KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ PHẦN 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THUẾ PHẦN 3":

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Đây là tài liệu ôn thi công chức thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong bộ đề cương ôn tập thi công chức thuế của mình. Đảm bảo nếu các bạn giành thời gian đọc và học kĩ những tài liệu của mình sẽ thi công chức thuế với điểm số cao. Vì đây là những tài liệu quý mà mình nhờ người quen làm ở trưởng chi[r]

56 Đọc thêm

Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT THUẾ GTGT KÊ KHAI XIN HOÀN THUẾ GTGT KHÔNG ĐÚNG, GÂY THẤT THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

PHẦN I – MỞ ĐẦU
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên chính, do trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở năm 2012.
Chương trình gồm ba phần:
Phần I : Nhà nước và pháp luật
Phần II: Hành chính Nhà Nước và công nghệ hành chính.
Phần III: Quản lý nhà nước đối với ng[r]

21 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi công chức ngành Thuế năm 2013 [Bộ tài liệu Công chức Thuế mới cập nhật đầy đủ các phần Kiến thức chung Môn chuyên ngành Thuế Tiếng Anh trình độ B Tin học] [Có đề thi năm 2012]

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2013 [BỘ TÀI LIỆU CÔNG CHỨC THUẾ MỚI CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CÁC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG MÔN CHUYÊN NGÀNH THUẾ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B TIN HỌC] [CÓ ĐỀ THI NĂM 2012]

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Thuế Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2013 bao gồm đầy đủ các tài liệu liên quan đến ôn thi công chức ngành thuế năm 2013Bộ tài liệu ôn tập gồm có: Tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012 (Kiến thức chung, nghiệp vụ thuế, tiếng Anh B, và tin học ) Một số đề có đáp án tha[r]

56 Đọc thêm

Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hoàng mai thành phố hà nội

QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục bảng vi
Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii
PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2.1 Mục tiêu chung 4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.3.1 Đối tượn[r]

135 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN THUẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN THUẾ

Học phần Thuế tập trung giới thiệu khái quát hoá cở sở lý luận Thuế và các Luật thuế cơ bản đang được vận hành trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Thuế hiện nay đóng một vai trò hết sức quan trọng và là công cụ trọng yếu của Nhà nước. Bên cạnh việc tạo lập nguồn thu cho NSNN, thuế còn là công cụ[r]

6 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LUẬT THUẾ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LUẬT THUẾ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Luật Thuế
Số tín chỉ : 02
Môn học : Bắt buộc
2. Tóm tắt nội dung môn học
Luật Thuế là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành hẹp, cung cấp những kiến thức cơ bản về phạm vi điều tiết các sắc thuế và trình tự thủ tục thực hiện nghĩa vụ[r]

14 Đọc thêm

Đề cương môn học : Luật tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : LUẬT TÀI CHÍNH

Học phần Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật về tài chính công như pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế. Qua môn học này, người học sẽ được t[r]

40 Đọc thêm

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP

QUI TẮC CỘNG ( The Addition Priciples AP)
Nếu có n1 đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ nhất , n2 đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ hai ,…… nm đối tượng khác nhau trong tập hợp thứ m, Thế thì số cách để chọn 1 đối tượng từ 1 trong m tập hợp là...

36 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ẮC QUY

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ẮC QUY

cấu tạo ắc quy
nguyên lý hoạt động
ắc quy cho oto thế hệ mới
sữa chữa bảo trì ắc quy
lỗi thường gặp trên ắc quy oto thế hệ mới và cũ
nhận biết ắc quy hỏng, kém,
những kiến thức cơ bản nhất về ắc quy oto

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ

Môn học gồm 3 phần chính:
Đại cương về Tin học: phần này sẽ trình bày những kiến thức chung nhất về Tin
học cùng với sự phát triển của nó
Sử dụng máy vi tính: phần thực hành này trang bị cho sinh viên các công cụ khai
thác máy vi tính phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học
Lập trình trên ngô[r]

8 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỸ PHẨM

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỸ PHẨM

Kiến thức cơ bản về mỹ phẩm

92 Đọc thêm

kiến thức cơ bản về chứng khoán

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN

kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ bản về chứng khoán kiến thức cơ[r]

52 Đọc thêm

Nội dung cơ bản về quản lý thuế

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế Nội dung cơ bản về quản lý thuế

114 Đọc thêm

Ôn thi thuế 2014 (mới nhất) Tài liệu về quản lý thuế Tổng cục thuế biên soạn

ÔN THI THUẾ 2014 (MỚI NHẤT) TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ THUẾ TỔNG CỤC THUẾ BIÊN SOẠN

Luật quản lý thuế đã được Quốc hội Khoá XI thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01072007. Việc ban hành Luật quản lý thuế đã tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại, theo đó người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào NSNN; cơ quan thuế thực[r]

99 Đọc thêm

Lý luận cơ bản về thuế

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ

Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế Lý luận cơ bản về thuế

57 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do công ty kiểm toán và tư vấn thuế (ATC) thực hiện

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ (ATC) THỰC HIỆN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề tốt nghiệp này gồm 3 chương chính:
Chương 1: Lý luận cơ bản về kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do c[r]

106 Đọc thêm

Báo cáo thuế của công ty cổ phần Tân Tấn Lộc

BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: MÔ TẢ VỀ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ
PHẦN 2: TÍNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ
PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT ĐẦU RA VÀ LẬP HÓA ĐƠN THUẾ GTGT
PHẦN 4: LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ GTGT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
PHẦN 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

11 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN LONG

Tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Xây Lắp Thiên Long
Nội dung cơ bản của đề tài gồm 3 phần chính:
Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Xây lắp Thiên Long.
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính và tình hình nộp thuế tại công ty TNHH[r]

114 Đọc thêm

KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN HÓA PHẦN 2 (3)

KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN HÓA PHẦN 2 (3)

C. nguyên t d.D. nguyên t f .Câu 11: M t ch t A đ c c u t o t cation M và anion X . Trong phân t MX2 có t ng s proton,nowtron, electron là 186 h t, trong đó s h t mang đi n nhi u h n s h t không mang đi n là 54 h t. S2+T ng đài t v n: 1900 58-58-12-- Trang | 1 -Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1[r]

12 Đọc thêm