THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIA...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIA...":

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Bài làm:1-Phần mở đầu:Nguồn nhân lực có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với mỗi tổ chức, mỗi doanhnghiệp cũng như đối với mỗi quốc gia. Không có nguồn nhân lực, sẽ không có nền sảnxuất vì máy móc dù có hiện đại đến mức nào cũng không thể thay thế được con người.Nền kinh tế Việt Nam đang trê[r]

8 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hà Nội – 11/20071Việt Nam đang trên con đƣờng đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thếgiới, chính sách mở cửa nền kinh tế cùng với cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCNđã làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn.Với quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với[r]

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN GẦN ĐÂY

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN GẦN ĐÂY

+ Dành vốn ngân sách nhập khẩu công nghệ, tập trung và các công nghệ sản xuất giống cá biển, nhuyễn thể, thủy đặc sản, công nghệ nuôi cao sản, công nghệ xử lý môi trường Vốn tín dụng ưu [r]

40 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi13 of 138.4sở hữu vốn lẫn nhau và trình bày chúng như thể là BCTC của một thực thể pháp lýduy nhất. Do việc lập và trình bày BCTCHN chỉ nhằm mục đích quản lý trong nội bộdoanh nghiệp và phục vụ các cổ đông nên BCTCHN không mang tính pháp l[r]

Đọc thêm

Luận văn: Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

LUẬN VĂN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là nền kinh tế mà trong đó quan hệ hàng hoá tiền tệ được mở rộng, sản xuất được gắn với thị trường, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển. Với nền kinh tế này các đơn vị, doanh nghiệp được độc[r]

150 Đọc thêm

Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng mỏ hầm lò 2 vinacomin

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 2 VINACOMIN

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 – Vinacomin là một thành viên của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin. Là một đơn vị kinh tế Nhà nước, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động xây dựng, mở lò sản xuất kinh doanh để đạt được mục đích là tạo công ăn việc làm cho[r]

123 Đọc thêm

Nghiên cứu lựa chọn giảI pháp đào giếng đứng hợp lý qua vùng đất đá nứt nẻ, chứa nước nằm dưới mực nước biển cho một số mỏ hầm lò Việt Nam

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ĐÀO GIẾNG ĐỨNG HỢP LÝ QUA VÙNG ĐẤT ĐÁ NỨT NẺ, CHỨA NƯỚC NẰM DƯỚI MỰC NƯỚC BIỂN CHO MỘT SỐ MỎ HẦM LÒ VIỆT NAM

Hiện nay lượng tài nguyên khoáng sản than tại Việt Nam từ mức 125 trở lên đã bị khai thác gần hết. Theo thăm dò địa chất đến năm 2030 để đảm bảo nhu cầu về năng lượng than cung cấp cho các nhà máy yêu cầu cần phải thăm dò khai thác đến khoáng sản tới mức 350. Từ trước đến nay các hệ thống khai thông[r]

91 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỬA LÒ + 25 THÀNH CÔNG – CÔNG TY THAN HÒN GAI

BÁO CÁO THỰC TẬP: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỬA LÒ + 25 THÀNH CÔNG – CÔNG TY THAN HÒN GAI

1. Lý do chọn chuyên đề thực tập
Đất nước phát triển nhanh chóng giúp cho nền công nghiệp có những bước tiến bộ không ngừng cả về số lượng các khu công nghiệp, các nhà máy cùng chủng loại các sản phẩm và chất lượng ngày càng phong phú, đa dạng đóng một vai trò đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Bê[r]

41 Đọc thêm

Báo cáo địa chất kết quả thăm dò khu mỏ than mạo khê, huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT KẾT QUẢ THĂM DÒ KHU MỎ THAN MẠO KHÊ, HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Bể than Quảng Ninh nói chung và khu mỏ than Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nói riêng là nơi tập trung than lớn của cả nước. Trong những năm gần đây, trước nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiến hành đầu tư thăm dò, khai thác than t[r]

126 Đọc thêm

HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI MUA ĐIỆN Ở CẤP ĐIỆN ÁP 35 kV THAY CHO CẤP ĐIỆN ÁP 6kV và ỨNG DỤNG THIẾT BỊ MỚI NHẰM TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỔNG THỂ CHO PHỤ TẢI CÔNG NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI MUA ĐIỆN Ở CẤP ĐIỆN ÁP 35 KV THAY CHO CẤP ĐIỆN ÁP 6KV VÀ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ MỚI NHẰM TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỔNG THỂ CHO PHỤ TẢI CÔNG NGHIỆP

Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được triển khai trên diện rộng trong các ngành công nghiệp, trong đó có ngành Than. Trong thời gian qua, kết hợp với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã[r]

13 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp tìm kiếm thăm dò

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM KIẾM THĂM DÒ

Trên cơ sở tài liệu thu thập được tại Công ty Than Quang Hanh – Tập Đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò đã giao cho tôi đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Cấu trúc địa chất vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức 500m mỏ than Ngã Hai”.

52 Đọc thêm

Vận dụng hướng dẫn của OECD về nguyên tắc quản trị doanh nghiệp trong các tập đoàn kinh tế nhà nước tại việt nam

VẬN DỤNG HƯỚNG DẪN CỦA OECD VỀ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Gần 30 năm đổi mới và phát triển nền kinh tế theo cơ chế nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã và đang gặt hái được những thành tựu đáng kể. Mặt khác, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và gần nhất là khối thị trường chung ASEAN vào cuối năm[r]

72 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMINMỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP41.1. Cơ sở lý luận về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.41.1.[r]

96 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

Nhân lực luôn là một nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức, một doanh nghiệp.Dù có lớn tới đâu, đầu tư tốt như thế nào mà một doanh nghiệp không có một nguồn nhân lực đủ chất lượng và số lượng yêu cầu thì cũng khó có thể thành công. Vì vậy trong nền kinh[r]

72 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐƯỜNG LÒ ĐÀO TRONG KHU VỰC MỎ XẾP HẠNG 3 TRỞ LÊN VỀ KHÍ MÊTAN

CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐƯỜNG LÒ ĐÀO TRONG KHU VỰC MỎ XẾP HẠNG 3 TRỞ LÊN VỀ KHÍ MÊTAN

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhu cầu năng lượng không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Than là một trong những nguồn cung cấp năng lượng được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã không ngừng mở rộng diện kh[r]

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPTHAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAMCÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMINSố: 2846 /VNBC-KTTCCỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2014V/v: Giải trình kết quả SXKD quý II/2014Kính gửi:- Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước;- Sở Giao dịch Chứng[r]

1 Đọc thêm

Lập kế hoạch giá thành sản phẩm năm 2015 tại công ty than hồng thái – TKV

LẬP KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2015 TẠI CÔNG TY THAN HỒNG THÁI – TKV

Là chi nhánh của Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (từ ngày 01 tháng 4 năm 2014), Công ty than Hồng Thái đã xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc sản xuất và tiêu thụ than. Công ty vừa khai thác than hầm lò vừa khai thác than lộ thiên, song chủ yếu là khai thác than h[r]

87 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SƠN

GIẢI PHÁP TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SƠN

Những doanh nghiệp thành công trên thị trường thường là các doanh nghiệpquan tâm và nhận thức rõ cần giải quyết bài toán về tăng doanh thu, hiệu quảSXKD. Vai trò và lợi thế về chất lượng đang trở thành lợi thế cạnh tranh hàng đầu.Nhiều doanh nghiệp tạo ra được sản phẩm chất lượng có lợi thế độc quyề[r]

71 Đọc thêm

tiểu luận tìm hiểu về khoáng sản việt nam

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam rất đa dạng về chủng loại và nguồn gốc. Các công trình nghiên cứu, điều tra, đánh giá và thăm dò koáng sản đã ghi nhận ở nước ta, không tính vật liệu xây dựng thông thường, có mặt 51 khoáng sản khác nhau. Chúng đượch xếp vào 2 nhóm chính: nhóm khoáng sản kim loại và[r]

108 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng môi trường và thiết kế hệ thống xử lý nước thải mỏ than Khe Bố – xã Tam Quang – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An. Công suất 4500 m3ngày. Thời gian thi công 6 tháng

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN KHE BỐ – XÃ TAM QUANG – HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN. CÔNG SUẤT 4500 M3NGÀY. THỜI GIAN THI CÔNG 6 THÁNG

Trong công cuộc “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” theo đường lối đổi mới của Đảng, ngành khai khoáng điển hình là ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Chỉ tính riêng về cân bằng năng lượng quốc gia trong những năm gần đây, than chiếm tỷ lệ từ 45[r]

109 Đọc thêm

Cùng chủ đề