ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG":

ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG 2016

ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI------------------oOo-----------------BÀI DỰ THI“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀAN TOÀN GIAO THÔNG 2016”Họ và tên: NGUYỄN MINH THỦYHà Nội - T9/2016CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNGCâu 1:Những khái niệm “Đường bộ”, “Vạch kẻ đường”, “Làn đường”, “Dải phâncách”, “Đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng? Trên đường cónhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụnglàn đường như thế nào là đúng? Khi vượt xe khác người lái xe phải thựchiện như thế nào?Trả lời:* Các khái niệm:- Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ- Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thôngnhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe, người tham gia giao thông cầnchấp hành vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằmngang và vạch nằm đứng. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc có thể kếthợp với các loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu chỉ huy giao thông.Trong trường hợp ở một nơi vừa có vạch kẻ đường vừa có cả biển báo thì ngườilái xe phải tuân thủ theo sự điều khiển của biển báo hiệu.- Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc củađường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.
Xem thêm

12 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ, TỘI LÀM MÔI GIỚI HỐI LỘ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG “Hối lộ” có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau, có thể là một hành vi vi phạm pháp luật, một tệ nạn xã hội, một hiện tượng tiêu cực trong xã hội hay tàn dư của chế độ cũ hoặc thậm chí là một loại hành vi tham nhũng... Còn dưới góc độ khoa học Luật hình sự Việt Nam, “hối lộ” được hiểu thống nhất bao gồm ba loại hành vi phạm tội tương ứng với ba tội hối lộ cụ thể tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội làm môi giới hối lộ. Do đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu so sánh các quy định về tội đưa hối lộ và tội làm môi giới hối lộ được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với những quy định tương ứng trong Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp quốc để tiếp tục hoàn thiện Bộ luật hình sự Việt Nam về hai tội phạm này cho tương thích với Công ước có ý nghĩa chính trị pháp lý và xã hội quan trọng, kịp thời đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, cũng như nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về chức vụ nói chung, các tội phạm về hối lộ nói riêng trong giai đoạn cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay. Đặc biệt, cùng với công cụ pháp lý quan trọng là Bộ luật hình sự, Quốc hội cũng đã ban hành Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29112005 (được sửa đổi, bổ sung ngày 0482007). Theo đó, đây là một đạo luật quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc chống tham nhũng. Luật đã xác lập một khuôn khổ pháp lý cơ bản làm tiền đề cho việc xây dựng chiến lược toàn diện và lâu dài cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, qua đó khẳng định với quốc tế rằng Việt Nam cam kết thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về đấu tranh chống tham nhũng.
Xem thêm

27 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT QUỐC TẾ TỚI QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN LUẬT CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT QUỐC TẾ TỚI QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN LUẬT CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

Tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm 8 điểm Chuyên mục Bài tập học kỳ, Công pháp quốc tế Bài tập học kỳ Công pháp quốc tế có đáp án. Theo khoa học pháp lý quốc tế hiện đại, Luật Quốc tế là hệ thống các nguyên tắc, quy phạm pháp luật, được quốc gia và các chủ thể khác của Luật Quốc tế thỏa thuận xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Mối quan hệ giữa Luật Quốc tế và Luật quốc gia là vấn đề mang tính lý luận cơ bản, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật ở từng quốc gia. Mối quan hệ này được thể hiện ở nhiều nội dung và dưới nhiều cấp độ khác nhau. Trên quy mô toàn cầu, mối quan hệ biện chứng qua lại giữa Luật Quốc tế và Luật quốc gia diễn ra theo hai chiều hướng: Luật quốc gia ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển, quá trình xây dựng và thực hiện Luật Quốc tế; Luật Quốc tế thường xuyên thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của pháp luật quốc gia. Đối với từng quốc gia, sự tác động qua lại giữa Luật Quốc tế và Luật quốc gia tùy thuộc vào mức độ tham gia quan hệ quốc tế của quốc gia đó. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã chủ động từng bước tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Trong quá trình tham gia vào quan hệ quốc tế, ảnh hưởng qua lại giữa Luật Quốc tế và Luật quốc gia của Việt Nam là tương đối rõ nét. Chính vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của bài tiểu luận, em xin được chọn đề tài: Phân tích tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận 1. Khái niệm đấu tranh phòng chống tội phạm Để có cách sử dụng chính xác thuật ngữ “đấu tranh phòng, chống tội phạm” đảm bảo tính khoa học và toàn diện, cần phân tích nội hàm của các thuật ngữ này qua các từ của thuật ngữ. “Đấu tranh” là từ Hán Việt, có nghĩa tương đương với “chống”, theo đó “đấu tranh” ở đây được hiểu là công tác điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội. “Chống” được hiểu là sự đấu tranh trực diện giữa một bên là chủ thể có thẩm quyền và một bên là tội phạm. Còn “phòng ngừa” là ngăn ngừa hoặc ngăn chặn để không cho tội phạm xảy ra Phòng ngừa tội phạm là hoạt động của tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội và của mọi công dân trong xã hội áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp khác nhau hướng vào thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện phạm tội, cũng như loại bỏ các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình hình thành phẩm chất cá nhân tiêu cực, đồng thời từng bước hạn chế, đẩy lùi và tiến tới loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. 2. Một số văn bản pháp luật của Việt Nam về lĩnh vực phòng chống tội phạm Luật phòng, chống mua bán người ngày 29032011 Nghị định số 722010NĐCP ngày 0872010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường Nghị quyết số 091998NQCP “Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” ngày 3171998. Chỉ thị số 372004CTTTg “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 091998NQCP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010” Nghị định số 252014NĐCP của Chính phủ ngày 07042014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: + Công ước New York ngày 15112000 về Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (kèm theo bảo lưu và tuyên bố), có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 0862012 + Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng + Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia + Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Các hiệp định song phương và đa phương khác về tương trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm… 3. Luật Quốc tế có tác động đến sự phát triển và hoàn thiện của Luật quốc gia Khi tham gia quan hệ quốc tế, quốc gia có nghĩa vụ phải tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế của mình. Điều này được quốc gia thể hiện thông qua nhiều hành vi cụ thể khác nhau trong đó có hành vi sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia sao cho các quy định của pháp luật quốc gia vừa mang tính đặc thù của mỗi quốc gia vừa phù hợp với các cam kết quốc tế của quốc gia. Chính vì vậy, các quy định có nội dung tiến bộ của Luật Quốc tế thể hiện thành tựu mới của khóa học pháp lý dần dần sẽ được truyền tải vào trong các văn bản pháp luật quốc gia. Những thành tựu này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của pháp luật quốc gia, đảm bảo cho quốc gia vừa có thể hội nhập vào nền tảng pháp lý chung, vừa có thể thiết lập được một hệ thống pháp luật quốc gia hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Ở Việt Nam, vấn đề áp dụng các điều ước quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, cụ thể là: “Trong trường hợp việc thực hiện điều ước quốc tế đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành văn bản pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cơ quan các ngành hữu quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trình kiến nghị về việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành văn bản pháp luật đó” (khoản 6 điều 11) Điều ước quốc tế được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với danh nghĩa Nhà nước, Chính phủ hoặc cấp ngành. Do vậy, khi một điều ước quốc tế được phía Việt Nam ký kết hoặc gia nhập thì có nghĩa là Nhà nước, Chính phủ hoặc ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện điều ước quốc tế đó bằng cách nội luật hóa hoặc quy chiếu trực tiếp, có nghĩa là nó sẽ nằm trong hệ thống pháp luật quốc gia, khi đó, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quan hệ xã hội được nó điều chỉnh phải tuân theo. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập quy định những vấn đề mà pháp luật trong nước chưa điều chỉnh thì nó có thể trở thành căn cứ pháp lý để ban hành những văn bản quy phạm pháp luật trong nước, đặc biệt là các văn bản của bộ, ngành. Trường hợp điều ước quốc tế và luật nội địa cùng quy định về một vấn đề thì về nguyên tắc, luật nội địa phải phù hợp với điều ước quốc tế bằng cách phải sửa đổi, bổ sung hoặc dẫn chiếu áp dụng điều ước quốc tế. Như vậy, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là căn cứ cho việc ban hành văn bản. Chính vì vậy mà các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nói riêng và pháp luật quốc tế nói chung là cơ sở, căn cứ quan trọng để chúng ta phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước. II. Tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm Để phân tích tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, em xin được đi vào phân tích tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể, đó là: đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người; đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng và đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế. 1. Tác động của Luật Quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người Hiện nay, ở Việt Nam tình hình buôn bán người đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc nghiên cứu các quy định trong Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư bổ sung, đặc biệt là Nghị định thư về phòng chống buôn bán người vào thời điểm này rất có ý nghĩa thực tiễn về mặt pháp lý, một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm thiểu nạn buôn bán người là việc thông qua Luật phòng chống mua bán người. Những quy định cơ bản của pháp luật về buôn bán người Nhìn chung, pháp luật Việt Nam thông qua Luật phòng chống buôn bán người và Luật quốc tế thông qua Nghị định thư về phòng chống buôn bán người đều quy định những vấn đề như: Hình sự hóa những hành vi liên quan đến tội phạm buôn bán người: phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định thư về chống buôn bán người, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối đầy đủ các hành vi phạm tội có liên quan đến tội buôn bán người và những hành vi phạm tội đó đều chịu những mức xử lý nghiêm khắc. Liên quan đến hành vi phạm tội buôn bán người được quy định tại Điều 119, 120, Điều 20 tội đồng phạm, Điều 254, 255, 256, 273, 274, 275 BLHS; Điều 3 Luật phòng chống buôn bán người; Nghị định 682002CP ngày 10072002 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có nhiều điều khoản liên quan đến phòng chống buôn bán người như: điều 2, 18, 21, 35, 50, 58. Thẩm quyền điều tra, quyền tài phán ngoài phạm vi lãnh thổ: pháp luật Việt Nam đã cụ thể hóa các quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Điều 5, Điều 6 BLHS. Theo như quy định này thì Việt Nam cũng có thể có thẩm quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với các tội phạm được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam trong các trường hợp như người bị hại là công dân Việt Nam, người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; hành vi phạm tội có tổ chức được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm để thực hiện một tội phạm nghiêm trọng tại Việt Nam hoặc hành vi tham gia rửa tiền hay rửa tiền chưa đạt được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm để sẽ rửa tiền tại Việt Nam. Quyền tài phán ngoài lãnh thổ được quy định rất rõ trong các Hiệp định song phương hay đa phương mà Việt Nam ký kết với các nước khác trong từng lĩnh vực cụ thể. Dẫn độ tội phạm và tương trợ tư pháp: Nghị định thư về chống buôn bán người không đề cập vấn đề dẫn độ tội phạm buôn bán người, nhưng tại khoản 1, khoản 3 Điều 16 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có quy định về dẫn độ tội phạm và tương trợ tư pháp. Pháp luật Việt Nam quy định các trường hợp dẫn độ tội phạm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo nguyên tắc có đi có lại (quy định cụ thể trong chương 4 Luật tương trợ tư pháp và trong điều 343 BLTTHS). Các quy định về dẫn độ trong pháp luật Việt Nam nói chung đã đáp ứng được những yêu cầu khách qua trong việc thực hiện tương trợ tư pháp trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cũng phù hợp với tinh thần chung của pháp luật quốc tế về phòng chống buôn bán người Những quy định về việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của tội phạm buôn bán người: Nhìn chung, pháp luật Việt Nam cũng đã quy định đầy đủ về vấn đề trợ giúp và tái hòa nhập cộng đồng của các nạn nhân bị buôn bán và điều này cũng phù hợp với tinh thần chung của Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Điều 24, 25) và Nghị định thư bổ sung cho Công ước về chống buôn bán người (Điều 6, 7, 8). Cả pháp luật Việt Nam và Luật quốc tế đều quy định các vấn đề như: không trừng phạt nạn nhân; bảo vệ an toàn thể chất, bảo vệ đời tư và nhân dạng cho nạn nhân; các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân trong quá trình tố tụng; hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng… Những quy định trong pháp luật Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với các quy định của pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm buôn bán người; điều đó chứng tỏ tác động không nhỏ của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người. 2. Tác động của Luật Quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng Ngày 21112005, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng chống tham nhũng. Quá trình xây dựng Luật này cũng đã tham khảo những quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Từ các quy định của Công ước, quy định của Luật phòng chống tham nhũng, đồng thời quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (kỳ họp thứ ba), các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng. Cụ thể là: Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược; đã ban hành một loạt các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc; tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; trả lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách... Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến PCTN (Quyết định số 264QĐTW ngày 12102009); Thực hiện Nghị quyết 10392006NQUBTVQH11 ngày 2882006 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, các cơ quan: Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế về việc phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng (Quy chế số 01QCPH ngày 15012009); Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (Quyết định số 1372009QĐTTg); Ban hành Quyết định về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng (Quyết định số 1382009QĐTTg ngày 09122009) Các văn bản pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng cũng đã được rà soát, sửa đổì, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền. Về việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Theo Điều 8 Công ước, các quốc gia thành viên Công ước có nghĩa vụ “trong khuôn khổ hệ thống pháp luật và thể chế nước mình, những quy tắc hoặc chuẩn mực xử sự (cho công chức) để đảm bảo việc thực hiện chức năng công được chính xác, chuẩn mực và đúng đắn”. Thực thi quy định này, hầu hết các cơ quan nhà nước Việt Nam ở trung ương đều đã ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Một số tổ chức xã hội nghề nghiệp ở trung ương cũng đã xây dựng và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên như: Hội Kế toán, Kiểm toán, Hội nhà báo, Tổng hội Y dược học...; các tổ chức khác cũng đang khẩn trương xây dựng quy tắc để ban hành. 3. Tác động của Luật Quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế Khủng bố quốc tế là hành vi của cá nhân hay tổ chức sử dụng các thủ đoạn bạo lực hoặc phi bạo lực tấn công và gây thiệt hại (hoặc đe dọa gây thiệt hai) nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe tài sản của cá nhân, tổ chức, tàn sát dã man dân thường để nhằm đạt được các mục đích chính trị, kinh tế hay xã hội Các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố có ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; BLTTHS năm 2003; Luật Tương trợ tư pháp năm 2007; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997... và nhiều văn bản dưới luật khác. Thực tiễn cho thấy, hoạt động khủng bố quốc tế là một loại tội phạm xuyên quốc gia rất nguy hiểm; quá trình đấu tranh chống tội phạm khủng bố quốc tế đòi hỏi các nước trên thế giới phải đẩy mạnh hợp tác tương trợ tư pháp hình sự trên nhiều mặt, như công tác điều tra, thu thập chứng cứ, cung cấp, trao đổi thông tin, bắt giữ và dẫn độ, chuyển giao người bị kết án… Để có cơ sở pháp lý đầy đủ cho các hoạt động này, Việt Nam cần tiếp tục đàm phán, ký kết với các nước Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ và các điều ước quốc tế khác có điều chỉnh vấn đề hợp tác đấu tranh chống tội phạm khủng bố. Nghị quyết 48NQTW đã định hướng: Ký kết và gia nhập các công ước quốc tế về chống khủng bố quốc tế, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống rửa tiền, chống tham nhũng, các hiệp định tương trợ tư pháp. Đối với bốn điều ước quốc tế về chống khủng bố mà Việt Nam chưa phải là thành viên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất Nhà nước gia nhập các điều ước quốc tế này, nhất là Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin. Việc Việt Nam tham gia công ước quốc tế này trong thời điểm hiện nay là cần thiết. Tuy đã gia nhập hoặc ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương, song phương về phòng, chống khủng bố hoặc liên quan đến phòng, chống khủng bố nhưng cho đến nay ở Việt Nam vẫn chưa tạo lập được cơ chế tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế đó. Để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng, chống khủng bố, cần xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý quốc tế về phòng, chống khủng bố; đặc biệt là các điều ước của Liên hợp quốc về phòng, chống khủng bố. Nếu không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố thì các điều ước đó chỉ tồn tại mang tính hình thức. Luật phòng, chống khủng bố cần tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, phải bảo đảm yêu cầu nội luật hoá các quy định trong các văn kiện pháp lý quốc tế về phòng, chống khủng bố mà Việt Nam đã là thành viên, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục tham gia các điều ước quốc tế còn lại về chống khủng bố trong thời gian tới; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng, chống khủng bố của các quốc gia trên thế giới. Đây là những yêu cầu rất đáng chú ý trong quá trình xây dựng dự án Luật để đảm bảo sự tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế về phòng, chống khủng bố. Việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống khủng bố cũng phải được tính toán, cân nhắc có chọn lọc, theo hướng lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn chính trị, kinh tế, pháp luật Việt Nam, tránh rập khuôn, máy móc... III. Một số hạn chế ngăn cản sự tác động của Luật quốc tế tới quá trình hoàn thiện các văn bản luật của Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm Thứ nhất, việc triển khai thực hiện các hiệp định đã được ký kết còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với pháp luật quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Để tăng cường phòng, chống tội phạm, công cụ đầu tiên là BLHS và BLTTHS. Thực tiễn mấy năm qua cho thấy có nhiều chậm trễ, bất hợp lý trong pháp luật hình sự Việt Nam. Những kinh nghiệm từ nhiều quốc gia phát triển đang rất cần cho xã hội Việt Nam, đã từng được đề xuất nhưng chưa được áp dụng. Thứ hai, về phòng chống tội khủng bố: các dấu hiệu pháp lý của tội khủng bố trong pháp luật hình sự Việt Nam còn có những điểm chưa tương thích với các quy định về khủng bố trong các công ước quốc tế, chưa đáp ứng thực tiễn hoạt động phạm tội khủng bố trong tình hình hiện nay. Thứ tư, về phòng chống tội phạm tham nhũng: Việt Nam còn ít kinh nghiệm, nhiều quy định của Công ước còn tương đối mới đối với Việt Nam. Pháp luật Việt Nam tuy cơ bản phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, song bản thân hệ thống pháp luật đó đang trong giai đoạn hoàn thiện. KẾT LUẬN Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa và khu vực đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao thoa pháp luật. Sự giao thoa này chắc chắn sẽ dẫn đến quá trình tiếp thu và học hỏi cái mới, văn minh, tiến bộ nhằm hoàn thiện những lỗ hổng và bất cập trong hệ thống pháp luật quốc gia. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác về trật tự an toàn xã hội đã và sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được các kinh nghiệm và thành tựu, các phương tiện kỹ thuật hiện đại của thế giới để bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời tạo thành một thế trận, một môi trường an ninh, trật tự ổn định để phát triển kinh tế đất nước. Cùng với đó, cũng tạo được cơ sở vững chắc để xây dựng hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2015

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp việt nam 2015 Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp Việt Nam (Đáp án đúng được đánh dấu Đ) Theo bạn, đâu là phương án đúng nhất trong các phương án sau: Câu 1. Trong hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay, Hiến pháp năm 2013 giữ vị trí, vai trò gì? a. Luật cơ bản của Nhà nước (Đ) b. Pháp luật cơ bản của Nhà nước c. Cả hai phương án trên Câu 2. Ở nước ta, Hiến pháp xuất hiện khi nào? a. Có nhà nước, có pháp luật b. Có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (Đ) c. Có Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 3. Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị tri, vai trò là gì? a. Trung tâm của hệ thống chính trị b. Lãnh đạo hệ thống chính trị (Đ) c. Cả hai phương án trên
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HĐND VÀ UBND HUYỆN NGUYÊN BÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HĐND VÀ UBND HUYỆN NGUYÊN BÌNH

* 01 Chánh văn phòng: là lãnh đạo Văn phòng Hội đông nhân dân vàỦy ban nhân dân, thủ trưởng trực tiếp của Văn phòng. trực tiếp chỉ đạo, phâncông nhiệm vụ cho cán bộ tại văn phòng....* 01 Phó chánh văn phòng: Phó Chánh Văn phòng là lãnh đạo Vănphòng, giúp Chánh Văn phòng điều hành một số mặt công tác theo phân côngcủa Chánh Văn phòng....* 01 chuyên viên: dự thảo các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng,năm vủa UBND và các văn bản khác được phân công....* 01 kế toán: chịu trách nhim tham mưu xây dựng dự toán đảm bảokinh phí phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện và của đơn vị. thựchiện kịp thờ các chế độ chính sách, bảo hiểm, thanh quyết toán tiền lương,tiền công tác phí, chi khác cho cán bộ công chức, viên chức của văn phòngHĐND và UBND, Nội vụ, phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng dân tộc, phòngVăn hóa – thông tin, Hội chữ thập đỏ, Hội luật gia, Hội khuyến học, quản lývà sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản của cơ quan....* 01 nhân viên quản trị mạng, phụ trách thiết bị kỹ thuật: quản lýmạng intelnet, máy tính, máy in, máy photo, hệ thống trực tuyến của vănphòng. Phụ trách kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.* 01 nhân viên văn thư – lưu trữ: đảm bảo công tác tiếp nhận và vàosổ các loại văn bản, công văn đi – đến đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời;kiểm tra xác suất về lỗi in ấn khi gửi các công văn đến các cơ quan đơn vị ởtỉnh, huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định.* 01 nhân viên tạp vụ kiêm thủ quỹ: phụ trách công việc phục vụ,quản lý tài sản của văn phòng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các phòngthường trực, phòng chánh văn phòng, 02 phòng họp, phòng tiếp khách, hộitrường, bếp ăn...* 02 lái xe: chủ động theo dõi lịch công tác của Thường trực để chuẩnbị phương tiện, nhiên liệu phục vụ công tác...* 01 nhân viên bảo vệ: có trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan. Thựchiện đóng mở điện đúng giờ quy định....
Xem thêm

75 Đọc thêm

LUẬTTỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

LUẬTTỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

và dân số.2. Đầu tư, phát triển nhân lực y tế có chất lượng ngày càng cao; phát triểnnền y tế Việt Nam theo hướng kết hợp y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh,kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền; phát triển công nghiệp dược theohướng hiện đại, cung ứng đủ thuốc và trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu chămsóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.3. Tạo nguồn tài chính y tế bền vững để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe củaNhân dân dựa trên thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.4. Xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trình Quốc hộiquyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện các chính sách ưu tiênchăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảovà vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.5. Thống nhất quản lý và thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa giađình. Duy trì quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số vàphân bố dân cư phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thịcủa cả nước.Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong thực hiện cácchính sách xã hội1. Thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách xã hội.2. Quyết định chính sách cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực; hướngnghiệp, tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao năng suất lao động;bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; tạođiều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.3. Thực hiện chính sách tôn vinh, khen thưởng, ưu đãi đối với người cócông và gia đình có công với nước. Phát triển hệ thống an sinh xã hội; chỉ đạothực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo; thực hiện trợ giúp xã hội, cóchính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người cóhoàn cảnh khó khăn; có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi ngườicó chỗ ở.4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách xây dựng gia đình Việt Nam
Xem thêm

