NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI":

CHỐNG THẤT THU THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CHỐNG THẤT THU THUẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

13Kinh nghiệm chống thất thu thuế thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đãthực hiện một biện pháp khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu các doanhnghiệp phải cấp hóa đơn bán hàng. Người ta đã đưa vào một ô nhỏ trong hóađơn để biến hóa đơn thành một vé xổ số, khách hàng cào vào ô đó có thểtrúng thưởng từ 100[r]

Đọc thêm

Tăng cường xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của thủ đô viêng chăn – cộng hòa dân chủ nhân dân lào

TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN – CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

1.Tính cấp thiết của đề tài Thực tế đã chứng tỏ đối với mỗi quốc gia, sự phát triển kinh tế xã hội gắn liền và phụ thuộc vào đầu tư. Đối với một nước đang phát triển như Lào đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Lào. Thủ đô Viêng Chăn được mở rộng hợp tác[r]

113 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC NINH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC NINH

sách của tỉnh nhằm tạo ra một môi trường thông thoáng hấp dẫn, thu hút các nhàđầu tưnước ngoàivào Bắc Ninh.Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác quản lý Nhà nướcvề đầu tư của tỉnh vẫn còn một số hạn chế bất cập.Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nư[r]

81 Đọc thêm

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

động đầu tư ít hiệu quả gây lãng phí lớn đối với nguồn vốn xã hội, gây áp lực đếnquỹ dự trữ ngoại hối quốc gia. Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư không thực hiện đầutư sản xuất mà nhằm mục đích đầu cơ, chuyển tài sản ra nước ngoài. Một số doanhnghiệp không thực hiện việc bá[r]

287 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

LUẬN VĂN THẠC SỸ - HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế thế giới và khu vực, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là “cú huých” đối với những nền kinh tế các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm giúp các nước này thoát khỏi “cái vòng luẩn quẩn” về kinh tế. Đảng và Nhà nước ta đã[r]

101 Đọc thêm

Phân tích những tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.Bài học kinh nghiệm trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3
1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
2. Các hình thức đầu tư nước ngoài trực tiếp 4
3. Tác động của đầu tư nước ngoài trực tiếp 7
3.1 Tác động tích cực của đầu tư nước ngoài trực tiếp 7
3.2 Tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài trực tiếp 8
I[r]

29 Đọc thêm

Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI TẠI VIỆT NAM

2.1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.2.1.1. Những kết quả đạt được.Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một động lực quan trọng góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.Theo Báo cáo Tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài ([r]

20 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO THANH HOÁ

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO THANH HOÁ

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là đối với[r]

75 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

c u -tr a c k.cĐối với Nghệ An, trong những năm qua, số lƣợng các dự án có vốn đầu tƣtrực tiếp nƣớc ngoài vào địa bàn tỉnh Nghệ An nhiều hơn với 59 dự án/1.469,8 triệuUSD và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh, đặc biệt là giảiquyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣ[r]

117 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHỐ ĐÔNG NAM BỘ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHỐ ĐÔNG NAM BỘ

Đối với các quốc gia chậm và đang phát triển ngoài các vai trò nêu trên, FDI còn gópphần quan trọng vào việc đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất, nâng cao sứccạnh tranh và tăng trưởng kinh tế. FDI còn có vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết việclàm v[r]

28 Đọc thêm

Chế độ quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VN

Luận văn : Chế độ quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN

0 Đọc thêm

2 1. Nhóm giải pháp đối với Cơ quan quản lý Nhà nước

2 1. NHÓM GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

jjlk1. Nhóm giải pháp đối với Cơ quan quản lý Nhà nước ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH NGHỆ AN

Lời nói đầu
Chương 1: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
1.1. Khái niệm và các loại hình FDI
1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.1.2. Đ[r]

1 Đọc thêm

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Để hạn chế sự chi phối của các công ty nước ngoài và nâng cao hiệu quả của hợp tác đầu tư, các bên đối tác Việt Nam cần tăng tỉ lệ góp vốn trong cá liên doanh với nước ngoài, về lâu dài [r]

12 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kể từ khi ban hành (năm 2005) đến nay Luật Đầu tư tại Việt Nam đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung và ngày càng tạo điều kiện hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Kết quả là thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước n[r]

133 Đọc thêm

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Tăng trưởng và phát triển là mục tiêu hang đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới, là thước đo về sự tiến bộ trong mỗi quốc gia. Trong đó vốn lại là điều kiện tiên quyết cho sự tăng trưởng và phát triển. Chính vì thế để tận dụng không chỉ nguồn lực trong nước mà cả những nguồn lực, vốn ngoài nước[r]

59 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC NINH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC NINH

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn nhưng có nhu cầu đầu tư lớn. Đối với các nước đang phát triển,[r]

77 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Để duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế thì đầu tư là điều kiện thiết yếu. Tuy nhiên, đối với các nước nghèo như Việt Nam với thu nhập thấp và thị trường tài chính chưa phát triển, mức độ tiết kiệm và huy động vốn trong nước là không đủ. Điều đó đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa nhu cầu đầu tư v[r]

77 Đọc thêm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM

TRANG 1 Trờng đại học ngoại thơng Khoa kinh tế ngoại thơng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đầu t trực tiếp nớc ngoài trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Sinh viên thực hiện: Trịnh Xuân Tớ[r]

2 Đọc thêm

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI

Có thể nói trong 10 năm trở lại đây nền kinh tế của đất nước ta đã thay đổi rất nhiều. Từ một nước nông nghiệp lac hậu chúng ta đã và đang đi lên xây dựng một nước Việt Nam ấm no, giàu đẹp, và văn minh. Chúng ta đang trên con đường xây dung đất nước công nghiệp hóa hiện đaị hóa . Trong đó phải nói[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề