BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI":

HIỆN TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

HIỆN TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

phụ thuộc nhiều hơn vào nam giới (Nguyễn thị Thanh Tâm 2006: 43).Luật Đất Đai sửa đổi 2003 mới dừng lại ở chỗ thừa nhận quyền của phụ nữ trên giấy tờ. Vídụ, ở Đakrong, Quảng Trị, một nghiên cứu tiếp cận đất đai của phụ nữ Bru Vân Kiều cho thấymặc dù nhận thức được khả năng tăng quyền lợi cho người p[r]

47 Đọc thêm

Đề tài Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

ĐỀ TÀI BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VỀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH

Đề tài Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách
Bất bình đẳng giới trong lao động hiện nay có tác động xấu đối với sự phát triển của xã hội, một mặt nó vừa là một trong những căn nguyên gây ra tình trạng nghèo đói; mặt khác nó là yếu tố cản trở[r]

90 Đọc thêm

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

Bất bình đằng về giới trong lao động
Một số quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động
Thực trạng (trên thế giới, ở Việt Nam), nguyên nhân, hậu quả và một số giải pháp về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm

15 Đọc thêm

Tìm hiểu bất bình đẳng giới trong phạm vi gia đình

TÌM HIỂU BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHẠM VI GIA ĐÌNH

Tìm hiểu bất bình đẳng giới trong phạm vi gia đình

30 Đọc thêm

Bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất ở Việt Nam

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TIẾP CẬN ĐẤT SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
• Với cách tiếp cận mới xem xét đất đai là một yếu tố nguồn lực sản xuất, Luận án đã xác định 2 nội dung gắn với việc phân tích bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất đó là (i) khả năng được sử dụng đất để sản xuất và (ii) việc sử dụng đất sản xuất để t[r]

220 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM

Nam gia tăng từ 106 theo điều tra biến động dân số 2005 đến 110.5 vào năm2009. Kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tạimột số địa phương ở khu vực phía Bắc và Duyên hải cho thấy, có tới 16tỉnh, thành phố có tỷ lệ giới tính khi sinh từ 115 đến 128 nam/100 nữ và 20tỉnh có t[r]

26 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THU NHẬP VÀ VIỆCLÀM

NGUYÊN NHÂN BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THU NHẬP VÀ VIỆCLÀM

Nguyên nhân bất bình đẳng giới trong thu nhập và việclàm- Đặc điểm người lao động•Độ tuổi•Tình trạng hôn nhân•Sức khỏeTư tưởngmôi trường và tính chất công việc

7 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

hội, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người phụ nữ; giáo dục, bồi dưỡng phẩmchất, năng lực, nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ; xây dựng gia đình no ấm,bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; về công tác cán bộ phải coi đây là nhiệm vụ có tínhchiến lược trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà n[r]

139 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Bình đẳng giới là một vấn đề không mới trong đời sống xã hội hiện nay nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Việc thực hiện bình đẳng giới phải đi từ nhận thức đến hành động, chính vì thế việc nhận thức những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới là rất cần thiết. Con người là t[r]

15 Đọc thêm

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

LỜI MỞ ĐẦU
Như ta đã biết gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”.
Nhà nước ta hiện nay, mục tiêu[r]

14 Đọc thêm

TƯƠNG QUAN GIỚI TRONG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN

TƯƠNG QUAN GIỚI TRONG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN

.ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiền
Đề tài:
Tương quan giới trong phân công lao động gia đình nông thôn
Phần I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong ¼ thế kỷ qua, các quốc gia trên toàn thế giới đã không ngừng cải thiện vấn đề bất bình đẳng giới.[r]

17 Đọc thêm

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH)

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH)

một cơ chế phối hợp liên ngành gắn kết với các cơ chế hiện có về thực thi bình đẳnggiới trong đó có ưu tiên đến việc điều chỉnh hoặc xây dựng chính sách và pháp luậtmới bao gồm các loại h́nh bạo lực mà hiện c̣n chưa đề cập đến và các biện pháp hỗtrợ những bộ phận dân cư dễ bị tổn thương.Tháng 11 năm[r]

114 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ xã hội học: Thực trạng phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình của người dân Lào hiện nay

LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC: THỰC TRẠNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI DÂN LÀO HIỆN NAY

Chia sẻ việc làm giữa vợ và chồng trong gia đình là một trong những chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm vì nó thể hiện một phần mối quan hệ quyền lực giới. Nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giới trong gia đình thường chỉ ra khuôn mẫu phổ biến là nữ làm việc nhà và nam giới kiếm tiền bên ngoài gi[r]

118 Đọc thêm

mot so van de bat binh dang gioi o viet nam

MOT SO VAN DE BAT BINH DANG GIOI O VIET NAM

Bất bình đẳng giới vừa là một trong những căn nguyên gây ra nghèo đói vừa là yếu tố lớn cản trở sự phát triển xã hội. Những xã hội có sự bất bình đẳng lớn và kéo dài thường phải trả giá đắt là tình trạng nghèo đói, tình trạng suy dinh dưỡng, đau ốm và những khó khăn khác ở mức độ lớn hơn.

13 Đọc thêm

Giới trong phát triển nông thôn

GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

phát triển, thông qua quá trình biến đổi xã hộiĐiều này đòi hỏi các chiến lược để khắc phục tình trạng bấtcông trong quá khứ, vi phạm quyền hoặc sự bất bình đẳng xãhội và kinh tế liên tục.Phong trào của phụ nữ đã nỗ lựclàm việc để đảm bảo công bằng thông qua các biện pháp vềquyền con n[r]

38 Đọc thêm

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ườlượng lao động. Năm 2013, lao động nữ chiếm tới 47,70% lực lượng lao động củathành phố. Thành phố đã tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện để phụ nữ phátTrhuy khả năng của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cầngiải quyết, trong đó có vấn đề giải quyết việc làm cho lao động n[r]

73 Đọc thêm