẹo có chứa chủ yếu hàm lượng đường nên nó có vai trò quan trọng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngày nay các nhà sản xuất thực phẩm đã nghiên cứu và chế biến ra nhiều loại sản phẩm bánh kẹo đa dạng như[r]

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề