THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN":

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA XÃ LẠI THƯỢNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA XÃ LẠI THƯỢNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 3
2.1. Mục đích 3
2.2. Yêu cầu 3
3. Cấu trúc đề tài 4
CHƯƠNG I 5 TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
1.1. Cơ sở khoa học 5
1.1.1. Một số khái niệm: 5
1.1.2. Vai trò của công tác đăng ký đất đai, cấp g[r]

72 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOCX

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOCX

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc”Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở Y tế Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1.Đối với cá nh[r]

2 Đọc thêm

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CON THƯƠNG BINH

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CON THƯƠNG BINH

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB,Bệnh binh, con liệt sỹ, người có côngThủ tục:Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sáchNTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có côngTrình tự thực hiện:+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ[r]

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN PDF

TÀI LIỆU THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN PDF

định và kiểm tra cơ sở, lập biên bản thẩm định để làm căn cứxem xét, cấp giấy chứng nhận.- Bước 3: Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản trả kết quả cho tổ chức,cá nhân Cáchthức thựchiện:Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cụcNuôi trồng thuỷ sản Thànhphần hồsơ: 1.[r]

2 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 2
2.1. Mục đích: 2
2.2. Yêu cầu: 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4
1.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận[r]

75 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG v
DANH MỤC HÌNH ẢNH vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 2
3. Cấu trúc của đồ án 2
Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[r]

102 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT , QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN ĐỊNH – TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 3
2.1 Mục đích 3
2.2 Yêu cầu 3
Chương I: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT , QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4
1.1 Cơ sở pháp lý 4
1.1.1 Các văn bản pháp lý[r]

49 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẠI YÊN, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẠI YÊN, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 3
LỜI CẢM ƠN 4
MỤC LỤC 5
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 8
DANH MỤC BẢNG 9
DANH MỤC HÌNH 10
MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Nội dung nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤ[r]

139 Đọc thêm

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ BỊ RÁCH, NÁT - TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG [r]

1 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ iii
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
2. Mục đích 1
3. Yêu cầu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
1.1. Cơ sở khoa học. 4
1.1.1. Đăng ký đất đai. 4
1.1.2. Khái niệm về quyền sử dụng[r]

109 Đọc thêm

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường chi lăng TP lạng sơn – tỉnh lạng sơn

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CHI LĂNG TP LẠNG SƠN – TỈNH LẠNG SƠN

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường chi lăng TP lạng sơn – tỉnh lạng sơn
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường chi lăng TP lạng sơn – tỉnh lạng sơn
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn p[r]

14 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
CHƯƠNG 1 3
TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
1.1. Cơ sở khoa học về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3
1.1.1. Đăng ký đất đai 4
1.1.1[r]

75 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
CHƯƠNG 1 4
TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
1.1. Cơ sở khoa học về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 4
1.1.1. Đăng ký đất đai 5
1.1.[r]

99 Đọc thêm

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN – TỈNH NINH BÌNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 3
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
DANH MỤC CÁC BẢNG 7
DANH MỤC CÁC HÌNH 8
ĐẶT VẤN ĐỀ 9
1: Tính cấp thiết của đề tài. 9
2: Mục đích và yêu vầu nghiên cứu. 11
2.1.Mục đích nghiên cứu. 11
2.2.Yêu cầu nghiên cứu: 11
Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 12
1.1 Cơ sở lý luận[r]

94 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HÓA

hiệu quả. Mặt khác, nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất ổn địnhlâu dài đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, điều đó góp phần ổn định kinh tế chính trị, xãhội, người dân yên tâm sản xuất đầu tư, tạo được niềm tin cho nhân dân vào đảng vànhà nước ta.Trên thực tế hiện nay công tác này, ở[r]

57 Đọc thêm

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
1.1.Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Giấy chứng nhận 2
1.1.1.Khái niệm 2
1.1.2.Vai trò của công tác Giấy chứng nhận 2
1.1.3.Ý nghĩa của cấp Giấy chứng nhận 3
1.2.Cơ[r]

63 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC HÌNHDANH MỤC CÁC BẢNG1. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu23. Cấu trúc của đề tài21.1. Cơ sở khoa học31.2. Căn cứ pháp lý về cấp Giấy chứng nhận41.2.1. Hệ thống các văn bản pháp lý41.2.2. Một số quy định về cấp Giấy c[r]

79 Đọc thêm

ĐỒ án ĐĂNG kí và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất ở của xã HƯNG lộc, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ĐỒ ÁN ĐĂNG KÍ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA XÃ HƯNG LỘC, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Tính cấp thiết của đề tài 2
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
4. Quan điểm nghiên cứu 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Kết cấu của đề tài 6
PHẦN NỘI DUNG 7
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÍ ĐẤT[r]

78 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 8
1. Tính cấp thiết của đề tài: 8
2. Mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 9
2.1. Mục tiêu: 9
2.2. Yêu cầu: 11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12
1.1. Cơ sở khoa học của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác[r]

110 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Giấy chứng nhận 4
1.1.1. Khái niệm 4
1.1.2. Vai trò của công tác Giấy chứng nhận 4
1.1.3. Ý nghĩa của cấp Giấy chứng nhận 5
1.2. Cơ sở p[r]

68 Đọc thêm

Cùng chủ đề