THUỐC THỬ PHẢN ỨNG PENICILINE STREPTOMYCIN SUNFAT

Tìm thấy 6,932 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUỐC THỬ PHẢN ỨNG PENICILINE STREPTOMYCIN SUNFAT":

BÀI 1 TRANG 58 SGK HÓA HỌC 11

BÀI 1 TRANG 58 SGK HÓA HỌC 11

Cho các mẫu phân đạm sau đây: Bài 1: Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat , amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. Bài giải: Có thể dùng các thuốc thử: dung dịch kiềm (NaOH), dung dịch BaCl2, để nh[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE

Hình 1.10. Minh họa phản ứng thủy phân lignin trong môi trường kiềm................15Hình 1.11. Minh họa phản ứng ngưng tụ của lignin trong môi trường kiềm ...........15Hình 1.12. Phản ứng của cấu trúc lignin β-O-4 trong quá trình nấu bột..................16Hình 1.13. Phản ứn[r]

51 Đọc thêm

ĐỀ SỐ 01 MÔN HÓA HỌC

ĐỀ SỐ 01 MÔN HÓA HỌC

vàNa2CO3.Câu 38: Để 1,12 gam bột Fe trong không khí một thời gian thu được 1,44 gam hỗn hợp rắn Xgồm các oxit sắt và sắt dư. Thêm 2,16 gam bột Al vào X rồi thực hiện hoàn toàn phản ứngnhiệt nhôm được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư thu đượcV lít khí NO2 (là sản phẩm k[r]

15 Đọc thêm

BÁO CÁO HẾT MÔN THỰC VẬT DƯỢC CÂY TÍA TÔ

BÁO CÁO HẾT MÔN THỰC VẬT DƯỢC CÂY TÍA TÔ

A. Phản ứng trên bề mặt lá: Một số tế bào biểu bì chứa khối chất màu tía. Màu đỏxuất hiện ngay khi nhỏ lên mặt dưới lá vài giọt dung dịch acid hydrocloric 10%(TT); hoặc khi nhỏ lên mặt dưới lá vài giọt dung dịch kali hydroxyd 5% (TT) sẽ xuấthiện màu lục sáng, sau đó chuyển thành màu lục vàng.[r]

27 Đọc thêm

TÀI LIỆU NHẬN BIẾT TÁCH VÀ LÀM KHÔ PPTX

TÀI LIỆU NHẬN BIẾT TÁCH VÀ LÀM KHÔ PPTX

http://ebook.top1.vn Tài liệu chia sẻ trên mạng http://maichoi.vuicaida.com NHẬN BIẾT, TÁCH, LÀM KHÔ Bài 1: Chỉ có CO2 và H2O làm thế nào ñể nhận biết ñược các chất rắn sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nhận biết. Viết phương trình phản ứng. Bài 2: Tách 4 kim loại Ag, Al, Cu, M[r]

5 Đọc thêm

THI THỬ ĐẠI HỌC 2016 THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA HỌC LẦN 2 2016 132

THI THỬ ĐẠI HỌC 2016 THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA HỌC LẦN 2 2016 132

D. 1Câu 42: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl, sau phản ứng thuđược 400 ml dung dịch Y chứa 43,4 gam chất tan, biết dung dịch Y có pH = 1. Cũng 12,12 gam Xcho vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.A. 108B. 106,92C. 90,72D. 103,68Trang 3/4 -[r]

5 Đọc thêm

PP NHẬN BIẾT CHẤT MẤT NHÃN

PP NHẬN BIẾT CHẤT MẤT NHÃN

PP NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT CHẤT MẤT NHÃN
I KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1) Nguyên tắc:
Phải trích mỗi chất một ít để làm mẫu thử ( trừ trường hợp là chất khí )
Phản ứng chọn để nhận biết các chất phải xảy ra nhanh và có dấu hiệu đặc trưng ( đổi màu , xuất hiện kết tủa, sủi bọt khí, mùi đặc trưng, … )
2) Phương[r]

16 Đọc thêm

THỰC TẬP SINH HÓA BÀI 4_CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỰC TẬP SINH HÓA BÀI 4_CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Viện CNSH_ĐHCT
Phúc trình thực tập Sinh hóa
Bài 4
Thí nghiệm I: Khảo sát tinh bột
a. Cho màu với iod
b. Không có tính khử
c. Phản ứng thủy phân
Thí nghiệm II: Định tính monosaccharide (glucose) và tinh bột.
1. Phản ứng Molish
2. Phản ứng với thuốc thử Fehling
Thí nghiệm III: Định lượng glucose

5 Đọc thêm

DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357

DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357

C. NướcD. Bột thanCâu 24: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không cókhông khí thu được 28,92 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ, trộn đều và chia hỗn hợp thành 2 phần:- Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,008 lít khí (đktc)[r]

4 Đọc thêm

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HÓA HỮU CƠ ĐẠI HỌC CHƯƠNG (9)

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HÓA HỮU CƠ ĐẠI HỌC CHƯƠNG (9)

1. Viết phương trình phản ứng điều chế axeton từcanxi axeta.t2. Tại sao có sự tăng thể tích dung dịch trong ống nghiệm hứng?3. Mục đích của thí nghiệm cho iot và dung dịch NaOH vào dung dịch trong ống nghiệmhứng cho dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng ban đầu?5.3. PHẢ[r]

27 Đọc thêm

Tanin và dược liệu chứa tanin

Tanin và dược liệu chứa tanin

Bài giảng Tanin dành cho Giảng viên bậc Đại học Cao đẳng Dược.1. Đại cương về tannin2. Cấu trúc, phân loại tannin3. Tính chất của tannin4. Các phản ứng định tính tannin5. Tác dụng, công dụng của tanninCó câu hỏi lượng giá Giải thích cơ chế phản ứng với nước BromCơ chế phản ứng với thuốc thử Stiasny[r]

Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN: THUỐC THỬ HỮU CƠ CUPFERRON

BÀI TIỂU LUẬN: THUỐC THỬ HỮU CƠ CUPFERRON

Lời mở đầuThuốc thử hữư cơ có nhiều ứng dụng trong hoá học phân tích, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác. Ngày nay, nghiên cứu thuốc thử hữu cơ hầu như có mặt khắp các phương pháp phân tích. Nó hổ trợ cho việc tách, chiết,[r]

18 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 152 SGK HÓA HỌC 9

BÀI 2 TRANG 152 SGK HÓA HỌC 9

Chọn một thuốc thử để phân biệt 2. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành) a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic. Bài giải: a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3. Cho dung dịc[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA HỌC 9

BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA HỌC 9

Chất nào trong những thuốc thử sau đây ... 1. Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat? a) Dung dịch bải clorua. b) Dung dịch axit clohiđric. c) Dung dịch chì nitrat. d) Dung dịch bạc nitrat. e) Dung dịch natri hiđroxit. Lờ[r]

1 Đọc thêm

CƠ sở và NGUYÊN tắc CHIẾT rút ALKALOID

CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC CHIẾT RÚT ALKALOID

alkaloid là những hợp chất hữu cơ có chứa nitơ, đa số có nhân dị vòng, có phản ứng kiềm, thường gặp trong thực vật và đôi khi trong động vật, thường có dược lực mạnh và cho những phản ứng hoá học với một số thuốc thử gọi là thuốc thử chung của alkaloid”.

19 Đọc thêm

CƠ sở và NGUYÊN tắc CHIẾT rút ALKALOID KHỎI mẫu SINH vật

CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC CHIẾT RÚT ALKALOID KHỎI MẪU SINH VẬT

Đã từ lâu các nhà khoa học đã tìm thấy trong cây các hợp chất tự nhiên, những hợp chất này thường là những axit hoặc những chất trung tính. Đến năm 1806 một dược sĩ là Friedrich Wilhelm Sertuner phân lập được một chất từ nhựa thuốc phiện có tính kiền và gây ngủ mạnh đã đặt tên là morphin. Năm 1801 G[r]

21 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ LẤY ĐIỂM 7,8,9,10

ĐỀ THI THỬ LẤY ĐIỂM 7,8,9,10

A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.Câu 5: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:A. K+, Ba2+, OH–, Cl–.B. Na+, K+, OH–, HCO3–.C. Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+.D. Ca2+, Cl[r]

5 Đọc thêm

GA HÓA HỌC 10 AXIT SUNFURIC ( TIẾT 55, 56)

GA HÓA HỌC 10 AXIT SUNFURIC ( TIẾT 55, 56)

- GV gợi ý học sinh lên bảng viếtphương trình hóa học + cân bằngphản ứng oxi hóa khử của kim loạivới H2SO4 đặc, nóng- HS viết pthh và cân bằng theobảo toàn electron.− tác dụng với muối của axit yếuNa2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O2/Tính chất của axit sunfuric đặc* Tính oxi hóa+ H2SO4 đặc và n[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA SỐ 5 NGUYỄN ANH PHONG GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA SỐ 5 NGUYỄN ANH PHONG GIẢI CHI TIẾT

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH. (d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là ?A. 3.B. 4.C. 1.D. 2.Câu 32: Cho hỗn hợp X ( gồm 1,12 gam Fe; 3,48 gam Fe3O4 và 0,8 gam CuO).Hòa tan hoàn toàn X vàodung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lư[r]

9 Đọc thêm

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NINH NĂM 2016

Câu 42: Hòa tan hỗn hợp chứa (Fe3O4, a mol FeS2 và b mol CuS) bằng axit HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứnghoàn toàn thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối sunfat) và V lít (NO, NO2 tỉ lệ mol 1:1) đo ở đktc. Hãy tìmmối liên hệ giữa V và a, b ?1523, 2a + 806, 4b1523, 2a + 806, 4bA. V =B. V =1891523, 2[r]

7 Đọc thêm