20 Đọc thêm

KIẾN THỨC CHUNG (ÔN THI CÔNG CHỨC VIỆN KIỂM SÁT)

KIẾN THỨC CHUNG (ÔN THI CÔNG CHỨC VIỆN KIỂM SÁT)

Đây là tài liệu tổng hợp để ôn thi công chức môn kiến thức chung, gồm 1 số câu hỏi về lý luận chung nhà nước và pháp luật, luật cán bộ công chức và luật phòng chống tham nhũng. Tập tài liệu gồm trên 50 trang. Chúc các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao.

62 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤCMở đầu1I. THAM NHŨNG21. Tổng quan về tham nhũng21.1.Khái niệm21.2. Nguyên nhân và nguồn hình thành tham nhũng21.3. Phân loại và các hình thức biểu hiện của tham nhũng31.4. Công cụ nhận dạng tham nhũng52. Phân tích tác động của tham nhũng tới phát triển kinh tế xã hội52.1. Tác động của tham nhũng đến phân bổ nguồn lực52.2. Tác động của tham nhũng đến chính sách kinh tế và cải cách thể chế62.3. Ảnh hưởng đến phân phối thu nhập và công bằng xã hội.82.4. Tham nhũng đối với nền kinh tế thị trường92.5. Tham nhũng trong nền kinh tế mở9II. THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM101. Thực trạng tham nhũng của Việt Nam101.1. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI)101.2. Một số lĩnh vực có tham nhũng tiêu biểu132. Phòng chống tham nhũng tại Việt Nam212.1. Thể chế và khung pháp lý212.2 Vai trò của công dân trong phòng chống tham nhũng242.3. Phòng chống tham nhũng ở một số lĩnh vực26III.GIẢI PHÁP401. Giải pháp phòng ngừa tham nhũng.402. Các giải pháp phát hiện tham nhũng.42Kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống

TỘI PHẠM THAM NHŨNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TẾ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỀN KINH TẾ, MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG

Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống Tội phạm tham nhũng một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chống
Xem thêm

23 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

Bài tiểu luận với đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng được thực hiện nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên về vấn đề tham nhũng và thực trạng của vấn đề. Từ đó ta có thể học tập theo tư tưởng của Bác, góp phần vào việc phòng chống tham nhũng. Bài tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng. Chương 2: Bức tranh toàn cảnh về tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xem thêm

19 Đọc thêm

60 CÂU HỎI – ĐÁP, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM

60 CÂU HỎI – ĐÁP, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM

60 CÂU HỎI – ĐÁP, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM. Xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống mại dâm60 CÂU HỎI – ĐÁP, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM

45 Đọc thêm

Quy dinh chuc nang, nv thanh tra

QUY DINH CHUC NANG, NV THANH TRA

Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: 1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật. 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường. 5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Xem thêm

4 Đọc thêm

 TRIỂN KHAI CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

TRIỂN KHAI CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc_________________________ ____________________________________ Số: 686 /PGD-HĐNG. Châu Đức, ngày 20 tháng 10 năm 2010. V/v Triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan. Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.Thực hiện công văn số: 941/SGD&ĐT-VP ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan.Cuộc thi này nhằm động viên, khuyến khích tất cả cán bộ, công chức, giáo viên, công nhận viên và học sinh tham gia tìm hiểu, nắm vững các quy định của Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tiến tới xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn dân cư.Để cuộc thi đạt hiệu quả tốt, bài viết có chất lượng; phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thực hiện tôt các công việc sau:1. Phổ biến cuộc thi này (thông qua Thể lệ cuộc thi) đến các giáo viên, nhân viên, học sinh biết và tham gia hưởng ứng cuộc thi.2. Lãnh đạo nhà trường động viên và tạo điều kiện cho các giáo viên và học sinh tích cực tham gia viết bài dự thi.3. Các đơn vị gửi bài dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, tại bộ phận HĐNG (Cô Lê), chậm nhất là ngày 25/10/2010.Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai và thực hiện./.(Kèm theo công văn này là thông báo thể lệ cuộc thi và câu hỏi thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài giảng tích hợp GDCD 8 Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội

BÀI GIẢNG TÍCH HỢP GDCD 8 BÀI 13 PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

TIẾT 19 BÀI 13 : PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (Tiết 1) I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: Học sinh hiểu: Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội Nêu được tác hại của các tệ nạn xã hội. Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội. 2. Kĩ năng: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. Biết cách tuyên truyền vận động bạn bè tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. 3. Thái độ: Ủng hộ các quy định của Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. II. Chuẩn bị của G và H: Gv: Tình huống. Phiếu học tập, máy chiếu (nếu có); Đồ dùng chơi sắm vai Hs: Tìm hiểu bài theo sự hướng dẫn của Gv. III. Phương pháp: P: thảo luận nhóm, đóng vai. KT: động não; trình bày 1 phút,tư vấn chuyên gia KNS: Tư tưởng HCM:
Xem thêm

32 Đọc thêm

Giáo án dạy học tích hợp GDCD 8 Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP GDCD 8 BÀI 13 PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

TIẾT 19 BÀI 13 : PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (Tiết 1) I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: Học sinh hiểu: Hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội Nêu được tác hại của các tệ nạn xã hội. Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội. 2. Kĩ năng: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Tham gia các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. Biết cách tuyên truyền vận động bạn bè tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. 3. Thái độ: Ủng hộ các quy định của Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. II. Chuẩn bị của G và H: Gv: Tình huống. Phiếu học tập, máy chiếu (nếu có); Đồ dùng chơi sắm vai Hs: Tìm hiểu bài theo sự hướng dẫn của Gv. III. Phương pháp: P: thảo luận nhóm, đóng vai. KT: động não; trình bày 1 phút,tư vấn chuyên gia KNS: Tư tưởng HCM:
Xem thêm

7 Đọc thêm

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ( KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

67 Đọc thêm

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THS LUẬT

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THS LUẬT

Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật Thực hiện pháp luật về phòng chống gian lận thương mại, qua thực tiễn thành phố hải phòng luận văn ths luật
Xem thêm

100 Đọc thêm

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ VÀO VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ VÀO VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY

ư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ là cơ sở lý luận quan trọng, là kim chỉ nam cho hành động thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng một Nhà nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xuất phát từ lý luận tư tưởng của Người , tác giả đã chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ vào việc phòng và chống tham nhũng hiện nay” để hoàn thành bài tiểu luận này.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)

VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY (LV THẠC SĨ)

Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (LV thạc sĩ)
Xem thêm

93 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA ĐẤT

thanh tra.- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngànhthuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh trathuộc phạm vi quản lý của sở.- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanhtra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanhtra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộcsở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếunại, tố cáo.- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng,chống tham nhũng.Câu 12: Để trở thành thanh tra viên, người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra cầnphải đáp ứng những yêu cầu gì? Tại sao?- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cóphẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, kháchquan;- Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật; đối với Thanhtra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;- Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra;- Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ trường hợp làcán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân côngtác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác từ 05 năm trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhànước.- Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, Chính phủ quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Thanhtra viên của từng ngạch thanh tra.Câu 13: Nhiệm vụ thanh tra đất đai được giao cho cơ quan nào trong bộ máy quảnlý hành chính Việt Nam?- Thanh tra đất đai là một bộ phận của Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
Xem thêm

55 Đọc thêm

Cùng chủ đề