VISUAL BASIC 2008 SAMPLE DATABASE PROJECTS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VISUAL BASIC 2008 SAMPLE DATABASE PROJECTS":

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình VB.NET

TÌM HIỂU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VB.NET

Ngôn ngữ BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) đã có từ năm 1964. BASIC rất dễ học và dễ dùng. Trong vòng 15 năm đầu, có rất nhiều chuyên gia Tin Học và công ty tạo các chương trình thông dịch (Interpreters) và biên dịch (Compilers) cho ngôn ngữ làm BASIC trở nên rất phổ thông.
Nă[r]

178 Đọc thêm

Light Switch Mobile Business Apps Succinctly by Jan Van der Haegen

LIGHT SWITCH MOBILE BUSINESS APPS SUCCINCTLY BY JAN VAN DER HAEGEN

he goal of this ebook is to teach you how to build a mobileoriented singlepage application (SPA) with Visual Studio LightSwitch by walking you through the process of building a CRM sample application. This application is an HTML5 singlepage application that targets both smartphones and tablets,and c[r]

120 Đọc thêm

Entity Framework Code First Succinctly by Ricardo Peres

ENTITY FRAMEWORK CODE FIRST SUCCINCTLY BY RICARDO PERES

Entity Framework Code First is the latest edition of Microsoft’s flagship data access technology.
It sits on the “classic” Entity Framework, which has existed since 2009. Entity Framework already offered two development models:
Database first, which generated code from an existing database.
Model fi[r]

120 Đọc thêm

Tìm hiểu LINQ trong C

TÌM HIỂU LINQ TRONG C

Tài liệu tìm hiểu linq trong C#
LINQ (Language Integrated Query) là một sự đổi mới và tập hợp các tính năng, được
giới thiệu trong bộ Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5, LINQ giúp khả năng truy vấn
trở nên mạnh mẽ hơn với cú pháp ngôn ngữ C# và Visual Basic

51 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

7 CÁC MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ LẬP TRÌNH  BORLAND C++  MICROSOFT VISUAL BASIC  MICROSOFT VISUAL C++  JBUIDER  VISUAL .NET  … 8 CÁCH VIẾT MỘT CHƯƠNG TRÌNH  ĐỌC KỸ YÊU CẦU BÀI TOÁN  XÁC Đ[r]

23 Đọc thêm

TÌM HIỂU BẢNG TỰ ĐỘNG BÁO GIÁ VÀNG VÀ GIÁ NGOẠI TỆ

TÌM HIỂU BẢNG TỰ ĐỘNG BÁO GIÁ VÀNG VÀ GIÁ NGOẠI TỆ

GVHD: Th.s NGUYỄN THỊ MINH TÂMtrình interrupt và subroutine phân bổ. Không gian cho stack phải được chươngtrình phần mềm định nghĩa trước khi thực thi subrountine hay ngắt xảy ra (kíchhoạt ngắt). SP cần phải trỏ tới địa chỉ từ trên $60. SP sẽ giảm đi 1, khi dữ liệuđược cất vào stack sau khi thực hiệ[r]

42 Đọc thêm