VISUAL BASIC 2008 SAMPLE DATABASE PROJECTS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VISUAL BASIC 2008 SAMPLE DATABASE PROJECTS":

Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình VB.NET

TÌM HIỂU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VB.NET

Ngôn ngữ BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) đã có từ năm 1964. BASIC rất dễ học và dễ dùng. Trong vòng 15 năm đầu, có rất nhiều chuyên gia Tin Học và công ty tạo các chương trình thông dịch (Interpreters) và biên dịch (Compilers) cho ngôn ngữ làm BASIC trở nên rất phổ thông.
Năm 1975, Microsft tung ra thị trường sản phẩm đầu tay Microsoft BASIC và tiếp đó Quick BASIC (còn gọi là QBASIC) thành công rực rỡ.
Quick BASIC phát triển trong nền Windows nhưng vẫn khó khăn khi tạo giao diện kiểu Windows. Sau đó nhiều năm, Microsoft bắt đầu tung ra 1 sản phẩm mới cho phép ta kết hợp ngôn ngữ dễ học BASIC và môi trường phát triển lập trình với giao diện bằng hình ảnh (Graphic User Interface GUI) trong Windows. Đó là Visual Basic Version 1.0
Trước khi ra đời ngôn ngữ này ta không có 1 giao diện bằng hình ảnh (GUI) với một IDE (Integrated Development Environment) giúp các chuyên gia lập trình tập trung công sức và thì gìờ vào các khó khăn liên hệ đến doanh nghiệp của mình. Mỗi người phải tự thiết kế giao diện qua thư viện có sẵn Windows API (Application Programming Interface) trong nền Windows. Điều này tạo ra những trở ngại không cần thiết làm phức tạp việc lập trình.
Visual Basic giúp ta bỏ qua những hệ lụy đó, chuyên gia lập trình có thể tự vẽ cho mình giao diện cần thiết trong ứng dụng (application) 1 cách dễ dàng và như vậy, tập trung nổ lực giải đáp các vần đề cần giải quyết trong doanh nghiệp hay kỹ thuật.
Ngoài ra, còn nhiều công ty phụ phát triển thêm các khuôn mẫu (modules), công cụ (tools, controls) hay ứng dụng (application) phụ giúp dưới hình thức VBX cộng thêm vào giao diện chính càng lúc càng thêm phong phú.
Phiên bản 6.0 cung ứng 1 phương pháp mới nối với Cơ Sở Dữ Liệu (Database) qua sự kết hợp của ADO (Active Data Object). ADO còn giúp các chuyên gia phát triển mạng nối với Cơ Sở Dữ Liệu (Database) khi dùng Active Server Pages (ASP).
Bộ Microsoft Visual Studio.NET (đến nay đã phát hành Visual Studio.NET 2008) bao gồm vừa mọi công cụ yểm trợ lập trình và ngôn ngữ lập trình .NET, tỷ như: Visual Basic.NET (VB.NET), C (C Sharp), Visual C++.NET và Visual J.NET và hỗ trợ .NET Framework 3.0.
Một trong những công cụ quan trọng là Microsoft Visual Studio.NET Integrated Development Environment (IDE). IDE giúp ta lập trình Visual Basic.NET (VB.NET) dễ dàng, thoải mái và thích thú. IDE không những cung cấp mọi công cụ lập trình cần thiết không thể tìm thấy ở một ứng dụng (application) soạn nguồn mã thông thường bằng chữ (text editors) mà còn giúp kiểm tra nguồn mã (code checking) hay tạo giao diện Windows thích hợp và hiển thị, truy tìm các tập tin liên hệ đến dự án (project) và nhiều thứ khác nữa.
Tuy nhiên, VB phiên bản 6.0 (VB6) không cung ứng tất cả các đặc trưng của kiểu mẫu ngôn ngữ lập trình khuynh hướng đối tượng (Object Oriented Language OOL) như các ngôn ngữ C++, Java.
Thay vì cải thiện hay vá víu thêm thắc vào VB phiên bản 6.0, Microsoft đã xoá bỏ tất cả làm lại từ đầu các ngôn ngữ lập trình mới theo kiểu OOL rất hùng mạnh cho khuôn nền .NET Framework. Đó là các ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET và C (gọi là C Sharp). Sau đó, nhiều ngôn ngữ lập trình khác cũng thay đổi theo tỷ như smalltalk.NET, COBOL.NET, … làm Công Nghệ Tin Học trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn.
Xem thêm

178 Đọc thêm

Light Switch Mobile Business Apps Succinctly by Jan Van der Haegen

LIGHT SWITCH MOBILE BUSINESS APPS SUCCINCTLY BY JAN VAN DER HAEGEN

he goal of this ebook is to teach you how to build a mobileoriented singlepage application (SPA) with Visual Studio LightSwitch by walking you through the process of building a CRM sample application. This application is an HTML5 singlepage application that targets both smartphones and tablets,and creating it would take a LightSwitch developer a short time.This book starts off with a very simple hello world application. After a bit of theory and LightSwitch vocabulary 101, you’ll find a couple of handson chapters, each describing different aspects of a LightSwitch mobile business application in more depth: the database project, tweaking the visual aspects of the application, the programming model and techniques, and global styling. Finally, you’ll deploy the application to the cloud, and I’ll end the tour by providing some links to additional learning content.
Xem thêm

120 Đọc thêm

Entity Framework Code First Succinctly by Ricardo Peres

ENTITY FRAMEWORK CODE FIRST SUCCINCTLY BY RICARDO PERES

Entity Framework Code First is the latest edition of Microsoft’s flagship data access technology.
It sits on the “classic” Entity Framework, which has existed since 2009. Entity Framework already offered two development models:
Database first, which generated code from an existing database.
Model first, which defined a conceptual model from which both the database and the code were generated.
Code First picks up where “classic” left off: starting by code and generating the database from it, which is known as a domaindriven design (DDD) approach. It also offers a much simpler and
streamlined API, which has gained a great deal of welldeserved attention.
Since Entity Framework was first included in Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.5 SP1, and certainly objectrelational mapping existed long before that, then why is there all this hype around Entity Framework Code First (EFCF)? Well, it seems that EFCF is the new cool kid on the block for a number of reasons
Xem thêm

120 Đọc thêm

Tìm hiểu LINQ trong C

TÌM HIỂU LINQ TRONG C

Tài liệu tìm hiểu linq trong C#
LINQ (Language Integrated Query) là một sự đổi mới và tập hợp các tính năng, được
giới thiệu trong bộ Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5, LINQ giúp khả năng truy vấn
trở nên mạnh mẽ hơn với cú pháp ngôn ngữ C# và Visual Basic

51 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

7 CÁC MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ LẬP TRÌNH  BORLAND C++  MICROSOFT VISUAL BASIC  MICROSOFT VISUAL C++  JBUIDER  VISUAL .NET  … 8 CÁCH VIẾT MỘT CHƯƠNG TRÌNH  ĐỌC KỸ YÊU CẦU BÀI TOÁN  XÁC Đ[r]

23 Đọc thêm

TÌM HIỂU BẢNG TỰ ĐỘNG BÁO GIÁ VÀNG VÀ GIÁ NGOẠI TỆ

TÌM HIỂU BẢNG TỰ ĐỘNG BÁO GIÁ VÀNG VÀ GIÁ NGOẠI TỆ

GVHD: Th.s NGUYỄN THỊ MINH TÂMtrình interrupt và subroutine phân bổ. Không gian cho stack phải được chươngtrình phần mềm định nghĩa trước khi thực thi subrountine hay ngắt xảy ra (kíchhoạt ngắt). SP cần phải trỏ tới địa chỉ từ trên $60. SP sẽ giảm đi 1, khi dữ liệuđược cất vào stack sau khi thực hiện lệnh PUSH, và stack sẽ giảm đi 2 khi giá trịtrả về được cất vào stack khi gọi subrountine hay chương trình ngắt. SP sẽ tănglên 1 khi dữ liệu được đẩy (pop) ra khỏi stack với lệnh POP, và SP sẽ tăng lên 2khi dữ liệu được đẩy ra khỏi stack với lệnh RET khi trở vể từ subrountine haylệnh RETI khi trở về từ chương trình ngắt. SP trong AVR hiện thực hóa từ 2thanh ghi 8-bit.2. GIỚI THIỆU VỀ VISUAL BASIC2.1 Giới thiệu tổng quát về visua basicVisual Basic là một ngôn ngữ lập trình cấp cao 32 bit được sử dụng để viếtcác chương trình chạy trong môi trường Windows. Visual Basic sử dụng kiểu lậptrình Visual hay RAD( Rapid Application Development) trong đó việc tạo các cửa sổ,các Điều khiển và cách ứng xử của các cửa sổ cũng như các Điều khiển được thựchiện một cách dễ dàng nhanh chóng chỉ bằng các thao tác với mouse không cầnphải khai báo, tính toán với nhiều câu lệnh phức tạp.Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng. Nó khác vớikiểu lập trình cũ là kiểu Top Down.•Lập trình Top Down: chương trình được bố trí và thực thi từ trênxuống. Với kiểu lập trình này, việc bố trí sẽ trở nên rất khó khăn đối với cácchương trình lớn.•Lập trình hướng đối tượng OOP (object-orientedprogramming): Các thành phần được phân thành các đối tượng (Object) và
Xem thêm

42 Đọc thêm