ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN":

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PSS

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TỐI ƯU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PSS

Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống về PSS. Ứng dụng lý thuyết điều khiển tối ưu RH thiết kế PSS để nâng cao chất lượng ổn định HTĐ. Bộ điều khiển cho thấy làm việc bền vững với nhiễu so với các PSS thông thường. Luận án đã dùng chuẩn Hankel để giảm bậc mô hình bộ điều khiển, giúp cho việc thực hiện bộ điều khiển RH có tính khả thi trong thực tế.

131 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HIỆU ỨNG NHIỆT PELTIER

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HIỆU ỨNG NHIỆT PELTIER

Luận văn gồm 3 chương, đề cập những vấn đề sau: Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều chỉnh và ổn định nhiệt độ trên cơ sở hiệu ứng nhiệt điện Peltier. Với mục tiêu: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thiết bị điện tử. Các phương pháp ổn định nhiệt độ sử dụng môi chất lạnh, hiệu ứng điện nhiệt Peltier và ứng dụng Peltier làm mát thiết bị điện tử. Chương 2: Thiết kế sơ đồ chức năng thiết bị ổn định nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt điện Peltier. Với mục tiêu: Xây dựng sơ đồ khối hệ thống ổn định nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt điện Peltier. Tính toán lựa chọn các khối và đi vào thiết kế mạch điều khiển, xây dựng mô hình hệ thống. Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển ổn định nhiệt độ. Với mục tiêu: Đưa ra các phương pháp điều khiển thông dụng hiện nay, lựa chọn phương pháp điều khiển tối ưu cho hệ thống và xây dựng thuật toán điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ trên cơ sở hiệu ứng nhiệt Peltier.
Xem thêm

Đọc thêm

Tính ổn định và kiểm tra tính ổn định của hệ thống điều khiển liên tục

Tính ổn định và kiểm tra tính ổn định của hệ thống điều khiển liên tục

Tính ổn định và kiểm tra tính ổn định của hệ thống điều khiển liên tục

Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI

TIỂU LUẬN MÔN HỌCLÝ THUYẾT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠIĐỀ BÀI1. Tự đưa ra mô hình toán học của 1 hay 2 hệ phi tuyến (phân tích từ các hệ thống thực càng tốt).2. Xét tính ổn định của hệ thống tại các điểm cân bằng.3. Thiết kế bộ điều khiển theo 2 trong số các phương pháp:+ Dùng tiêu chuẩn Lyapunov.+ Điều khiển trượt.+ Tuyến tính hóa trong lân cận điểm làm việc.+ Tuyến tính mở rộng (Gainschudeling).+ Tuyến tính hình thức.+ Tuyến tính hóa chính xác.+ Thiết kế cuốn chiếu (Backstepping).4. Mô phỏng hệ thống – Vẽ quỹ đạo pha. Bài 1:1. MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNGGiả sử hệ thống điều khiển có mô hình đối tượng như sau Trong đó: Hai biến trạng thái x1, x2Tín hiệu vào u(t)Tín hiệu ra y(t)2. XÉT TÍNH ỔN ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM CÂN BẰNG2.1. Xác định điểm cân bằng của hệ thốngTa có phương trình trạng thái của hệ thống:
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ PDF

TÀI LIỆU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ PDF

không và tt c các nghim còn li đu có phn thc âm.Phng trình đc tính: ;1,...,ii ip jinα β= +=101 10nnnnap ap a p a−−+ +⋅⋅⋅+ + =Nghim ca phng trình đc tính: iu kin cn và đ v tính n đnh ca h thng điu khin liên tc tuyn tính0!0!0 0iiijjiαααα

22 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN NGHIỀN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG

PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN NGHIỀN LIỆU CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG

_ _Em xin được gửi lời cảm ơn trực tiếp tới thầy giáo NGUYỄN MẠNH TIẾN –_ _người đã tận tình chỉ đạo và hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án này._ _Em cũng xin được gửi lời cảm ơn[r]

