TỔNG QUAN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỔNG QUAN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN":

Tiểu Luận: Tác Động Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đối Với Thu Nhập Từ Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

TIỂU LUẬN: TÁC ĐỘNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tiểu luận: Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm trình bày tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

30 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNI. KHÁI NIỆM, CÁCH TÍNH1. Khái niệm:Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu tính trực tiếp trên thu nhập chịuthuế của cá nhân cư trú và không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.2. Cách tínhThuế thu nhập cánhân phải nộp=Thu nhậpchịu thuếxThuế suấtThu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừthu nhập được miễn thuế theo quy định.- Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;+ Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặcchứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.- Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy địnhcủa pháp luật+ Tiền thù lao dưới các hình thức;+ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thuế thu nhập cá nhân Lý luận và thực tiễn

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đề tài Thuế thu nhập cá nhân – Lý luận và thực tiễn đã hoàn thành với nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, chương 2 tình hình thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao chuẩn bị áp dụng luật thuế mới.

57 Đọc thêm

KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TRANG 1 THỦ TỤC: KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ KINH DOANH - TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Người nộp thuế ch[r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG
Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thuế chính của chính phủ. Với hình thức trực thu, thuế TNCN đánh trực tiếp vào từng cá nhân có thu nhập trong nền kinh tế, đảm bảo mọi cá nhân đều phải đóng góp một phần thu nhập vào ngân sách trên cơ sở đó xây dựng đất nước và phát triển phúc lợi công cộng, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân.

26 Đọc thêm

giải đáp các thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc
Xem thêm

48 Đọc thêm

SLIDE CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

SLIDE CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

slide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đềslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhânslide chuyên đề thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập cá nhân

19 Đọc thêm

GIẢI đáp THẮC mắc các TÌNH HUỐNG về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc diện chịu thuế TNCN.
http:lophocketoan.com xin chia sẻ bộ 82 câu hỏi kèm đáp án các tình huống thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 3:
Cá nhân đuợc cơ quan đóng bảo hiểm nhân thọ 5 triệunăm thì số tiền này có phải đóng thuế TNCN không?
Trả lời:
Theo điều 3 Luật thuế TNCN thì số tiền bảo hiểm do cơ quan mua cho cá nhân là thu nhập chịu thuế TNCN
Xem thêm

53 Đọc thêm

Quy định của pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân, những hạn chế trong quản lý và kê khai thuế thu nhập cá nhân ¬ hướng khắc phục

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ¬ HƯỚNG KHẮC PHỤC

đề tài: “Phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân, những hạn chế trong quản lý và kê khai thuế thu nhập cá nhân ¬ hướng khắc phục”.
2. Đặc điểm
Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Vì vậy nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người nộp thuế cũng là người chịu thuế, người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.
.....
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ, CHUYÊN ĐỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

6.2.3. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ (tiếp theo)a. Thu nhập từ kinh doanhCách xác định:Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương phápDoanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bánhàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt độngsản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh:Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiềnbán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng bán hàng,gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoảnbồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinhdoanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.116.2.3. CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ (tiếp theo)a. Thu nhập từ kinh doanhĐối với cá nhân cho thuê tài sản:Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trườnghợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác baogồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoahồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhậnđược từ công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Xem thêm

Đọc thêm

hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức

HỎI ĐÁP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THI CÔNG CHỨC

hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân thi công chức

11 Đọc thêm

Tiểu Luận: Ảnh Hưởng Của Lạm Phát Đối Với Thuế Thu Nhập Cá Nhân

TIỂU LUẬN: ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tiểu luận: Ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trình bày cơ sở lý luận về thuế thu nhập cá nhân, những ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trong thực tế.Tiểu luận: Ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trình bày cơ sở lý luận về thuế thu nhập cá nhân, những ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế thu nhập cá nhân trong thực tế.

21 Đọc thêm

GIẢI đáp THẮC mắc các TÌNH HUỐNG về THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÁC TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Câu hỏi 1:
Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 có được miễn thuế TNCN?
Trả lời:
Căn cứ vào Điều 2 Thông tư số 1602009TTBTC ngày 1282009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 322009QH12 ngày 1282009 của Quốc hội đã hướng dẫn thì: Tiền lương, tiền công của CNV tháng 62009 chi trả vào tháng 72009 được miễn thuế TNCN.


Câu hỏi 2:
Cá nhân mở một cửa hàng kinh doanh và cũng là nhân viên của một công ty. Hỏi thu nhập tính thuế TNCN của cá nhân đó có bao gồm thu nhập từ kinh doanh cửa hàng không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B, Thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cộng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Vì vậy thu nhập từ kinh doanh cửa hàng của cá nhân đó cũng thuộc diện chịu thuế TNCN.
http:lophocketoan.com xin chia sẻ bộ 82 câu hỏi kèm đáp án các tình huống thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 3:
Cá nhân đuợc cơ quan đóng bảo hiểm nhân thọ 5 triệunăm thì số tiền này có phải đóng thuế TNCN không?
Trả lời:
Theo điều 3 Luật thuế TNCN thì số tiền bảo hiểm do cơ quan mua cho cá nhân là thu nhập chịu thuế TNCN


Câu hỏi 4:
Gia đình tôi kinh doanh ngành ăn uống, tôi đã đóng thuế môn bài, thuế hàng tháng, vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa không? Cách tính thuế như thế nào?
Trả lời:
Từ 01012009 gia đình bạn phải đóng các loại thuế Môn bài; GTGT và thuế TNCN (chuyển từ thuế TNDN sang nộp thuế TNCN)
Cách tính thuế TNCN:
Thu nhập tính thuế từ kinh doanh = Tổng thu nhập chịu thuế các khoản đóng góp BHXH, BHYT Giảm trừ gia cảnh và từ thiện.
Sau đó áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế TNCN phải nộp.

Câu hỏi 5:
Gia đình tôi có thuê 1 người giúp việc, vậy chi phí trả cho người giúp việc này có được kê khai giảm trừ vào thu nhập bản thân tôi không?
Trả lời:
Căn cứ mục I, phần B thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính thì chi phí thuê nười giúp việc không được trừ khi xác định thuế TNCN phải nộp.


Câu hỏi 6:
Tôi có 1 căn nhà duy nhất, tôi định bán căn nhà này để mua lại căn nhà khác nhỏ hơn, số tiền còn lại tôi làm vốn kinh doanh. Vậy tôi phải nộp thuế TNCN như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ khoản 2, mục III, phần A thông tư 842008TTBTC ngày 3092008 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam là khoản thu nhập được miễn thuế.
Vì vậy, nếu bạn chỉ có 1 căn nhà duy nhất tại Việt Nam thì khi chuyển nhượng được miễn thuế TNCN
Xem thêm

52 Đọc thêm

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỀ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế điều tiết vào thu nhập hợp pháp của cá nhân có được theo quy định của pháp luật

24 Đọc thêm

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế bắc ninh

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ BẮC NINH

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... viii
1. MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ....................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài ................................................................................ 2
1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................... 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 3
1.4 Những đóng góp của luận văn .............................................................................. 3
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU
NHẬP CÁ NHÂN ...................................................................................................... 4
2.1 Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 4
2.1.1 Tổng quan về thuế và thuế thu nhập ở Việt Nam .............................................. 4
2.1.2. Tổng quan về thuế TNCN ................................................................................. 6
2.1.3 Tổng quan về quản lý thuế TNCN ..................................................................... 8
2.2 Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ................................ 20
2.2.1 Hệ thống các văn bản liên quan tới quản lý thuế thu nhập cá nhân ................. 20
2.2.2. Bài học kinh nhiệm trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ............................... 22
2.2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan ........................................................... 29
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 30
3.1. Khái quát về kinh tế xã hội của Tỉnh Bắc Ninh và Cục thuế Bắc Ninh .......... 30
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv
3.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh ..................................... 30
3.1.2. Khái quát về Cục thuế Bắc Ninh..................................................................... 31
3.2 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 35
3.2.1. Khung phân tích .............................................................................................. 35
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 37
3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu đánh giá công tác quản lý thuế TNCN ................ 40
3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả và chất lượng công tác quản lý thuế TNCN . 40
3.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tính tuân thủ pháp luật thuế TNCN của đối tượng nộp
thuế ............................................................................................................................ 40
4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
BẮC NINH ............................................................................................................... 43
4.1. Thực trạng công tác quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh ........................................................................................................................... 43
4.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân...................................... 43
4.1.2. Quản lý đăng ký, cấp và sử dụng mã số thuế .................................................. 46
4.1.3. Quản lý kê khai, nộp thuế ............................................................................... 49
4.1.4 Quản lý quá trình quyết toán thuế và hoàn thuế .............................................. 58
4.1.5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuế Thu
nhập cá nhân ............................................................................................................. 61
4.2. Đánh giá chung công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Cục thuế tỉnh Bắc
Ninh ........................................................................................................................... 64
4.2.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 64
4.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 67
4.3 Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn
Cục thuế tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới .............................................................. 76
4.3.1. Tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân ......................... 76
4.3.2 Hoàn thiện công tác đăng ký, cấp và sử dụng mã số thuế thu nhập cá nhân ..... 78
4.3.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân .... 80
4.3.4 Giải pháp hoàn thiện quản lý quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân ........ 81
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v
4.3.5 Tăng cường công khai, minh bạch trong kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm thuế thu nhập cá nhân ........................................................ 82
5. KẾT LUẬN........................................................................................................... 84
5.1 Kết Luận .............................................................................................................. 84
5.2 Kiến nghị ............................................................................................................. 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 90
PHỤ LỤC ................................................................................................................. 91
Xem thêm

106 Đọc thêm

Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân Nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm

74 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục đích nghiên cứu 2
4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 2
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 2
6. Bố cục của đề tài 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 4
1.1 Tìm hiểu chung về thuế thu nhập cá nhân 4
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân 4
1.1.2 Vai trò 6
1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của thuế thu nhập cá nhân 8
1.2 Sự cần thiết phải sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân 13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN NGƯỜI DÂN
2.1. THỰC TRẠNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
2.1.1 Những mục tiêu đã đạt được trong 3 năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 13
2.1.2 Những hạn chế trong Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 15
2.1.3 Những nội dung mới trong Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 16
2.1.4. Những nội dung mới trong Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2013
2.2. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐẾN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI 2012. 21
2.1 Thu nhập chịu thuế 21
2.1.1 Nội dung quy định 21
2.1.2 Kinh nghiệm thế giới 25
2.1.3 Hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam 27
2.2 Mức giảm trừ gia cảnh 28
2.2.1 Nội dung quy định 28
2.2.2 Kinh nghiệm thế giới 31
2.2.3 Hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam 36
2.3 Biểu thuế suất lũy tiến 36
2.3.1 Nội dung quy định 36
2.3.2 Kinh nghiệm thế giới 39
2.3.3 Hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam 42
KẾT LUẬN 44

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tiền thân là Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ra đời ngày 27121990, đến nay loại thuế đánh lên thu nhập của cá nhân ở nước ta đã trải qua một giai đoạn hình thành và phát triển kéo dài 23 năm. Hiện tại, Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành được Quốc hội ban hành ngày 21112007, có hiệu lực từ 112009, và mới được sửa đổi bổ sung bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân số 262012QH13 ngày 03 tháng 12 năm 2012.
Trong bất kỳ một chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ thể hiện quyền lực của Nhà nước và là nguồn tài chính chủ yếu đóng góp vào ngân sách quốc gia, nhằm đảm bảo cho Nhà nước vận hành và thực hiện các chức năng xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng của quốc gia đó. Thuế còn được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thông qua khả năng điều tiết giá cả thị trường, thúc đẩy đầu tư, kềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, thuế giúp cải thiện một biểu hiện tiêu cực trong quan hệ kinh tế thị trường sự phân hóa giàu nghèo, bằng cách góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế khóa luôn là một đề tài thu hút được sự quan tâm của xã hội. Thuế thu nhập cá nhân càng nhận được sự quan tâm đông đảo hơn, vì đây là sắc thuế trực tiếp điều tiết lên thu nhập của các cá nhân trong xã hội, làm giảm một phần nguồn thu tài chính của cá nhân và ngân sách của gia đình. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế chỉ mới vừa phục hồi, giá cả vật chất không ngừng tăng cao…Tác động của những điều được sửa đổi, bổ sung đó lên đời sống kinh tế xã hội của người dân sẽ thế nào? Đây là câu hỏi mà mọi người đều muốn có câu trả lời.
Những quy định mới của Luật thuế thu nhập cá nhân cũng phải giải quyết được vấn đề làm sao có thể cân bằng lợi ích, giữa việc bổ sung nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, với việc đảm bảo nguồn thu nhập còn lại có thể tăng chất lượng đời sống, đảm bảo vật chất tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, nó còn phải làm tốt những vai trò cơ bản của mình như điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Để giải quyết vấn đề này, đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh quá trình sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân từ các chuyên gia, nhà làm luật cũng như người dân trong xã hội.
Trước những lý do trên, người viết chọn đề tài “MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI 2012” để làm đề tài báo cáo thực tập. Qua đó, mong rằng người đọc có cái nhìn sâu sát hơn về thuế thu nhập cá nhân, và tạo được tiền đề để nghiên cứu Luật thuế thu nhập cá nhân một cách toàn diện cũng như có sự so sánh với Luật thuế thu nhập cá nhân của các nước khác trên thế giới.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 112009 và được sửa đổi bằng Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ có hiệu lực vào 172013. Đây là đề tài được dư luận quan tâm, nhưng số lượng bài viết, công trình nghiên cứu khoa học về đề tài này còn ít. Những vấn đề được viết xoay quanh thuế thu nhập cá nhân chỉ dừng lại dưới góc độ là những bài viết báo chí mang tính xã luận, những hướng dẫn mang tính nghiệp vụ và một số ít bài luận văn tốt nghiệp về thực trạng thuế thu nhập cá nhân.
3. Mục đích nghiên cứu
Với đề tài này, người viết muốn nghiên cứu về những vướng mắc, bất cập trong Luật thuế thu nhập cá nhân tuy mới được sửa đổi bổ sung trong thời gian gần đây nhưng gây ra rất nhiều tranh cãi từ phía các chuyên gia cũng như người dân. Trong đó, tập trung vào những thay đổi của luật cũng như những điều được kế thừa từ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 nhưng còn gây băn khoăn cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, người viết muốn so sánh với luật thuế thu nhập cá nhân ở các quốc gia khác trên thế giới, nhằm có cái nhìn toàn diện hơn để có thể chỉ ra được những ưu khuyết điểm của luật, cũng như có những đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện sắc thuế này ở Việt Nam.
4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là một số vấn đề pháp lý trong Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành mà người viết cho rằng chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước, cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân hoặc những vấn đề pháp lý còn gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh hiệu quả áp dụng của chúng trong thực tế. Những quy định này có thể được sửa đổi hoặc kế thừa từ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, bao gồm:
Thu nhập chịu thuế
Mức giảm trừ gia cảnh
Biểu thuế suất lũy tiến
Xem thêm

52 Đọc thêm

Tiểu luận MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ Tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Tiểu luận MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ Tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thuế chính của chính phủ.
Với hình thức trực thu, thuế TNCN đánh trực tiếp vào từng cá nhân có thu nhập trong nềnkinh tế, đảm bảo mọi cá nhân đều phải đóng góp một phần thu nhập vào ngân sách trêncơ sở đó xây dựng đất nước và phát triển phúc lợi công cộng, đảm bảo quyền lợi cho mọingười dân.
Xem thêm

17 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TN của CN trực tiếp hđ sx Nnghiệp,LN, làm muối, nuôitrồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành phẩm(chỉ sơ chế thông thừơng) + TN của ngư dânTN từ lãi NH, HĐBH nhân thọ, kiều hối, lương hưu, họcbổng,từ viện trợ, từ bồi thường từ HĐ bảo hiểm, tai nanLĐTN từ tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, từ cácquỹ từ thiện5. C/cứ tính thuế: TN tính thuế-thuế suấtCánhân cư trú:* TN tính thuế = (TN từ $ lương, $ công + TN từ KD) {đóng góp BH bbuộc + quỹ từ thiện,nhân đạo,khuyếnhọc + khoản TN được miễn khác + giảm trừ gia cảnh }** TN từ $ lương, $ công =∑ $ lương, $ công, thù lao…** TN từ KD:***Cá nhân nộp thuế= pp khoán (TN từ KD sẽ chịu thuế = Dthu ấn định x tỷ lệ TNchịu thuế ấn định***CN KD thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,chứng từ chuyển sang nộp thuế TNDN*Giảm trừ gia cảnh cho CN cư trú
Xem thêm

Đọc thêm

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề