CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG OBU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG OBU":

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP Ô TÔ ĐÔNG DƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP Ô TÔ ĐÔNG DƯƠNG

Khoa Kế toán- Kiểm toánTrị giá thực tế hàng tồn đk + nhập trong kỳHệ số giá=Trị giá hạch toán hàng tồn đk + nhập trong kỳ1.2.1. Tài khoản sử dụng:Khi xuất kho hàng hoá để bán cho khách hàng hoặc gửi đi bán theo hợpđồng đã ký kết thì bộ phận cung tiêu lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho đợc lậpthành 3 liên, là thủ tục để xuất kho hàng hoá và là căn cứ để ghi trị giá vốn củahàng xuất kho để bán.Để phản ánh giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632: Giá vốn hàng bánTài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hoá, thành phẩm,dịch vụ đã bán và kết chuyển trị giá vốn sang TK 911: xác định kết quả kinhdoanh.Ngoài ra còn sử dụng một số tài khoản khác liên quan nh: TK 156, TK157, TK 611...Kết cấu TK 632:- Theo phơng pháp kê khai thờng xuyên.Bên nợ: Giá vốn thực tế của sản phẩm, hàng hoá đã xuất bán, lao vụ dịch vụ đãtiêu thụ trong kỳ.Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vợt trên mức bình thờng và chiphí sản xuất chung cố định không phân bổ không đợc tính vào giá trị hàng tồnkho mà phải tính vào giá vốn hàng bán ra trong kỳ. Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thờngtrách nhiệm cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối năm
Xem thêm

91 Đọc thêm

Luận văn Đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ

Luận văn Đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng phần mềm kế toán tại phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
1.1.1. Sựcần thiết của đềtài. Ngày nay, sựphát triển của khoa học, kỹthuật và công nghệthông tin được ứng dụng nhiều vào các lĩnh vực hoạt động của con người, trong lĩnh vực quản lý cũng vậy. Nó góp phần làm cho con người có thểquản lý công việc có hiệu quả, nhanh chóng, cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin cậy
Xem thêm

65 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT - ỨNG DỤNG GIA THỊNH

Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn kết quả sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh” với mục đích nêu lên một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh nhằm đưa ra những mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong tổ chức kế toán tại công ty.
Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nhằm giúp công ty đưa ra những quyết định quản lý, kinh doanh kịp thời, tối ưu và có hiệu quả
Xem thêm

142 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ THU – CHI ( KẾ TOÁN QUỸ) TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ THU – CHI ( KẾ TOÁN QUỸ) TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Trần Thị Hiền
2. Ngày tháng năm sinh: 24 031977
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: số 2, tổ 39A, KP 4, phường Bình Đa, Biên Hòa – Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613829837 (CQ) (NR); ĐTDĐ : 0918864500
6. Fax: 0613829837 Email :
7. Chức vụ: Chuyên viên
8. Đơn vị công tác: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân
Năm nhận bằng : 2005
Chuyên ngành đào tạo: công nghệ thông tin
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Thủ quỹ
Số năm có kinh nghiệm: 06 năm
Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 6 năm gần đây:
− Ứng dụng CNTT trong quản lý văn thư lưu trữ ở Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai
− Ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản hành chính tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai
Xem thêm

12 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH TOÁN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH TOÁN HỌC

Chương trình đào tạo tài năng ngành Toán học nhằm đào tạo các cử nhân khoa
học chuyên sâu về Toán học với định hướng giảng dạy, nghiên cứu và áp dụng Toán
học ở trình độ cao. Ngoài các kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất chung của cử nhân
Toán học chương trình đào tạo chuẩn, sinh viên chương trình đào tạo tài năng được
trang bị một số kiến thức và kĩ năng nâng cao, có khả năng sáng tạo, giao tiếp và sử
dụng được một ngoại ngữ (tiếng Anh) trong học tập, nghiên cứu, và trong công việc
sau khi tốt nghiệp. Nếu có đủ điều kiện, cử nhân khoa học tài năng Toán học được
chuyển tiếp hay đăng kí đào tạo tiếp ở bậc sau đại học, đặc biệt có thể tiếp tục học tập
ở các chương trình đào tạo sau đại học quốc tế ở trong nước và nước ngoài
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ MỘNG ĐIỆP

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ MỘNG ĐIỆP

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu cung cấp cho người học các kiến thức Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

23 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 3 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 3 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 Chương 3 Kế toán thuê tài sản cung cấp cho người học các kiến thức Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 7 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 CHƯƠNG 7 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính 2 Chương 7 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

21 Đọc thêm

Tìm hiểu chức năng AutoShapes và Microsoft Visio để vẽ quy trình kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tiền lương và tài sản cố định

TÌM HIỂU CHỨC NĂNG AUTOSHAPES VÀ MICROSOFT VISIO ĐỂ VẼ QUY TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG, MUA HÀNG, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tìm hiểu chức năng AutoShapes và Microsoft Visio để vẽ quy trình kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tiền lương và tài sản cố định,tin học ứng dụng
TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA AUTOSHAPES ĐỂ VẼ QUY TRÌNH KẾ TOÁN MUA HÀNG

16 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

_THỨ SÁU, VỀ VIỆC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN MÁY TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ_ _TIÊU THỤ._ Trong khâu cập nhật các chứng từ bán hàng vào trong máy tính, kế toán thực hiện nh[r]

39 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học với những năng lực và phẩm
chất chủ yếu sau đây :
Nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở của ngành về Hoá đại cương, Hoá vô
cơ, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá lý và những kiến thức cốt lõi của chuyên ngành
Công nghệ hóa học, những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật sản xuất.
Có khả năng nghiên cứu, thiết lập và ứng dụng những công nghệ về hóa học
mới. Có khả năng nghiên cứu và sản xuất ở quy mô pilot. Tiếp cận nhanh với các kiến
thức mới, hiện đại.
Có năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo, có khả năng lãnh đạo, tổ
chức thực hiện, khả năng làm việc độc lập cao. Có đủ năng lực để đảm nhận công tác
ở các trung tâm, các viện nghiên cứu, các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh. C
Xem thêm

10 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SINH HỌC

Đào tạo cử nhân Sinh học theo chương trình đạt chuẩn quốc tế, có phẩm chất
đạo đức tốt, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học sinh học, có kỹ năng nghiên
cứu khoa học và giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Sau khi được đào tạo sinh viên có
kiến thức cơ bản vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, có trình độ tiếng Anh tương
đương ELTS 6.0, có thể giao tiếp tốt và sử dụng được trong trao đổi chuyên môn, có
khả năng tiếp cận, ứng dụng các thành tựu khoa học sinh học vào các lĩnh vực của
cuộc sống, có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.
Sinh viên có thể được đào tạo tiếp ở những bậc học cao hơn, với nhiều cơ hội đào tạo
ở nước ngoài hay làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất trong nước và
quốc tế
Xem thêm

10 Đọc thêm

Khung chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật đại học bách khoa hà nội

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khung chương trình đào tạo khối ngành kỹ thuật của đại học bách khoa hà nội. Gồm các khối ngành: Kỹ thuật điện, điều khiển tự động hóa, công nghệ thông tin, toán tin ứng dụng và các khối ngành chương trình cử nhân đại học..

148 Đọc thêm

THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

đồng thời ghi chép sổ quỹ để theo dõi và hằng ngày phải báo cáo tổng quỹ tồn.Thủ quỹ của Công ty còn kiêm thêm kế toán TSCĐ, phân bổ lương, BảoHiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp tức là người ghi chép, phảnánh chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình tăng, giảm TSCĐ của toàn doanhnghiệp. Tính toán chính xác kịp thời số khấu hao TSCĐ đồng thời phân bổ đúngđắn chi phí khấu hao vào các đối tượng sử dụng TSCĐ. Phản ánh và kiểm tra chặtchẽ các khoản chi phí sữa chữa, thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Lập báo cáo vềTSCĐ, tham gia phân tích tình hình trang bị, sử dụng và bảo quản các loại TSCĐ.Kế toán phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp vào chi phí của công ty. Kế toán hàng hóa:Là người ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hànghóa ở doanh nghiệp về mặt giá trị và hiện vật. Tính toán phản ánh đúng đắn trị giávốn hàng nhập kho, xuất kho và trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ. Xác định đúngđắn kết quả kinh doanh hàng hóa. Đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chínhvề chứng từ, sổ sách nhập, xuất kho, giảm giá hàng hóa. Tổ chức kiểm kê hàng hóađúng theo qui định, báo cáo kịp thời hàng tồn kho.1.7 Các quy định trong lao động1.7.1 Nội quy của Công tyĐiều 1: Tất cả người lao động làm việc tại Công ty và các Chi nhánh trựcthuộc Công ty đều có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà Nước vàNỘI QUY LAO ĐỘNG của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.SVTH : Vũ Thị Hà15Báo cáo Tốt Nghiệp
Xem thêm

48 Đọc thêm

BCTH công tác kế toán tại khách sạn bạch đằng

BCTH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG

Báo cáo có nội dung chính nói lên công tác kế toán tại doanh nghiep kinh doanh khách sạn trình bày chi tiết 3 phần hành kế toán chính là kế toán tiền mặt, kế toán tiền lương và kế toán nguyên vật liệu tại Khách sạn Bạch Đằng. cuối cùng đưa ra một số đánh giá về công tác kế toán tại khách sạn và đưa ra được những kiến nghị có tính ứng dụng vào thực tế rất lớn

49 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

Đào tạo Cử nhân kỹ thuật Nhà khoa học có kiến thức cơ bản về khoa học và
công nghệ hạt nhân, năng lực thực hành nghề nghiệp, khả năng thích ứng với môi
trường kinh tếxã hội, khả năng tham gia giải quyết những vấn đề kỹ thuật và công
nghệ hạt nhân, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0, có tầm nhìn và năng lực
nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ
thuật của Vật lý hạt nhân vào các lĩnh vực của cuộc sống, góp phần xây dựng và phát
triển đất nước
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu nguyên lý kế toán.

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN.

Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.
Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài giảng kế toán excel

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN EXCEL

Bài giảng kế toán excel hướng dẫn sử dụng một số hàm cơ bản trên excel và ứng dụng vào công tác kế toán. Sau khi hoàn thành các bước trong tài liệu sẽ tạo được cơ sở dữ liệu kế toán bằng excel. Trên cơ sở dữ liệu này người sử dụng chỉ cần nhập thông tin trên NKC, số liệu sẽ tự động cập nhật trên các sổ cái và sổ chi tiết tài khoản và báo cáo tài chính.

37 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VẬT LÝ

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lý trang bị cho sinh
viên kiến thức về khoa học Mác Lênin, xã hội, nhân văn; ngoại ngữ, tin học; khoa học
cơ bản và chuyên sâu về Vật lý ở bậc đại học cũng như các kỹ năng cần thiết giúp các
em có lối sống lành mạnh; trình độ tiếng Anh tốt tương đương IELTS 6.0 để giao tiếp,
làm việc, trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh; có trình độ chuyên môn giỏi, có khả
năng làm việc độc lập, có tầm nhìn, năng lực sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tiếp
cận nhanh với các kiến thức mới và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong
thực tiễn. Sinh viên hệ cử nhân khoa học tài năng có năng lực như các sinh viên của
các trường đại học thứ hạng cao trên thế giớ
Xem thêm

10 Đọc thêm