THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC":

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh c[r]

77 Đọc thêm

chuyên đề tốt nghiệp QUẢN lý vốn sản XUẤT KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY THANH hóa

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HÓA

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTThS : Thạc sĩVCĐ : Vốn cố địnhTSDH : Tài sản dài hạnVLĐ : Vốn lưu độngTSNH : Tài sản ngắn hạn TSCĐ : Tài sản cố định LNST : Lợi nhuận sau thuế QH : Quy hoạchQH KCN : Quy hoạch Khu công nghiệp KKT : Khu kinh tế MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNError Bookmark not defined.NHẬN XÉT[r]

76 Đọc thêm

Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước tài khoản có nhiều chuyển biến tích cực, từ nền kinh tế hiện vật chuyển sang nền kinh tế hàng hoá, từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động trong cơ chế thị trường dưới sự quản lý và điều tiết của nhà n[r]

69 Đọc thêm

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thứ nhất, luận án đã tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về doanh nghiệp sản
xuất. Luận án phân tích sâu sắc lý luận về hiệu quả kinh doanh; đưa ra hệ thống
chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất; đồng thời đánh
giá các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh c[r]

198 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội - Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP HÀ NỘI - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

1.Lý do chọn đề tài
Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng và Nhà nước đã chuyển hướng xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo cơ chế thị truờng có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước theo định huớng xã hội chủ nghĩa.Với việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển trong nền kinh[r]

59 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và thực hiện nền kinh tế mở. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với sự bung ra của mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp không còn giữ được thế độc quyề[r]

122 Đọc thêm

bài chuẩn QUẢN lý vốn sản XUẤT KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN MAY THANH hóa

BÀI CHUẨN QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HÓA

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTvMỤC LỤCviDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒviiiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH21.1. VỐN DOANH NGHIỆP21.1.1 Vốn và v[r]

76 Đọc thêm

Tìm hiểu về doanh nghiệp nhà nước

TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập, tổ chức và quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. Hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước có thể là hoạt động kinh doanh , có thể là hoạt động phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi Nhà nước ra quyết đị[r]

7 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí và Vật tư chuyên dùng

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP KINH DOANH KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ CHUYÊN DÙNG

Năm 2008 Việt Nam, chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hội nhập đã mở ra cho các doanh nghiệp những cơ hội đồng thời cả những thách thức khó khăn to lớn đặc biệt đối với công ty cổ phần. Năm 1992 Việt Nam chính thức thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chuyển từ hình thức doan[r]

73 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp và các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên in tài chính

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TÀI CHÍNH

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, khi mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt đã buộc tất cả các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết[r]

107 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tổ chức cho người Việt Nam đi du lịch trong nước, đi nước ngoài, cho người nước ngoài vào Vệt Nam du lịch TRANG 12 TRANG 13 PHẦN HAI THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY [r]

26 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

BÁO CÁO THỰC TẬP: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sù cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời còn chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển[r]

37 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty điện tử sao mai những năm gần đây

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAO MAI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), cơ chế quản lý kinh tế nước ta có sự biển đổi sâu sắc, Nhà nước đã chuyển đổi cơ chế từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
Chính sự đổi mới đó đã tác động rất lớn tới kinh tế xã hội của đất nước, làm ch[r]

37 Đọc thêm

bài 9 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH nội thất tăng ảnh

BÀI 9 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TĂNG ẢNH

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNiiiMỤC LỤCivLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 13LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH3CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI31.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI31.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh d[r]

65 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch nhập khẩu vật tư cho sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty cơ khí giao vận tải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO VẬN TẢI

Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này, tất[r]

71 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch nhập khẩu vật tư cho sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty cơ khí GTVT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT

Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này, tất[r]

74 Đọc thêm

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

MỤC LỤC
1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1
1.1. Khái niệm 1
1.2. Phân loại doanh nghiệp Nhà nước 1
1.2.1. Dựa vào mục đích hoạt động gồm: 1
1.2.2. Dựa vào tiêu chí cơ quan quản lý gồm: 1
1.2.3. Dựa vào quy mô gồm 2
1.2.4. Dựa vào hinh thức quản lý 2
1.3. Vai trò của các Doanh nghiệp nhà nước[r]

34 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THIỀM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THIỀM

1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, doanh nghiệp không được quyền tụ chủ trong hoạt động kinh doanh của mình, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải tuân theo kế hoạch của nhà nước. Nhà nước kiểm soát toàn bộ yếu tố sản xuất và giữ[r]

69 Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Ở TỔNG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Ở TỔNG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Việc hình thành Tổng Công ty theo mô hình tập đoàn kinh doanh tại Việt Nam mang tính chất hình thức, không có khác biệt gì lớn so với Liên hiệp Xí nghiệp, Tổng công tycũ ý kiến này xuất [r]

38 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Hàng tháng căn cứ vào số lợng sản phẩm hoàn thành trong tháng và định mức lao động để xác định quỹ lơng trong tháng của từng tổ sản xuất : Quỹ lơng tháng chi tiết theo tổ - Công ty thực [r]

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề