PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ":

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MỞ NỀN KINH TẾ ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÊN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ (TT)

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MỞ NỀN KINH TẾ ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÊN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ (TT)

Bên cạnh phương pháp định lượng được sử dụng chủ yếu, luận án cũng sử dụng thêm cácphương pháp phân tích dựa trên thống kê mô tả (tập trung ở chương 5) để so sánh, chỉ ranhững điểm tương đồng hay khác biệt giữa Việt Nam với kết quả ước lượng từ mô hình,nhằm có cơ sở để đưa ra một số hàm ý chính sách đối với việc hoạch định và điều hànhchính sách vĩ mô nói chung và CSTT nói riêng ở các quốc gia chuyển đổi, có liên hệ vớithực tế Việt Nam.51.8 Kết quả đạt được và những đóng góp mớiKết quả ước lượng cho thấy trong điều kiện các quốc gia ngày càng hội nhập sâu rộng vớikhu vực và thế giới, độ mở nền kinh tế có vai trò quan trọng đối với tác động của CSTT lêncác yếu tố kinh tế vĩ mô. Độ mở nền kinh tế càng lớn, tác động của CSTT lên tăng trưởngvà thất nghiệp giảm đi; trong khi đó tác động của CSTT lên lạm phát được khuyếch đạihơn. Những ảnh hưởng này của độ mở kinh tế, như các lý thuyết đã chỉ ra, chủ yếu là docác yếu tố có nguồn gốc nhập khẩu (nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa trongnước và hàng tiêu dùng nhập khẩu).Điểm mới quan trọng nhất là luận án đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đối với ảnhhưởng của độ mở nền kinh tế đến tác động của CSTT lên thất nghiệp ở các quốc gia chuyểnđổi. Các nghiên cứu trước đây (được tìm thấy) chưa thực hiện đối với hướng này, ở phạmvi trong và ngoài nước. Hơn nữa, việc vận dụng các lý thuyết kinh tế hiện có để xây dựnggiả thuyết của mô hình về ảnh hưởng của độ mở đến tác động của CSTT lên thất nghiệpcũng là một sự đóng góp về mặt lý thuyết đối với mối quan hệ này, điều chưa được đề cậpmột cách có hệ thống trước đây.Bên cạnh đó, phương pháp ước lượng mà luận án áp dụng cũng là một điểm mới so với cácnghiên cứu trước đây về cùng chủ đề này. Phương pháp này được các lý thuyết kinh tếlượng và các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá là phù hợp với kiểu dữ liệu và mô hình củaluận án, có thể đem lại kết quả ước lượng tốt hơn.Từ các điểm mới quan trọng của luận án, nghiên cứu này là sự đóng góp về mặt thực
Xem thêm

19 Đọc thêm

Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản, bằng chứng thực nghiệm ở trung quốc và hàn quốc, mở rộng nghiên cứu ở việt nam

MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ CƠ BẢN, BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Ở TRUNG QUỐC VÀ HÀN QUỐC, MỞ RỘNG NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

Tóm tắt đề tài:

Tỷ giá hối đoái luôn là đề tài được nhiều nhà phân tích kinh tế quan tâm, là
một công cụ kinh tế quan trọng và một công cụ có hiệu quả trong việc tác động
đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước. Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về sự
tương quan của tỉ giá hối đoái với các yếu tố kinh tế nhưng chúng chỉ tập trung
chủ yếu vào các mối quan hệ tuyến tính. Còn những mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ
giá thực và các yếu tố kinh tế cơ bản gần như không được thảo luận đến. Vì những
điều chưa giải thích được trong các phân tích tuyến tính, vậy nên nhóm chọn đề tài
này với mục tiêu tìm ra các mối quan hệ phi tuyến có thể có giữa tỷ giá thực và
những yếu tố cơ bản trong nền kinh tế.
Bài tiểu luận này nghiên cứu về các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn giữa tỷ
giá hối đoái thực của đồng Nhân dân tệ và đồng Won với những yếu tố kinh tế cơ
bản của hai nước này bằng cách sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ quý 1
năm 1980 đến quý 4 năm 2009. Sử dụng thuật toán ACE (Kỳ vọng có điều kiện
xen kẽ Alternating Conditional Expectation), bài viết đã kiểm định tính phi tuyến
giữa các biến số quan tâm. Kết quả cho thấy có một sự tồn tại mối quan hệ đồng
liên kết phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực với các yếu tố kinh tế cơ bản của nền
kinh tế. Trong đó, độ co giãn của tỷ giá hối đoái thực đối với các yếu tố cơ bản
thay đổi theo thời gian. Điều này ngược lại với các mối quan hệ tuyến tính thông
thường.
Trong bài viết này, nhóm sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu:
kiểm định ADF để kiểm tra tính dừng của các biến, chuyển đổi các biến từ tham số
sang phi tham số bằng thuật toán ACE, kiểm định đồng liên kết phi tuyến bằng
phương pháp ARDL, phân tích thực tế hiện trạng của Việt Nam qua các số liệu từ
ADB, IMF, kết hợp các phương pháp tổng hợp, thống kê, quy nạp, so sánh, kế
thừa các bài nghiên cứu liên quan .
Dựa trên nền tảng kiến thức đã được trình bày, nhóm chúng tôi xin đưa ra
những liên hệ trong điều kiện thực tế tại Việt Nam với dữ liệu theo quý trong giai
đoạn từ 2000 đến 2011.
Xem thêm

56 Đọc thêm

Tiểu luận Kinh tế lượng: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ NHÀ

Đề tài Tiểu luận Kinh tế lượng sau đây tiến hành khảo sát mô hình hồi quy để tìm ra sự phụ thuộc của giá nhà đến các yếu tố cấu trúc và môi trường xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo.Đề tài Tiểu luận Kinh tế lượng sau đây tiến hành khảo sát mô hình hồi quy để tìm ra sự phụ thuộc của giá nhà đến các yếu tố cấu trúc và môi trường xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

31 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT

• YẾU TỐ LAO ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT Ở CẢ 2 MẶT LÀ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ TRÌNH ĐỘ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG • TỔNG SỐ LAO ĐỘNG C[r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM1.Môi trường maketing: Môi trường marketing của một công ty (doanh nghiệp) là tập hợp các chủ thể, các lực lượng bên trong và bên ngoài công ty mà bộ phận ra quyết định của công ty không thể khống chế được và chúng thường xuyên tác động (ảnh hưởng) tốt hoặc không tốt tới các hoạt động marketing của công ty. Như vậy, sự thay đổi diễn biến của các lực lượng và yếu tố đó không phải dp bộ phận markeing gây ra hay bộ phận marketing có quyền làm thay đổi. Đối với bộ phận marketing, những biến đổi đó là khách quan. Do đó, bộ phận marketing chỉ có thể theo dõi, phát hiện để tự thay đổi các quyết định marketing của mình nhằm giảm thiểu những tác động xấu, khai thác tối đa các tác động tốt hoặc để thích ứng một cách có lợi nhất.2.Môi trường marketing vĩ mô: Môi trường Tự nhiên: tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Về cơ bản thường tác động bất lợi đối với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có liên quan đến tự nhiên như: sản xuất nông phẩm, thực phẩm theo mùa, kinh doanh khách sạn, du lịch...Để chủ động đối phó với các tác động của yếu tố tự nhiên,các doanh nghiệp phải tính đến các yếu tố tự nhiên có liên quan thông qua các hoạt động phân tích, dự baó của bản thân doanh nghiệp và đánh giá của các cơ quan chuyên môn. Các biện pháp thường được doanh nghiệp sử dụng: dự phòng, san bằng, tiên đoán và các biện pháp khác...Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như vấn đề tiếng ồn, ô nhiễm môi trường... và các doanh nghiệp phải cùng nhau giải quyết. Môi trường Kinh tế (Economical): Bao gồm các yếu tố như tốc độ tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế, sức mua, sự ổn định của giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hố đoái...tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Những biến động của các yếu tố kinh tế có thể tạo ra cơ hội và cả những thách thức với doanh nghiệp.Để đảm bảo thành công của hoạt động doanh nghiệp trước biến động về kinh tế, các doanh nghiệp phải theo dõi, phân tích, dự báo biến động của từng yếu tố để đưa ra các giải pháp, các chính sách tương ứng trong từng thời điểm cụ thể nhằm tận dụng, khai thác những cơ hội, né tránh, giảm thiểu nguy cơ và đe dọa.Khi phân tích, dự báo sự biến động của các yếu tố kinh tế, để đưa ra kết luận đúng, các doanh nghiệp cần dựa vào 1 số căn cứ quan trọng: các số liệu tổng hợp của kì trước, các diễn biến thực tế của kì nghiên cứu,các dự báo của nhà kinh tế lớn... Môi trường Kỹ thuật Công nghệ (Technological): đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, thiết bị sản xuất, các bí quyết, các phát minh, phần mềm ứng dụng...Khi công nghệ phát triển, các doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng các thành tựu của công
Xem thêm

13 Đọc thêm

ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

3 - KẾT HỢP THỐNG NHẤT , HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ Sản phẩm văn hoá là hàng hoá công cộng ,hàng hoá khuyến dụng ,các sản phẩm văn hoá có ý ngh[r]

11 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC YẾU TỐ CÁ NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP - Lập thời gian biểu cho việc học tập - Tìm hiểu mục tiêu môn học - Tìm ra phương pháp học tập phù hợp - Chủ động tìm đọc tài liệu tham khảo - Chuẩn bị bài trước khi [r]

9 Đọc thêm

ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

TRANG 9 1- Văn hoá và kinh doanh , NXB Lao Động 2001 2- Tạp chí Triết học , số 22002 3- Văn kiện đại hội Đảng VIII , NXB Chính Trị Quốc Gia 1996 4- Văn hoá -Thông tin –Thể thao trong cơ [r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH YẾU TỐ “ĐẦU VÀO” “ĐẦU RA” CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM

PHÂN TÍCH YẾU TỐ “ĐẦU VÀO”, “ĐẦU RA” CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM

Sau thời gian thực tập tổng hợp nghiên cứu tổng quan công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nhất Lâm, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên [r]

20 Đọc thêm

BÀI TẬP HẾT MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ 152

BÀI TẬP HẾT MÔN KINH TẾ QUẢN LÝ 152

93.4443 13.9000 93.4443-4.3499 -12.6211 -4.34990.08160.0042 0.08165.3530 -9.6189 5.3530Với 3 biến X1, X2, X3 hàm cầu về hàng hoá Y là : Y = a + bX1 + cX2 + dX3Từ kết quả hồi quy trên ta có: a = 53.6721; b = 8.4855; c = 0.0429; d = 2.1329Thay số ta có hàm cầu hàng hoá (Y) theo X1, X2, X3 là:Y = 53,6721 - 8,4855X1 + 0,0429X2 - 2,1329X3* Sử dụng t-test:Từ phân tích hồi quy trên ta có: t-test ứng với X1 và X2 có kết quả các trị số t lần lượtlà -4.3496 và 2.3493; có kết quả│t│>2 ⇒ hệ số ước lượng đáng tin cậy ở mức 5%. ttest ứng với X3 là -0.6040, │t│mức ước lượng 5%.* Sử dụng P-value:Từ phân tích hồi quy trên ta có: P-value của X1 là 0.0005 0.0320 0.5543 > 0.05 ⇒ hệ số ước lượng có mức độ tin cậy không cao ở mức ước lượng 5%Bài tập cá nhân - Môn Kinh tế quản lý5/7f. Theo bạn, hàng hóa liên quan là loại hàng hóa nào. Bạn có chắc chắn không?Chắc chắn là lượng cầu của hàng hoá phải chịu ảnh hưởng bởi các hàng hoá thay thế vàcác hàng hoá bổ sung cho hàng hoá đó. Ở mẫu nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ ảnhhưởng của hàng hoá liên quan thể hiện ở hệ số d = - 2.1329, nghĩa là khi giá của hànghoá liên quan tăng 1 đơn vị thì lượng cầu ở đây giảm 2.1329 đơn vị (tuy nhiên kiểmđịnh ở mức ước lượng 5% thì chưa đáng tin cậy).
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài giảng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bài giảng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích các yếu tố của quá trình kinh doanh
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển triển của của các các hoạt hoạt động động khác khác..

452 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở THÔN 4 BỒNG THƯỢNG –ĐỨC BỒNG HUYỆN VŨ QUANG – TỈNH HÀ TĨNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA Ở THÔN 4 BỒNG THƯỢNG –ĐỨC BỒNG HUYỆN VŨ QUANG – TỈNH HÀ TĨNH

Đạicó bao nhiêu thu nhập được đem lại từ một đơn vị chi phí trung gian bỏ ra. Đây là mộtchỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế.- Hiệu suất lợi nhuận/chi phí (Pr/IC): Đối với chỉ tiêu này việc xác định lợi nhuậnlà khó khăn do hầu hết các hộ sản xuất đều sử dụng lao động gia đình, chỉ tiêu này thểhiện cứ một đồng chi phí bỏ ra tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận.1.1.5. Phương pháp nghiên cứu1.1.5.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sửĐây là phương pháp cơ bản xuyên suốt quá trình nghiên cứu. Bản chất củaphương pháp là xem xét mọi sự vật hiện tượng trong trạng thái động và có mối liên hệvới nhau. Từ cách nhìn nhận, xem xét vấn đề để tìm ra bản chất của vấn đề. Đây làphương pháp chung để nhận thức bản chất của các hiện tượng tự nhiên, kinh tế xã hội101.1.5.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu– Chọn mẫu điều traTổng số mẫu điều tra phục vụ cho để tài là 30 mẫu, các mẫu này được điều tratheo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Bằng cách chọn ngẫu nhiên 30 hộ rồi điều tratheo cách phỏng vấn trực tiếp từng hộ.- Thu thập số liệu: Số liệu thô sau khi thu thập được từ phiếu điều tra được xử lýbằng excel rồi đưa vào phân tích.Ngoài ra để đánh giá tổng quan về tình hình trồng lúa tôi tham khảo số liệu từ cácnguồn:+ Các báo cáo, tài liệu của các ban ngành tại xã Đức Bồng .
Xem thêm

41 Đọc thêm

Giáo trình kinh tế vĩ mô chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Qua bài này, bạn sẽ nắm được:
Phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức cân bằng của nền kinh tế.
Phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa.
Chỉ ra các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách của Nhà Nước.

37 Đọc thêm

Tài liệu tiền tệ liên thông đại học

TÀI LIỆU TIỀN TỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Câu 1 : Phân tích các yếu tố quan hệ tới cầu tiền tệ theo quan điểm của Keynes và ý nghĩa của việc nghiên cứu mức cầu tiền tệ trong việc điều hành chính sách tiền tệ của NHTW, liên hệ thực tiễn ở Việt Nam. 1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ :Khái niệm : Mức cầu tiền là số lượng tiền tệ mà dân chúng , các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước cần nắm giữ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và bảo toàn giá trị trong điều kiện giá cả và các biến số kinh tế vĩ mô cho trước. Mức cầu tiền sẽ chỉ tính sự nắm giữ của các chủ thể kinh tế phi ngân hàng mà không tính nhu cầu nắm giữ tiền của các ngân hàng
Xem thêm

61 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN, TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN, TẠI HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại huyện Văn Lâm, đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc chăn nuôi lợn thịt tại các nông hộ của huyện.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế chăn nuôi nói chung và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt nói riêng.
Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt.
Đề xuất một số giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt cho các hộ nông dân.
Xem thêm

112 Đọc thêm

Tiểu luận chiến lược kinh doanh phân tích chiến lược kinh doanh của sabeco

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SABECO

MỤC LỤC

I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CTY BIARƯỢUNGK SÀI GÒN SABECO
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
1.Môi trường vĩ mô
1.1 Yếu tố kinh tế
1.2 Yếu tố chính trị
1.3 Yếu tố xã hội
1.4 Yếu tố tự nhiên
1.5 Yếu tố công nghệ
2. Môi trường tác nghiệp
2.1 Đối thủ cạnh tranh
2.2 Người cung ứng
3. Môi trường nội tại
3.1 Nguồn nhân lực
3.2 Các yếu tố sản xuất
3.3 Yếu tố kế toán – tài chính
III. PHÂN TÍCH SWOT
1. Điểm mạnh Sabeco
2. Điểm yếu
3. Cơ hội
4. Thách thức
IV. CHIẾN LƯỢC CHO SABECO
1. Chiến lược phát triển thương hiệu: (Kết hợp SO )
2. Chiến lược mở rộng phân phối và sản xuất: ( Phối hợp WO)
3. Chiến lược đa dang hoá sản phẩm tăng sức cạnh tranh: (Phối hợp ST)
4. Chiến lược giữ vững và phát triển thị phần. (Phối hợp TW)
Xem thêm

13 Đọc thêm

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

hạn sẽ thấp làm cho giá cả chứng khoán nói chung không ổn định.-Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, lãi suất tiền gửi ngân hàng, tình hìnhlạm phát v.v… ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu của Công ty trên thị trường.2.Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanhTrong lĩnh vực cáp và vật liệu viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông ViệtNam (VNPT) là khách hàng tiêu thụ sản phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu. Với tỷ lệ tiêuthụ sản phẩm cao của VNPT như vậy, thị trường cáp đồng dùng trong viễn thông ViệtNam chưa có đủ các yếu tố của một thị trường cạnh tranh và phụ thuộc nhiều vào chínhsách mua hàng của người mua. Tương tự như các doanh nghiệp khác trong ngành, hiệnnay Sacom cũng có 75% sản phẩm được bán cho các đơn vị trực thuộc VNPT vì vậycác nỗ lực của Sacom trong kinh doanh có thể không đem lại kết quả tương xứng khi cónhững thay đổi từ nhu cầu từ phía VNPT. Sacom cũng đã và đang mở rộng thị trườngtiêu thụ sản phẩm cho 5 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài VNPT và thịtrường khu vực.3.Rủi ro liên quan đến đợt chào bán-Công ty Cổ phần Cáp và vật liệu Viễn thông không sử dụng dịch vụ bảo lãnh chào báncho số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện tại và đối tác chiến lược. Do đó, công ty có
Xem thêm

63 Đọc thêm

cau hoi on thi hoc phan quan tri doanh nghiep

CAU HOI ON THI HOC PHAN QUAN TRI DOANH NGHIEP

1. Kinh tế học là gì? Tại sao phải nghiên cứu kinh tế học?
2. Hệ thống kinh kế gồm những yếu tố nào? Nêu các mô hình kinh tế cơ bản. Nêu ưu nhược điểm của những mô hình kinh tế đó.
3. Cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu (phân tích, lấy ví dụ).
4. Cung và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cung (phân tích, lấy ví dụ).
5. Trình bày trạng thái cân bằng thị truờng và giải thích cơ chế hình thành giá cả.
6. Trình bày giá trần, giá sàn (khái niệm, mục đích, giải thích qua đồ thị). Nêu ví dụ.
7. Hiện nay chính phủ đang áp đặt một mức giá trần về điện năng. Hãy phân tích cơ sở để thiết lập mức trần giá điện năng
8. Trình bày các chỉ tiêu đánh giá phương án.
9. Nêu điều kiện so sánh của các phương án.
10. Phân biệt vấn đề lựa chọn tối ưu và lựa chọn tốt nhất khi so sánh các phương án. Lấy ví dụ minh họa.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác LêNin

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN

Mục Lục1. Kinh tế chính trị học ra đời và phát triển như thế nào? Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin2. Phân tích vai trò của nền sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của nó3. Tái sản xuất là gì? Phân tích nội dung, hình thức của tái sản xuất xã hội và các phạm trù cơ bản của nó4. Thế nào là tăng trưởng kinh tế và hiệu quả kinh tế? Hiệu quả kinh tế xét về mặt kinh tế kỹ thuật và kinh tế xã hội?5. Sản xuất hàng hóa là gì? Nó ra đời và phát triển như thế nào? Nó có ưu việt gì so với kinh tế tự nhiên?6. Hàng hóa là gì? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa và lượng giá trị của hàng hóa?.................................................
Xem thêm

94 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA NHÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA NHÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT

Vùng phát triển hiện tại được coi là “vốn riêng” là kết quả tích lũy so với giai đoạn phát triển nhất định của mỗi người, và vốn riêng cho phép mỗi người học với sự giúp đỡ của thầy, sự [r]

20 Đọc thêm