HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ":

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồng tại và phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì đ[r]

59 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Bất kỳ một tổ chức, một doanh nghiệp nào đều có những mục tiêu riêng có của mình. Để mục tiêu đó có thể thực hiện được đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm kế hoạch hóa, tổ chức, phối hợp, kiểm tra và điều chỉnh việc kết hợp tối ưu các nguồn lực. Tổ chức bộ máy[r]

92 Đọc thêm

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng dẫn dắt toàn dân xây dựng đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thể hiện lần lượt qua Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa;[r]

119 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ BẾN XE PHÍA NAM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ BẾN XE PHÍA NAM HÀ NỘI

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC KÍ TỰ, CHỮ VIẾT TẮT v
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BẾN XE 3
1.1. Tổng quan về tổ chức và quản lý 3
1.1.1.Một số vấn đề về công tác tổ chức 3
1.1.2.Hoạt động quản lý 5
1.2. Hệ thống giao thông đô thị[r]

87 Đọc thêm

hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất An Gia

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AN GIA 4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 4
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty 5
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 6
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QLSX, TỔ CHỨC[r]

56 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT Nam

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT Nam 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của CPA VIETNAM 2
1.2. Đặc điểm quản lý tại CPA VIETNAM 4
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý tại CPA VIETNAM 4
1.2.2. Hoạt động tổ chức kinh doanh tại CPA VIETNAM 8
1.2.3.[r]

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

7. Phát triển khoa học giáo dục 8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 1Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dânTriển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông[r]

20 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tính cấp thiết của đề tài:Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu đang là chủ đề lớn được quan tâm trên toàn cầu. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm và đầu tư xứng đáng tới Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Viện Khoa học KTTV MT), đơn vị đầu ngành của Quốc[r]

104 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty xây dựng IThanh Hoá

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG ITHANH HOÁ

Mục tiêu lớn nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là lợi nhuận nhưng làm thế nào để đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp là câu hỏi cho mọi nhà quản lý. Thương trường là chiến trường cho nên một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển đòi hỏi chủ doanh nghiệp cần phải biết người biết ta trên[r]

79 Đọc thêm

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁNBảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xét xử hành chính của Tòa án là việc Tòa án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiến hành xem xét và phán quyết tính hợp pháp (hay bất hợp pháp) đối với các hành vi[r]

166 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ BẾN XE PHÍA NAM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ BẾN XE PHÍA NAM HÀ NỘI

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC KÍ TỰ, CHỮ VIẾT TẮT v
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BẾN XE KHÁCH 3
1.1. Tổng quan về tổ chức và quản lý 3
1.1.1.Một số vấn đề về công tác tổ chức 3
1.1.2.Hoạt động quản lý 5
1.2. Hệ thống gi[r]

90 Đọc thêm

Luận án tiến sĩ kinh tế quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở việt nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và[r]

184 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và[r]

28 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ĐỨC

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
PhõnI. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức. 2
1.1Lịch sử hình thành và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và ngành nghề kinh doanh. 2
1.1.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 4
1.1.3. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm[r]

53 Đọc thêm

Công tác quản lý tài sản cố định của công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, chi nhánh Hà Nội

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ NHA TRANG, CHI NHÁNH HÀ NỘI

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 6
1.1.2 Giới thiệu chung về chi nhánh Hà Nội, công ty cổ phần Sông Đà – Nha Trang 8
1.2 Nhiệm vụ 11
1.3 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản 12
1.4 Tổ chức và hạch toán kế toán tại côn[r]

66 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức kế toán tại trường Đại học Tây Bắc

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Tính cấp thiết của đề tài:
Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vớ[r]

116 Đọc thêm

Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu tại Công ty PV Oil Mekong trên địa bàn Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2017

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY PV OIL MEKONG TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2017

Mục tiêu (1) Cơ sở lý luận về tổ chức quản lý hệ thống phân phối, mô tả và phân tích thực trạng môi trường kinh doanh Công ty PV Oil MeKong.Mục tiêu (2) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng xăng dầu qua các kênh phân phối của PV OIL MeKong khu vực ĐBSCL xác định vị thế của mình. Mục tiêu (3[r]

116 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU61. Tính cấp thiết của đề tài62. Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ73. Đối tượng nghiên cứu154. Phạm vi nghiên cứu155. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài156. Phương pháp nghiên cứu của đề tài167.Những đóng góp mới của Luận án178.Kết cấu, bố cục của đề tài n[r]

122 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế nước ta những năm gần đây đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong xu thế đó tất yếu phải từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý phù hợp với các nước trên thế giới. Hiện nay, hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam không ngừng được đổi mới và phát triển từng bước đáp ứng được yêu cầ[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề