NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP":

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 6

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6

Trong bối cảnh kinh tế nước ta đã và đang tiến hành hội nhập ngày càng sâu và rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đã mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp, song đi liền với đó cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức không nhỏ. Vì thế, khi bắt tay vào xây dựng các chiến l[r]

47 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần dầu thực vật tân bình năm 2007 và năm 2008

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH NĂM 2007 VÀ NĂM 2008

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính. Các b[r]

105 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH TÚ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH TÚ

Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Nếungười quản lí biết vận dụng sang tạo các chức năng phân phối của tài chính doanhnghiệp phù hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinhtế có tác dụng t[r]

70 Đọc thêm

Tình hình hoạt động phân tích tài chính tại công ty tnhh chế tạo khuôn mẫu chính xác và máy cnc giang châu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC VÀ MÁY CNC GIANG CHÂU

Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế, đó là: Nhà nước, thị trường tài chính, các thị trường khác, và ngay cả trong nội bộ doanh nghiệp. Chính vì vậy mà tình hình tài chính của doanh nghiệp được hầu hết các chủ thể trong nền kin[r]

72 Đọc thêm

Phân tích những chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH Một Thành Viên 28 – 1

PHÂN TÍCH NHỮNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 28 – 1

Ngày nay,cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra không ít khó khăn và đầy thử thách cho các doanh nghiệp. Chính vì thế,mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là luôn luôn tối đa hóa lợi nhuận hay gia tăng giá trị của[r]

62 Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính của các doanh nghiệp từ đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỪ ĐÓ ĐỀ RA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ HIỆU QUẢ NHẤT

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính. Các b[r]

36 Đọc thêm

Thủ tục kiểm toán phát hiện gian lận và sai sót trong Báo cáo tài chính

THỦ TỤC KIỂM TOÁN PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, kiểm toán ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, mà còn đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Những thông tin do kiểm toán cung cấp sẽ là nhữn[r]

52 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.

Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển bền vững đều cần phải có các hoạt động như: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp... từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá t[r]

120 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 6 +Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác cần thông tin trung thực không chỉ trên các bản khai tài chính mà còn thông tin cụ thể về tài chính, về hiệu quả và hiệu nă[r]

18 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cp VLXD tiền phong

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP VLXD TIỀN PHONG

Trong cơ chế thị trường quản lý kinh tế tài chính luôn là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực kinh tế tài chính mà còn sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn lực đó. Và kế toán là một trong số các công cụ để quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực[r]

309 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO LM

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO LM

Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh , trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chính[r]

20 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Tính cấp thiết của đề tàiHiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp là một vấn đề trọng tâm quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích tài chính là cơ sở giúp đạt được mục tiêu này. Phân tích báo cáo tài chính là công cụ rất quan trọng đối với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, cơ quan t[r]

120 Đọc thêm

Phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH Tùng Hiệp

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TÙNG HIỆP

Hiện nay nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định, phát triển và ra nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển biến không ngừng đổi mới trong quản lý, để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Sự phát triển của các doanh nghiệp đóng một vai trò quyết định vào sự ổn[r]

40 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng Thủy Lợi Điện Biên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI ĐIỆN BIÊN

1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Mục đích của cạnh tranh là tìm được lợi nhuận cao và chỉ khi có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng quy mô đồng thời thực hiện tốt nghĩa[r]

104 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý[r]

79 Đọc thêm

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Đảng và Nhà nước, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho cá[r]

89 Đọc thêm

Vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Nhà xuất bản Lao động

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hiện nay có rất nhiều công ty phát hành sách, nhà xuất bản trên thị trường cả nước chủ yếu là các hãng có thâm niên và tiềm lực tài chính mạnh. Nhà xuất bản Lao động đã ra đời cách đây hơn sáu mươi năm, nhưng trong điều kiện cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện[r]

73 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý kinh tế tài chính ở mỗi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, các nhà quản lý của doanh nghiệp và các cổ đông hay những chủ nợ, những người quan tâm đến thông tin kinh tế tài[r]

147 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HANEL

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HANEL

Hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp khá phức tạp với nhiều quan hệ nảy sinh. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh doanh, trình độ của các nhà quản lý doanh nghiệp, trình độ quản lý tài chính. Trước sự cạnh[r]

110 Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại – Khách sạn tỉnh Sơn La

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – KHÁCH SẠN TỈNH SƠN LA

Tính cấp thiết của đề tài:
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn muốn tận dụng, khai thác tối đa những nguồn lực và tiềm năng để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động và ổn định tình hình tài chính.
Hiện nay, với xu thế phát triển chung của nề[r]

113 Đọc thêm

Cùng chủ đề