3 Đọc thêm

Matlab Simulink mô phỏng trên simulink

MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG TRÊN SIMULINK

Giới thiệu chung Điều khiển tù động hoá đóng vai trò quan trọng trong sù phát triển của khoa học và kỹ thuật. Lĩnh vực này hữu hiệu khắp nơi từ hệ thống phi thuyền không gian, hệ thống điều khiển tên lửa, máy bay không người lái, người máy tay, máy trong các quá trình sản xuất hiện đại và ngay cả trong đời sống hàng ngày: điều khiển nhiệt độ, độ ẩm Trong lý thuyết điều khiển tự động cổ điển các nhà bác học Jame Watt, Hazen, Minorsky, Nyquist, Evan…. đã đưa ra những phương pháp giải quýêt nhiều vấn đề đơn giản như: bộ điều tốc ly tâm để điều chỉnh nhiệt độ máy hơi nước, chứng minh tính ổn định của hệ thống có thể được xác định từ phương trình vi phân mô tả hệ thống, xác định tính ổn định của hệ thống vòng kín trên cơ sở đáp ứng vòng hở đối với các tín hiệu vào hình Sin ở trạng thái xác lập… Khi các máy móc hiện đại ngày nay càng phức tạp hơn nhiều tín hiệu vào và ra thì việc mô tả hệ thống điều khiển hiện đại này đòi hỏi một lượng rất lớn các phương trình. Lý thuyết điều khiển cổ điển liên quan các hệ thống một ngõ vào và một ngõ ra trở nên bất lực để phân tích hệ thống nhiều đầu vào, nhiều đầu ra. Kể từ khoảng năm 1960 trở đi nhờ máy tính số cho phép ta phân tích các hệ thống phức tạp trong miền thời gian, lý thuyết điều khiển hiện đại phát triển để đối phó với sự phức tạp của hệ thống hiện đại. Lý thuyết điều khiển hiện đại dựa trên phân tích miền thời gian và tổng hợp dùng các biến trạng thái, cho phép giải các bài toán điều khiển có các yêu cầu chặt chẽ về độ chính xác, trọng lượng và giá thành của các hệ thống trong lĩnh vực kỹ nghệ không gian và quân sự. Sự phát triển gần đây của lý thuyết điều khiển hiện đại là trong nhiều lĩnh vực điều khiển tối ưu của các hệ thống ngẫu nhiên và tiền định. Hiện nay máy vi tính ngày càng rẻ, gọn nhưng khả năng xử lý lại rất mạnh nên nó được dùng như là một phần tư trong các hệ thống điều khiển. Matlab là một chương trình phần mềm lớn của lĩnh vực tính toán số. Matlab chính là chữ viết tắt từ MATrix LABoratory, thể hiện định hướng chính của chương trình bao gồm một số hàm toán các chức năng nhập xuất cũng như các khả năng lập trình với có pháp thông dụng mà nhờ đó ta có thể dựng nên các Scripts. Matlab có rất nhiều phiên bản như: 3.5, 4.0, 4.2, 5.0, 5.2,…6.0, 6.5 . Hiện tại đã có phiên bản mới nhất 7.1. Trong bài tiểu luận này chóng ta chủ yếu tìm hiểu về phiên bản 6.5. Simulink là một phần mềm mở rộng của Matlab (1 Toolbox của Matlab) dùng để mô hình hoá, mô phỏng và phân tích một hệ thống động. Thông thường dùng để thiết kế hệ thống điều khiển, thiết kế DSP, hệ thống thông tin và các ứng dụng mô phỏng khác. Simulink là thuật ngữ mô phỏng dễ nhớ được ghép hai từ Simulation và Link, Simulink cho phép mô tả hệ thống tuyến tính, hƯ phi tuyến, các mô hình trong miền thời gian liên tục, hay gián đoạn hoặc một hệ gồm cả liên tục và gián đoạn.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Báo cáo đồ án môn học Tổng hợp hệ thống điện cơ

Báo cáo đồ án môn học Tổng hợp hệ thống điện cơ

Mục lụcMục lục1Lời nói đầu4ĐỀ BÀI51.Tổng hợp các bộ điều chỉnh cho hệ TĐĐ tự động 1 chiều với các thông số5Chương I6CƠ SỞ LÝ THUYẾT61.TÌM HIỂU CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ:61.1TỔNG HỢP CÁC BỘ ĐIỀU CHỈNH CHO HỆ TĐ TỰ ĐỘNG8MỘT CHIỀU:81.1.1.Hệ thống điều chỉnh tốc độ với hai mạch vòng kín tốc độ quay và dòng điện cùng với đặc tính của nó.81.2.GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU:101.2.1.Phần tĩnh:101.2.2.Phần quay:111.3.Động cơ điện một chiều kích từ độc lập:12Sơ đồ nguyên lý:121.3.1.Ảnh hưởng của điện trở phần ứng:121.3.2.Ảnh hưởng của điện áp phần ứng:13Hình 1.5: Các đặc tính của động cơ một chiều kích từ độc lập131.3.3.Ảnh hưởng của từ thông:13Hình1.6: Đặc tính cơ điện (a)và đặc tính cơ (b)khi thay đổi từ thông141.4.Xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ:151.4.1.Sơ đồ cấu trúc hệ điều chỉnh tự động truyền động điên:151.4.2.Sơ đồ cấu trúc của hệ thống:151.5.Xác định cấu trúc và tham số bộ điều chỉnh dòng điện theo tiêu chuẩn modul tối ưu:161.6.Xác định cấu trúc và tham số bộ điều chỉnh tốc độ theo tiêu chuẩn modul đối xứng:18Chương II22THIẾT KẾ MẠCH LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN222.THIẾT KẾ MẠCH LỰC HỆ THỐNG:222.1.Thiết bị mạch động lực:22Hình 2.2: Sơ đồ (a), đồ thị (b) chỉnh lưu Tiristor hình cầu 3 pha232.2.TÍNH CHỌN THIẾT BỊ MẠCH ĐỘNG LỰC:242.2.1.Tính chọn động cơ:242.2.2.Tính chọn công suất MBA động lực:242.2.3.Tính chọn các thyristor trong mạch chỉnh lưu:252.2.4.Tính chọn các cuộn kháng cân bằng:252.2.5.Tính chọn các thiết bị mạch lực:262.2.6.Tính chọn điện trở hãm:26Chương III27THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN273.THIẾT KẾ MẠCH PHÁT XUNG ĐIỀU KHIỂN:273.1.Lựa chọn phương pháp phát xung:273.1.1.Sơ đồ khối mạch điều khiển theo pha đứng:283.2.Thiết bị mạch điều khiển:283.2.1.Mạch điều khiển thyristor:283.2.2.Chọn máy phát tốc:293.2.3.Chọn biến áp xung:303.2.4.Chọn khâu điện áp đồng bộ:313.2.5.Chọn mạch điện áp răng cưa:313.2.6.Khâu khuếch đại xung:323.2.7.Khâu tổng hợp tín hiệu:323.2.8.Xác định hệ số khuếch đại của bộ biến đổi:323.3.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN:33Chương IV34THUYẾT MINH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ344.NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC:344.1.Nguyên lý làm việc của mạch động lực:344.2.Nguyên lý làm việc của mạch điều khiển:344.3.Nguyên lý ổn định tốc độ:344.4.Quá trình đảo chiều động cơ:354.5.Hãm dừng:35Chương V36XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH ĐỘNG XÉT TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG365.1.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:365.2.XÂY DỰNG SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG:365.3.KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG:395.3.1.Tính toán hằng số thời gian và hệ số khuếch đại (theo góc tốc độ ω):405.3.2.Xây dựng hàm truyền của hệ thống:405.4.XÉT ỔN ĐỊNH:425.5.HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG:435.5.1.Hàm truyền BBĐ của hệ thống:435.5.2.Hàm truyền của động cơ điện một chiều:44Hình 5.2: Sơ đồ cấu trúc của động cơ điện một chiều.44Hình 5.3 Sơ đồ cấu trúc sau khi tinh toán của động cơ điện một chiều.455.5.3.Tổng hợp mạch vòng dòng điện khi bỏ qua sức điện động và mômen cản Mc động cơ:455.5.4.Tổng hợp hệ mạch vòng tốc độ:49Chương VI53ỨNG DỤNG MATLAB TRONG MÔ PHỎNG536.ỨNG DỤNG MATLAB TIẾN HÀNH MÔ PHỎNG, KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ:536.1.Giới thiệu về Simulink trong Matlab :536.2.Mô phỏng hệ thống:53KẾT LUẬN:58CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO:59
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Báo cáo chi tiết bài 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

BÀI THÍ NGHIỆM 4 ỨNG DỤNG SIMULINK ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1. CHUẨN BỊ. Sinh viên phải chuẩn bị các kiến thức sau trước khi bước vào thí nghiệm. Tìm hiểu sơ lược Matlab và Simulink. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hóa đối tượng và xác định thông số bộ điều khiển PID theo phương pháp thứ nhất của Ziegler – Nichols. Phương pháp điều khiển on – off. Ưu khuyết điểm của điều khiển on – off so với điều khiển sớm trễ pha hay PID. Phương pháp điều khiển PID. Ưu khuyết điểm của điều khiển PID. Cách hiệu chỉnh thông số PID dựa vào đáp ứng quá độ đối với tín hiệu vào hàm nấc đơn vị.2. THÍ NGHIỆM.2.1 Khảo sát hệ vòng kín, nhận dạng hệ thống theo mô hình Ziegler – Nichols. 2.1.1 Mục đích.Đối với các hệ có khâu tích phân lý tưởng như động cơ, đáp ứng quá độ (hệ hở)không ổn định. Đối với các đối tượng này, thông số bộ điều khiển xác định theophương pháp thứ hai của Zeigler – Nichols. Bài thí nghiệm này giới thiệu phươngpháp thứ hai của Zeigler – Nichols. 2.2 Khảo sát mô hình điều khiển động cơ PID ( phương pháp Ziegler – Nichols ):2.3 Khảo sát các ảnh hưởng các hệ số Kp, Ki, Kd lên chất lương của hệ thống:
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn CSHTTD

Đề cương ôn tập môn CSHTTD

Ghi chú: đề thi gồm 5 câu (một lý thuyết, 4 bài tập) mỗi câu 2 điểm Câu hỏi lý thuyết Câu 1: Thế nào là hệ thống điều khiển? Cấu trúc hệ thống điều khiển? Lấy ví dụ về các hệ thống điều khiển (phân tích các thành phần hệ thống, đầu vào đầu ra, phản hồi mà không quan tâm đến hàm truyền). Câu 2: Mô hình toán học là gì ? Các phương pháp mô hình toán học hệ thống điều khiển? Câu 3: Hãy trình bày về phép biến đổi laplace? Các tính chất của phép biến đổi laplace. Tại sao thường dùng phép biến đổi laplace thay phương trình vi phân trong tính toán? Câu 4: Tại sao hệ thống ổn định khi các nghiệm nằm bên trái của mặt phẳng phức. Tín hiệu ra của hệ thống dao động khi nào? Câu 5: Phân tích sự khác nhau giữa tiêu chuẩn ổn định tần số và tiêu chuẩn ổn định đại số? Câu 6: Trình bày phương pháp vẽ biểu đồ bode và biểu đồ Nyquist của hệ thống? Hãy nêu tiêu chuẩn ổn định bode và tiêu chuẩn ổn định Nyquist
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO ĐỐI TƯỢNG SISO

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO ĐỐI TƯỢNG SISO

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO ĐỐI TƯỢNG SISO Ưu điểm nổi bật của bộ điều khiển trượt là tính ổn định bền vững ngay cả khi hệ thống có nhiễu hoặc khi thông số của đối tượng thay đổi theo thời gian. Nguyên tắc chung của việc thiết kế bộ điều khiển trượt cho đối tượng SISO: Mục đích của điều khiển trượt là tạo ra sai lệch e 0 với e(t) là sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo w(t) với tín hiệu đầu ra y(t) của hệ thống

Đọc thêm

Thiết kế hệ thống tự động cấp liệu cho dây truyền máy ép gạch của “Công ty cổ phần gạch men Thăng Long Viglacera”

Thiết kế hệ thống tự động cấp liệu cho dây truyền máy ép gạch của “Công ty cổ phần gạch men Thăng Long Viglacera”

Hệ thống cấp liệu cho dây truyền máy ép gạch của “Công ty cổ phần gạch men Thăng Long Viglacera” có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu cho máy ép hoạt động. Do vậy việc thiết kế hệ thống tự động cấp liệu cho dây truyền máy ép có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính thực tiễn cao. Đề tài đã phân tích những nhược điểm của hệ thống hiện tại và đưa ra được phương án thiết kế phù hợp với yêu cầu công nghệ và đem lại lợi ích về kinh tế cho công ty . Hệ thống cấp liệu được thiết kế ở 2 chế độ: bằng tay và tự động cho phép hệ thống làm việc ổn định và tin cậy. Ở chế độ tự động thì hệ thống sẽ tự cung cấp đủ nguyên liệu cho máy ép hoạt động. Ở chế độ bằng tay hệ thống cho phép khởi động và dừng các động cơ theo ý muốn. Chế độ bằng tay thường dùng khi hệ thống xảy ra sự cố và kiểm tra các thiết bị trước khi đưa hệ thống vào làm việc ở chế độ tự động .Hệ thống cấp liệu tự động cho dây truyền sản xuất gạch sử dụng PLC CPM1A40CDTAV1 của hãng OMRON để điều khiển. Chương trình điều khiển điều khiển được viết bằng phần mềm SYSWIN V3.4. Chương trình đã được chạy kiểm nghiệm trên PLC CPM1A20CDTAV1 của OMRON. Kết quả cho thấy chương trình đã đáp ứng được yêu cầu thiết kế, độ ổn định cao. Do vậy hệ thống cấp liệu tự động đã được áp dụng vào sản xuất tại công ty. Sau một thời gian hoạt động hệ thống đã đạt được những kết quả sau: Hệ thống cấp liệu tự động đã cung cấp đủ nguyên liệu cho máy ép hoạt động, hệ thống làm việc ổn định với độ tin cậy cao, đồng thời tiết kiệm được sức lao động và không gây lãng phí nguyên liệu, làm tăng năng suất lao động, nâng cao được chất lượng của sản phẩm, giảm sức lao động của con người do vậy giảm được giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và đem lại lợi ích về kinh tế cho công ty.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

ĐỀ THI CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Đánh giá tính ổn định của hệ kín dùng tiêu chuẩn Routh-Hurwitz mở rộng hoặc tiêu chuẩn Jury 1.0 điểm 4.. Do cả 3 nghiệm đều nằm trong vòng tròn đơn vị nên hệ thống ổn định.[r]

8 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KÍCH THÍCH

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KÍCH THÍCH

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KÍCH THÍCH 1.1 NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG KÍCH THÍCH: Chức năng cơ bản của hệ thống kích thích là cung cấp dòng điện 1 chiều cho cuộn dây tạo từ trường của máy điện đồng bộ. Hệ thống kích thích được điều khiển và bảo vệ nhằm đáp ứng công suất phản kháng cho hệ thống thông qua sự điều khiển điện áp bằng cách điều khiển dòng điện kích thích. Chức năng điều khiển bao gồm: điều chỉnh điện áp, phân bố công suất và nâng cao tính ổn định của hệ thống. Chức năng bảo vệ là đảm bảo được khả năng của máy điện đồng bộ, hệ thống kích thích và các thiết bị khác không được vượt quá giới hạn. Các yêu cầu cơ bản là hệ thống kích thích cung cấp và tự động điều chỉnh dòng điện kích thích của máy phát đồng bộ để duy trì điện áp ở đầu ra cũng như giữ cho điện áp ở đầu ra biến thiên trong phạm vi “cho phép liên tục” của máy phát. Các yêu cầu này có thể tham khảo theo đặc tính hình V. Độ dữ trữ cho tốc độ biến thiên của nhiệt độ, hư hỏng thiết bị, quá tải định mức khẩn cấp… cần được quản lý công suất định mức trong trạng thái xác lập. Thông thường định mức bộ kích thích biến thiên từ 2 ÷ 3,5 kWMVA của định mức máy phát. Ngoài ra hệ thống kích thích phải có khả năng đáp ứng quá độ bất ổn định với từ trường cưỡng bức phù hợp với máy phát một cách tức thời và ngắn hạn. Khả năng của máy phát được giới hạn bởi các yếu tố: hư hỏng cách điện rotor ở điện áp kích thích cao, nóng rotor ở dòng điện kích thích lớn, nóng stator do dòng tải ở phần ứng lớn, lõi bị nóng trong suốt thời gian vận hành ở trạng thái thiếu kích thích và sịnh nhiệt do mật độ từ trường cao (VHz). Giới hạn nhiệt có đặc tính độc lập với thời gian, khả năng quá tải ngắn hạn của máy phát có thể mở rộng từ 15 ÷ 60s. Để đảm bảo sự sử dụng tốt nhất hệ thống kích thích, cần biết đầy đủ khả năng đáp ứng của máy phát ngắn hạn miễn không vượt quá giới hạn cho phép. Hệ thống kích thích sẽ giúp cho việc điều khiển điện áp có hiệu quả và nâng cao tính ổn định của hệ thống. Nó sẽ có khả năng cho đáp ứng của độ bất ổn định một cách nhanh chóng để nâng cao quá độ ổn định và điều chỉnh từ trường của máy phát để nâng cao độ ổn định tĩnh.
Xem thêm

Đọc thêm

thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều

thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều

thiết kế bộ điều khiển để điều chỉnh tốc độ động cơ 1 chiều,bộ điều khiển giúp cho thời gian đạt đến ổn định nhanh hơn,bài viết bao gồm cả xét tính ổn định,có cả bộ điều khiển Pi,P.Lý thuyết điều khiển tuyến tính cung cấp các phương pháp nghiên cứu hệ thống tự động, bao gồm các phương pháp thiết lập mô hình toán của hệ thống, phân tích – đánh giá chất lượng hệ thống cũng như thiết kế bộ điều khiển

Đọc thêm

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Bài giảng môn học lý thuyết điều khiển tự động của trường ĐH BÁCH KHOA Khái niệm, nguyên tắc điều khiển tự động, phấn loại hệ thông ĐKTĐ, biểu đồ điều khiển trong một nhà máy, biến đổi laplace Chương 1 Mô tả toán học và hệ thống điều khiển tự động Hàm truyền và phương trình trang thái Chương 2 Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số Chương 3 Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động Chương 4 Chất lượng của quá trình điều khiển tự động Chương 5 Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống Chương 6 Hệ thống điều khiển gián đoạn Phục lục: Áp dụng với Matlab
Xem thêm

Đọc thêm

bao cao chi tiết bai 1 Môn thí nghiệm điều khiển tự động-ĐH Tôn Đức Thắng

bao cao chi tiết bai 1 Môn thí nghiệm điều khiển tự động-ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng Khoa Điện Điện tử Bộ môn điều khiển tự động Bài báo cáo chi tiết THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Bài thí nghiệm số 1: Ứng dụng Matlab phân tích các hệ thống điều khiển tự động... 3 Thí nghiệm 3.1 Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống. 3.2 Khảo sát tính ổn định của hệ thống dùng tiêu chuẩn Bode: 3.3 Khảo sát hệ thống dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số: 3.4 Đánh giá chất lượng của hệ thống:

Đọc thêm

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (CHƯƠNG 1) PPT

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (CHƯƠNG 1) PPT

9 February 2006 © H. T. Hồng - ÐHBK TPHCM 1LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNGLÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNGGiảng viên: Huỳnh Thái HoàngBộ môn Điều Khiển Tự ĐộngKhoa Điện – Điện TửĐại học Bách Khoa TP.HCMEmail: hthoang@dee.hcmut.edu.vnMôn học Môn học 9 February 2006 © H. T. Hồng - ÐHBK TPHCM 2ỉ Chương 1: Phần tử và hệ thống điều khiển tự độngỉ Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục ỉ Chương 3: Đánh giá tính ổn đònh của hệ thốngỉ Chương 4: Chất lượng của hệ thống điều khiểnỉ Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tụcỉ Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạcỉ Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạcỉ Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyếnNội dung môn họcNội dung môn học9 February 2006 © H. T. Hồng - ÐHBK TPHCM 3ỉ Giáo trình: Lý thuyết điều khiển tự độngNguyễn Thò Phương Hà – Huỳnh Thái HoàngNXB Đại học Quốc Gia TPHCMỉ Bài tập: Bài tập điều khiển tự độngNguyễn Thò Phương HàNXB Đại học Quốc Gia TPHCMỉ Tham khảo: tất cả các tài liệu có các từ khóa:control, control theory, control system, feedback control
Xem thêm

44 Đọc thêm

Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt

Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt

Trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, rất nhiều loại máy móc thiết bị mới ra đời, phục vụ trong công nghiệp và sinh hoạt. Để chế tạo ra các bộ chuyển đổi nguồn có chất lượng điện áp cao, kích thước nhỏ gọn cho các thiết bị sử dụng điện là việc hết sức cần thiết. Quá trình xử lý biến đổi điện áp một chiều thành điện áp một chiều khác gọi là quá trình biến đổi DCDC. Bộ biến đổi DCDC Zeta thực hiện chức năng tăng giảm áp không nghịch lưu. Cấu trúc mạch của bộ biến đổi vốn không phức tạp nhưng vấn đề điều khiển nhằm đạt được hiệu suất biến đổi cao và đảm bảo tính ổn định luôn là mục tiêu của các công trình nghiên cứu. Thêm vào đó, bộ biến đổi là đối tượng điều khiển tương đối phức tạp do mô hình có tính phi tuyến.Để nâng cao chất lượng điều khiển cho bộ biến đổi, với đề tài “Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt” đã ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại tạo ra bộ điều khiển để điều khiển cho bộ biến đổi DCDC, đảm bảo hiệu suất biến đổi cao và ổn định. Đồ án bao gồm 4 chương, nội dung cơ bản như sau:Chương 1: Mô hình bộ biến đổi DCDCChương này thành lập các phương trình toán học mô tả bộ biến đổi.Chương 2: Nguyên lý điều khiển trượt.Trong chương này trình bày các khái niệm về hệ thống cấu trúc biến, điều khiển tương đương, mặt trượt và tính tiếp cận được của các mặt trượt, từ đó đề xuất phương pháp để thiết kế bộ điều khiển trượt.Chương 3: Ứng dụng điều khiển trượt đối với bộ biến đổi DCDC kiểu Zeta.Trong chương này áp dụng nguyên lý điều khiển trượt để xây dựng bộ điều khiển trượt cho bộ biến đổi DCDC kiểu Zeta, khảo sát tính ổn định thông qua mô hình toán học bộ biến đổi.Chương 4: Mô phỏng kiểm chứng trên nền Matlab và Simulink.Trong chương này đưa ra cấu trúc của các bộ điều khiển trên nền Matlab và Simulink. Thực hiện mô phỏng các đáp ứng (dòng điện và điện áp) khi đã thiết kế bộ điều khiển cho cấu trúc điều khiển được đề xuất ở chương 3, sau đó đánh giá kết quả mô phỏng
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề