YẾU TỐ VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "YẾU TỐ VĂN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP":

Luận Văn: Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến việc chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM

LUẬN VĂN: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA ĐẾN VIỆC CHIA SẺ TRI THỨC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TP.HCM

Luận Văn: Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến việc chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM
Phân tích liên hệ giữa biến định tính và định lượng:Không có sự khác biệt về mức độ CSTT của các biến: giới tính, trình độ, loại hình, ngành nghề, lĩnh vực, quy mô, bộ phận, cấp bậc, kinh[r]

145 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến đạo đức nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến đạo đức nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của[r]

124 Đọc thêm

Đề tài: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp Techcombank đến sự phát triển của ngân hàng này

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TECHCOMBANK ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÀY

Đề tài: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp Techcombank đến sự phát triển của ngân hàng này
Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố văn hoá được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nên bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó .Vấn đề doanh nghiệp đ[r]

14 Đọc thêm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp tại tp cần thơ

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP TẠI TP CẦN THƠ

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp tại tp cần thơ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp tại tp cần thơ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp tại tp cần thơ[r]

9 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày nay khi gia nhập vào WTO, các doanh nghiệp phải đối đầu với
sự cạnh tranh khốc liệt, việc phải nhanh chóng cải thiện bộ máy quản lý và
hoạt động của doan[r]

105 Đọc thêm

các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược của doanh nghiệp

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường qua hoạt động kinh doanh, hệ thống và nguồn lực, còn triển vọng phát triển lớn mạnh về lâu dài thì phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược.
Ngoài mục đích định vị chiến lược và xây dựng lợi thế cạnh tranh, chiến lược còn đóng vai trò quan trọng tro[r]

16 Đọc thêm

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến CHIẾN lược của DOANH NGHIỆP

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Sự phát triển của một công ty được đo lường qua hoạt động kinh doanh, hệ thống và nguồn lực, còn triển vọng phát triển lớn mạnh về lâu dài thì phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược.
Ngoài mục đích định vị chiến lược và xây dựng lợi thế cạnh tranh, chiến lược còn đóng vai trò quan trọng trong c[r]

21 Đọc thêm

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

TIỂU LUẬN HÀNH VI TỔ CHỨC: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VB14QT002 NHÓM 10 Tiểu luận Đề tài nhóm 10: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRANG 1VB14QT002 NHÓM 10 LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................................[r]

17 Đọc thêm

Tóm tắt luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa cá nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VĂN HÓA CÁ NHÂN ĐẾN HÀNH VI CHẤP NHẬN SẢN PHẨM MỚI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI

Sản phẩm mới là một bộ phận sống còn trong chiến lược tăng trưởng và cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên thực tế, một tỷ lệ lớn lượng bán của các doanh nghiệp là thu được từ các sản phẩm mới. Ngược lại, kinh nghiệm trên thế giới cũng chỉ rõ, có rất nhiều sản phẩm mới đã bị thất bại và không được khách[r]

24 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA TRUNG QUỐC

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA TRUNG QUỐC

Hàng năm người Trung Hoa phải đối mặt với những trận bão cát từ sa mạc rồi lại gồng mình chống lại những trận lũ lụt ở lưu vực các con sông lớn Hoàng Hà, Trường Giang, hạn hán, mất mùa, [r]

27 Đọc thêm

4 mô HÌNH văn hóa DOANH NGHIỆP lý TƯỞNG

4 MÔ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÝ TƯỞNG

Khi thành lập doanh nghiệp, lãnh đạo thường vay mượn ý tưởng các mô hình có sẵn. Thực tế, mỗi doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức riêng phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đặc điểm văn hóa. Vì thế muốn tạo ra cơ cấu doanh nghiệp thì những người chủ phải có kiến thức về các mô hình và hiểu được đặc điểm văn[r]

14 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện Văn hoá doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME PHỔ YÊN

Trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp ngày nay, tồn tại 2 xu hướng cạnh tranh là cạnh tranh về công nghệ và bản sắc văn hóa. Bên cạnh sự phát triển công nghệ, vấn đề bản sắc văn hóa cũng không kém phần quan trọng. Không phải ngẫu nhiên các tập đoàn lớn bỏ ra rất nhiều tiền của để xây dựng văn[r]

105 Đọc thêm

Tiểu luận ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 5
1 Văn hóa doanh nghiệp 6
1.1 Khái niệm 6
1.1 Tính chất Văn hóa doanh nghiệp 6
1.1.1 Tính thống nhất của văn hóa doanh nghiệp 6
1.1.1 Tính mạnh, yếu của nền văn hóa 7
1.2 Các chức năng và phi chức năng của văn hóa doanh nghiệp 8
1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp 9
1.3.1[r]

48 Đọc thêm

PMU18 VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

PMU18 VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
PMU18 VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC
Sau khi đọc những bài viết liên quan về vụ PMU18, trên cơ sở đã được học về môn Văn hóa doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh, chúng tôi nhận thấy đằng sau vụ tham nhũng lớn nhất năm 2006 là những ảnh hưởng rất l[r]

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm dành cùng một loại tài nguyênsản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình.”Theo cuốn các vấn đề về pháp lý và thể chế về chính sách c ạnh tranh và kiểmsoát độc quyền kinh doanh thì: “Cạnh tranh có thể được hiểu là sự ganh đua giữa cáccông[r]

75 Đọc thêm

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC DỊCH V Ụ ĐỀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU H Ộ I NHẬP

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC DỊCH V Ụ ĐỀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU H Ộ I NHẬP

cũng có nền văn hóa riêng biệt của nó. Nen văn hóa ấy chịu ảnh hưỞng vàđồng thỞi là một bộ phận cấu thành nên nền văn hóa lớn. Như lỞi một nhàquản trị nổi tiếng .E.Schein đã nói "Văn hóa doanh nghiệp gằn liên với vănhóa xã hội, là tầng sâu của văn hóa[r]

10 Đọc thêm

Văn hóa nước Đức-quản trị đa văn hóa

VĂN HÓA NƯỚC ĐỨC-QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA

Toàn cầu hóa đang ngày càng phát triển mạnh mẽ,quan hệ giao thương giữa các nước ngày càng mở rộng .Với sự ra đời của tổ chức kinh tế như WTO, Liên hợp quốc,… các quốc gia trên thế giới trên đà hội nhập toàn diện và việc giao thao văn hóa giữa các quốc gia không thể trách khỏi đặc biệt là lĩnh vực k[r]

26 Đọc thêm

ĐỔI MỚI VĂN HÓA LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

ĐỔI MỚI VĂN HÓA LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

ĐỀ BÀIBạn hãy phát triển một dự án đổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việccho doanh nghiệp/ tổ chức hiện nay bạn đang làm việc. Hãy xác định trong doanh nghiệp/tổ chức hiện tại của bạn, có các vấn đề hay cơ hội gì liên quan đến các chủ đề của môn họchành vi tổ chức? Tại[r]

7 Đọc thêm

Văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần tập đoàn mai linh thực trạng và giải pháp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp: nêu ra được khái niệm văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp; vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hoạt động thực tiễn doanh nghiệp.
Luận văn đã chỉ ra các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hì[r]

21 Đọc thêm

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHÍNH LÀ TÀI SẢN VÔ HÌNH CỦA MỖI DOANH NGHIỆP

mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng nó ảnh hưởng đến cả văn hóa của doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh. Xét ngay trên văn hóa của hai nước khác nhau như văn hóa của Việt Nam và Nhật đã tạo ra văn hóa doanh nghiệp riêng biệt rồi

5 Đọc thêm