CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH":

Bài tập kiểm toán tài chính

BÀI TẬP KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Tài liệu này dành cho sinh viên, giảng viên viên khối ngành tài chính ngân hàng tham khảo và học tập để có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành tài chính ngân hàng

19 Đọc thêm

BT KIEM TOAN TAI CHINH

BT KIEM TOAN TAI CHINH

Bài tập kiểm toán tài chính trường học viện tài chính
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 2
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
Chương 3
KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG – THU TIỀN

Bài tập 1
Một số thông tin sơ bộ mà KTV có được khi chấp nhận một Hợp đồng kiểm toán cho Công ty Quang Thịnh như sau[r]

57 Đọc thêm

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

KIỂM TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt NamLuận án đã chỉ ra một số nét đặc trưng trong kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và những phương pháp đặc thù được áp dụng trong lĩnh vực này có những điểm khác biệt với kiểm toán tài chính nói chung, cụ thể: Nội dung kiểm toán xác định giá trị[r]

293 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA

Thuật ngữ “Kiểm toán”(audit) đã có từ thời La Mã cổ đại. Tuy nhiên, kiểm toán chỉ thực sự ra đời và hoạt động với tư cách kiểm tra độc lập và bày tỏ ý kiến vào những năm 30 của thế kỷ 20.Ở Việt Nam trong một thời gian dài bao cấp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, kiểm toán độc lập không tồn tại.Chỉ[r]

77 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 8 1.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .. 8 1.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài chính ...........[r]

45 Đọc thêm

áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính sài gòn afc – chi nhánh hà nội năm 2014

ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG HÓA 2
1.1 Đặc điểm của hàng hóa với tổ chức kiểm toán hàng hóa 2
1.1.1 Những đặc điểm chung về kiểm toán hàng hóa 2
1.1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng hóa. 3
1.1.2. 1. Tổ chức chứng từ kế toán 3
1.1.2. 2 Tổ chức tài khoản kế to[r]

96 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

Ngày nay, kiểm toán nội bộ được xem như một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản lý tài chính chính phủ, là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện hoạt động của khu vực nhà nước. Tại các nước OEDC (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch[r]

19 Đọc thêm

Hoàn thiện qui trình vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUI TRÌNH VẬN DỤNG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Kiểm toán tài chính ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế Việt Nam. Kiểm toán bây giờ không còn là yêu cầu bắt buộc mà còn là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp. Vì thông qua kiểm toán các doanh nghiệp còn thu được những lời tư vấn quí báu trong việc tăng cường năng lực quản lý của[r]

78 Đọc thêm

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

Phần 2 giáo trình Kiểm toán tài chính gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí; kiểm toán tài sản cố định. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn

39 Đọc thêm

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM ...........................31.1. Khái niệm kế hoạ[r]

32 Đọc thêm

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 1

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực kiểm toán tài chính, cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính tập trung làm rõ các nội dung: Đặc điểm, quy trình kiểm toán tài chính và kỹ thuật kiểm toán các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây với nội du[r]

57 Đọc thêm

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới do đó nhu cầu về sự trung thực, đầy đủ và kịp thời của thông tin cũng như yêu cầu quản lý kiểm soát ngày càng cao.Trong bối cảnh đó kiểm toán ngày cáng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc[r]

88 Đọc thêm

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.1 Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
a. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.
b. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan[r]

148 Đọc thêm

109 bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp

109 BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

109 bài tập định khoản kế toán doanh nghiệp
Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, t[r]

24 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các t[r]

66 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ Phần Kiểm toán và Tư vấn AC

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AC

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................. 7 1.1 Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính ........................................... 7 1.1.1 Khái niệm, các đặc điểm chung và mục tiêu của kiểm toán[r]

95 Đọc thêm

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆTNAM

MỤCLỤC

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mụclục
Danh mục từ viết tắt
Danh mục bảng, sơ đồ

MỞ ĐẦU 9
1. Tính cấp thiết của Đềtài 1
2. Tổng quan các nghiên cứu về kiểm toán nộibộ 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Khóa luận 3
4. Phương pháp nghiên cứu của Khóa luận 3
5. Bố cục của Khó[r]

99 Đọc thêm

Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ

LUẬN VĂN: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Bài luận văn ngành kiểm toán dưới đây giới thiệu cho các bạn thấy được quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính nội bộ. Xem thêm các thông tin về Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại đây

92 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG THỰC HIỆN 

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm
toán báo cáo tài chính.
Chương 2: Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền tr[r]

90 Đọc thêm

Câu hỏi lý thuyết kiểm toán cuối kỳ

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CUỐI KỲ

CÂU 1:
a kiểm toán là gì ?
kiểm toán là một quá trình do kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập bằng chứng về thông tin có thể định lượng của một tổ chức và đánh giá chúng nhằm thẳm định và báo cáo mức độ phù hợp giữ những thông tin đo với những chuẩn mực đã được thiết lập .
b[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề