KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ PHẦN 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ PHẦN 3":

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Đây là tài liệu ôn thi công chức thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong bộ đề cương ôn tập thi công chức thuế của mình. Đảm bảo nếu các bạn giành thời gian đọc và học kĩ những tài liệu của mình sẽ thi công chức thuế với điểm số cao. Vì đây là những tài liệu quý mà mình nhờ người quen làm ở trưởng chi cục thuế tìm cho. Hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.
Tài liệu này gồm 55 trang phân tích rõ các quy định về thuế TNDN có trong đề thi công chức thuế:
PHẦN I: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, Vai trò của thuế TNDN, Một số nội dung cơ bản của thuế TNDN: Đối tượng nộp thuế, Cơ sở tính thuế hay căn cứ tính thuế, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Ưu đãi miễn, giảm thuế, Tránh đánh thuế trùng
PHẦN II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: Đối tượng chịu thuế TNDN, Đối tượng nộp thuế TNDN, Đối tượng không thuộc diện nộp thuế TNDN, Căn cứ tính thuế TNDN, Một số cách xác định thu nhập chịu thuế và thuế suất khác, Phương pháp tính thuế TNDN, Miễn, giảm thuế TNDN, ...
Xem thêm

56 Đọc thêm

Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT THUẾ GTGT KÊ KHAI XIN HOÀN THUẾ GTGT KHÔNG ĐÚNG, GÂY THẤT THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

PHẦN I – MỞ ĐẦU
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên chính, do trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở năm 2012.
Chương trình gồm ba phần:
Phần I : Nhà nước và pháp luật
Phần II: Hành chính Nhà Nước và công nghệ hành chính.
Phần III: Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
Thời gian giành cho khóa học không dài, nhưng với sự biên soạn nội dung, chương trình ngắn gọn, đầy đủ và sự nhiệt tình của các thầy, cô của trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã truyền đạt những kiến thức cơ bản cho toàn thể học viên lớp học là nhưng công chức nhà nước làm việc tại Thành Phố Hà Nội. Bản thân luôn cố gắng, đã nỗ lực học tập để nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước với mục đích là mong muốn vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm đã được học đưa vào thực tiễn công tác mà Đảng và nhà nước đã phân công.
Sau thời gian được bồi dưỡng kiến thức, qua liên hệ thực tiễn trong công tác tôi nhận thấy vấn đề : Áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một xu thế trên thế giới, hiện đang có 120 nước áp dụng loại thuế này. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu “tiếp tục đổi mới chính sách thuế theo hướng vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh và thu đẩy thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng để tăng tích luỹ…”.
Luật thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29112006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01072007.
Trong quá trình thực hiện từ ngày 01072007 đến nay, Luật thuế GTGT đã được liên tục sửa đổi bổ sung cho phù hợp với sự biến động của tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Những quy định về thuế GTGT ngày càng cụ thể, sát với thực tế hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đảm bảo cho Luật thuế GTGT phù hợp với thực tiễn của nước ta và nâng cao tính khả thi của luật thuế. Sau hơn 4 năm thực hiện luật thuế GTGT đã phát huy tác dụng tích cực, không gây biến động lớn đến các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển đồng thời cũng khẳng định được những thành công bước đầu và đây là bằng chứng đáng tin cậy cho quyết định đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việc áp dụng thuế suất 0% và loại thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu đã khuyến khích mạnh mẽ cho hàng hoá xuất khẩu, đầu tư mới tài sản cố định, số thu về thuế GTGT đã trở thành nguồn thu quan trọng, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách. Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế giảm nhiều so với những năm trước đây.
Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn chân chính góp phần đáng kể vào nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thì vẫn còn một số doanh nghiệp không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật thuế GTGT, có hành vi lợi dụng và thủ đoạn gian lận khác nhau, tìm mọi cách trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách Nhà nước với con số lên tới hàng trăm tỷ đồng thông qua kê khai sai thuế GTGT đầu ra, khấu trừ sai thuế GTGT đầu vào,…
Bài viết này, xin được trình bày theo tình huống: “Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước”, đồng thời cũng mạnh dạn nêu lên một số kiến nghị giải pháp trong việc góp phần hạn chế thất thu cho ngân sách Nhà nước và để Luật thuế GTGT đi vào thực tế đời sống kinh tế xã hội.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2013 [BỘ TÀI LIỆU CÔNG CHỨC THUẾ MỚI CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CÁC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG MÔN CHUYÊN NGÀNH THUẾ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B TIN HỌC] [CÓ ĐỀ THI NĂM 2012]

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Thuế Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2013 bao gồm đầy đủ các tài liệu liên quan đến ôn thi công chức ngành thuế năm 2013Bộ tài liệu ôn tập gồm có: Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012 (Kiến thức chung, nghiệp vụ thuế, tiếng Anh B, và tin học ) Một số đề có đáp án tham khảo1. Môn kiến thức chung:+ CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY+ CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM+ CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC+ CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚ C VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC+ CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC+ Chuyên đề: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM+ Chuyên đề: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ+ Chuyên đề: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN+ Đề cương ôn tập công chức thuế (Phần chung)+ Một số câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế (Có đáp án)+ Đề thi công chức năm 2005 (có đáp án)+ Hỏi đáp về thực hành tiết kiệm chống lãng phí ND 68
Xem thêm

56 Đọc thêm

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hoàng mai thành phố hà nội

QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục bảng vi
Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii
PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2.1 Mục tiêu chung 4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 4
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 5
PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 6
2.1 Cơ sở lý luận về quản lý thu thuế TNDN 6
2.1.1 Một số vấn đề cơ bản về thuế TNDN 6
2.1.2 Quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 19
2.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài 35
2.2.1 Các chủ trương chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp 35
2.2.2 Bài học kinh nghiệm về quản lý thu thuế TNDN 37
2.2.3 Bài học kinh nghiệm 43
PHẦN 3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
3.1 Đặc điểm của quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 45
3.1.1 Một số nét cơ bản về quận Hoàng Mai 45
3.1.2. Điều kiện Kinh tế xã hội 48
3.1.3 Đặc điểm phát triển các DN NQD trên địa bàn 51
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv
3.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Chi cụ thuế quận Hoàng Mai 53
3.2 Phương pháp nghiên cứu 58
3.2.1 Khung phân tích 58
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 58
3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 60
3.3 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 61
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 62
4.1 Tổng quan về Chi cục thuế quận Hoàng Mai 62
4.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế 62
4.1.2 Nguồn nhân lực của Chi cục thuế quận Hoàng Mai 64
4.1.3 Hệ thống thông tin kiểm soát thuế 66
4.2 Quản lý thuế TNDN đối với các DN NQD tại Chi cục thuế quận
Hoàng Mai 67
4.2.1 Tổ chức công tác quản lý thu thuế TNDN tại Chi cục thuế quận
Hoàng Mai 67
4.2.2 Kết quả thực hiện dự toán thu thuế TNDN đối với các DN NQD 69
4.2.3 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 70
4.2.4 Quản lý đăng ký, kê khai và kế toán thuế 74
4.2.5 Kiểm tra thuế 80
4.2.6 Quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế 92
4.2.7 Xử lý khiếu nại, tố cáo về thuế 95
4.2.8 Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 96
4.3 Giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với các DN NQD
tại chi cục thuế quận Hoàng Mai 103
4.3.1 Định hướng chung 103
4.3.2 Các giải pháp cụ thể 106
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 121
5.1 Kết luận 121
5.2 Ý kiến đề xuất 122
TÀI LIỆU THAM KHẢO 125
Xem thêm

135 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN THUẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN THUẾ

Học phần Thuế tập trung giới thiệu khái quát hoá cở sở lý luận Thuế và các Luật thuế cơ bản đang được vận hành trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thuế hiện nay đóng một vai trò hết sức quan trọng và là công cụ trọng yếu của Nhà nước. Bên cạnh việc tạo lập nguồn thu cho NSNN, thuế còn là công cụ điều tiết và quản lý kinh tế vĩ mô, khắc phục những hạn chế của thị trường và tái phân phối thu nhập XH. Chính vì thế, việc trang bị cho sinh viên thuộc khối ngành Tài chính – Ngân hàng kiến thức về thuế là hết sức cần thiết.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LUẬT THUẾ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LUẬT THUẾ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Luật Thuế
Số tín chỉ : 02
Môn học : Bắt buộc
2. Tóm tắt nội dung môn học
Luật Thuế là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành hẹp, cung cấp những kiến thức cơ bản về phạm vi điều tiết các sắc thuế và trình tự thủ tục thực hiện nghĩa vụ thuế của các chủ thể đối với nhà nước.
Môn học gồm 5 vấn đề:
1. Một số vấn đề chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam;
2. Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ;
3. Pháp luật thuế thu vào thu nhập;
4. Pháp luật thuế thu vào hành vi sử dụng một số tài sản của nhà nước;
5. Xử lý vi phạm pháp luật thuế.
Môn học được thiết kế dành riêng cho sinh viên luật năm thứ 3, Học kỳ 6 sau khi sinh viên đã hoàn thành các môn học tiên quyết.
3. Mục tiêu chung của môn học
Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ:
 Về kiến thức:
1. Hiểu được kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niệm về đối tượng nộp thuế, người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính thuế, chế độ miễn giảm… trong từng sắc thuế.
2. Nhận diện phạm vi điều tiết và cách thức điều tiết của từng sắc thuế.
3. Nắm bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế.
4. Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật thuế và các vấn đề xử lý vi phạm pháp luật thuế.
 Về kỹ năng:
1. Hình thành và phát triển năng lực thu
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề cương môn học : Luật tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : LUẬT TÀI CHÍNH

Học phần Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về chính sách tài chính công cũng như nội dung pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động tài chính công của Việt Nam.Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế thành 2 phần với 14 nội dung cụ thể, bao gồm:
Xem thêm

40 Đọc thêm

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP

QUI TẮC CỘNG ( The Addition Priciples AP)
Nếu có n1 đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ nhất , n2 đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ hai ,…… nm đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ m, Thế thì số cách để chọn 1 đối tượng từ 1 trong m tập hợp là...

36 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ẮC QUY

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ẮC QUY

cấu tạo ắc quy
nguyên lý hoạt động
ắc quy cho oto thế hệ mới
sữa chữa bảo trì ắc quy
lỗi thường gặp trên ắc quy oto thế hệ mới và cũ
nhận biết ắc quy hỏng, kém,
những kiến thức cơ bản nhất về ắc quy oto

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ

Môn học gồm 3 phần chính:
Đại cương về Tin học: phần này sẽ trình bày những kiến thức chung nhất về Tin
học cùng với sự phát triển của nó
Sử dụng máy vi tính: phần thực hành này trang bị cho sinh viên các công cụ khai
thác máy vi tính phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học
Lập trình trên ngôn ngữ lập trình C: trình bày những tính năng cơ bản của ngôn ngữ
lập trình C. Cùng với một số thuật toán cơ bản và tiêu biểu sẽ giúp sinh viên lập trình
cho các bài toán tính toán khoa học và kỹ thuật.
Xem thêm

8 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỸ PHẨM

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỸ PHẨM

Kiến thức cơ bản về mỹ phẩm

92 Đọc thêm

kiến thức cơ bản về chứng khoán

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN

kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán
Xem thêm

52 Đọc thêm

Nội dung cơ bản về quản lý thuế

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế

114 Đọc thêm

Ôn thi thuế 2014 (mới nhất) Tài liệu về quản lý thuế Tổng cục thuế biên soạn

ÔN THI THUẾ 2014 (MỚI NHẤT) TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THUẾ TỔNG CỤC THUẾ BIÊN SOẠN

Luật quản lý thuế đã được Quốc hội Khoá XI thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01072007. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại, theo đó người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào NSNN; cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng dựa trên hệ thống thông tin về người nộp thuế. Bên cạnh đó, Luật cũng đề cao quyền và trách nhiệm của người nộp thuế, tạo điều kiện cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu lực của Hệ thống thuế
Tài liệu này vừa đề cập đến kiến thức chung, vừa đề cập đến kiến thức chuyên môn của từng kỹ năng quản lý thuế; nội dung tuy tập trung vào vấn đề thủ tục hành chính thuế, nhưng lại gắn chặt với các qui định về chính sách thuế. Tài liệu sẽ giúp cho các công chức mới vào ngành nắm được những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực trong giải quyết công việc, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng quản lý thuế theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp.
Xem thêm

99 Đọc thêm

Lý luận cơ bản về thuế

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ

Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế

57 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do công ty kiểm toán và tư vấn thuế (ATC) thực hiện

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ (ATC) THỰC HIỆN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề tốt nghiệp này gồm 3 chương chính:
Chương 1: Lý luận cơ bản về kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATC thực hiện.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn thuế (ATC) thực hiện.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Báo cáo thuế của công ty cổ phần Tân Tấn Lộc

BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: MÔ TẢ VỀ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ
PHẦN 2: TÍNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ
PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT ĐẦU RA VÀ LẬP HÓA ĐƠN THUẾ GTGT
PHẦN 4: LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
PHẦN 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

11 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN LONG

Tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Xây Lắp Thiên Long
Nội dung cơ bản của đề tài gồm 3 phần chính:
Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Xây lắp Thiên Long.
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính và tình hình nộp thuế tại công ty TNHH Xây lắp Thiên Long
Chương 3: Tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Xây lắp Thiên Long.

114 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN HÓA PHẦN 2 (3)

KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN HÓA PHẦN 2 (3)

C. nguyên t d.D. nguyên t f .Câu 11: M t ch t A đ c c u t o t cation M và anion X . Trong phân t MX2 có t ng s proton,nowtron, electron là 186 h t, trong đó s h t mang đi n nhi u h n s h t không mang đi n là 54 h t. S2+T ng đài t v n: 1900 58-58-12-- Trang | 1 -Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t NamKhóa h c: Nh ng n n t ng c t lõi đ h c t t Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)B ng h th ng tu n hoànkh i c a M2+ l n h n s kh i c a X- là 21. T ng s h t trong cation M2+ nhi u h n t ng s h t trong anionX- là 27. Nh n xét nào sau đây đúng:A.M thu c nhóm A trong b ng tu n hoànB. M và X cùng thu c m t chu kC. M là nguyên t có nhi u s Oxi hóa trong h p ch tD. X thu c nhóm VIA trong b ng tu n hoàn.D ng 2: Xác đ nh nguyên t và v trí c a nguyên tCâu 1. C u hình electron c a ion X2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 . Trong b ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c,nguyên t X thu c:
Xem thêm

12 Đọc thêm