MÔ HÌNH PHÂN TẦNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÔ HÌNH PHÂN TẦNG":

KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI

pháp truy nhập đường truyền khác nhau, sử dụng họ giao thức khác nhauv.v… Sự không tương thích của nó làm trở ngại cho sự tương tác của ngườisử dụng các mạng khác nhau.Cần thiết phải có 1 sự hội tụ chung cho các sản phẩm mạng trên thịtrường. Để có được trước hết cần phải xây dựng một khung chuẩn về[r]

39 Đọc thêm

Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

HIỆU QUẢ CỦA ĐỌC HIỂU PHÂN TẦNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamHiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamHiệu quả của đọc hiểu phân tầng vớ[r]

52 Đọc thêm

đề thi trắc nghiệm mạng máy tính

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung ñúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) - là một hệ
thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công
việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dây cáp mạng, và cài
ñặt máy chủ.
C. Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán[r]

8 Đọc thêm

Giao thức và kiến trúc phân tầng mạng máy tính

GIAO THỨC VÀ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG MẠNG MÁY TÍNH

Tài liệu này dành cho sinh viên, giáo viên khối ngành công nghệ thông tin tham khảo và có những bài học bổ ích hơn, bổ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu, giáo án, giáo trình, bài giảng các môn học khối ngành công nghệ thông tin

48 Đọc thêm

Nguyên cứu về kiến trúc phân tầng và mô hình OSI của mạng máy tính

NGUYÊN CỨU VỀ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI CỦA MẠNG MÁY TÍNH

Một số mạch chuẩn trong chuẩn này như sau: Tên mạch Chức năng Hướng Data signals -transmitted dataBA -received dataBB Control signals -reqesst to sendCA -clear to sendCB -data set readyC[r]

46 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN MẠNG MÁY TÍNH


Câu 1.
ðánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng:
A. Mạng máy tính (Computer Network) là một hệ thống các máy tính kết nối với nhau ñể thực hiện các công việc chung.
B. Mạng máy tính là quá trình ñi dây cáp mạng, và cài ñặt máy chủ.
C. Mạng máy[r]

8 Đọc thêm

Bài giảng kỹ thuật truyền số liệu

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Chương I: TỔNG QUAN ..........................................................................................................................
1. Một sốkhái niệm ..................................................................................................................................
2. Mã[r]

51 Đọc thêm

câu hỏi trắc nghiệm khí tượng thủy văn

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CHƯƠNG I: Thành phần và kiến trúc khí quyển1.Không khí khô là không khí khi đã loại hết những thành phần nào?A.hơi nướcB.bụiC. cả A và B2.Bụi là gì?A.là những phần tử vật chất ở thể lỏng hoặc rắn lơ lửng trong khí quyển.B.là những phần tử vật chất nhỏ lơ lửng trong khí quyển.C.là những phần tử lơ lử[r]

12 Đọc thêm

THIẾT kế và cài đặt MẠNG CHO CÔNG TY

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG CHO CÔNG TY

MỤC LỤC
Nội dung Trang
TRANG BÌA PHỤ i
LỜI CẢM ƠN ii
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..v
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH xi
Chương 1: TỔNG QUAN V[r]

43 Đọc thêm

Hoạt động của clientserver

HOẠT ĐỘNG CỦA CLIENTSERVER

Lời nói đầu
Hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển và bùng nổ mạnh ở các nước phát triển và đang phát triển. Được áp dụng vào rất nhiều hệ thống, công ty để tăng năng suất lao động, tăng mức độ hiệu quả công việc cũng như chất lượng ngày càng cao hơn.
Nhu cầu xây dựng các mô hình quản ngày cà[r]

14 Đọc thêm

Giáo trình môn mạng máy tính file word

GIÁO TRÌNH MÔN MẠNG MÁY TÍNH FILE WORD

MỤC LỤC
Chương 1 ......................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH ............................................................................ 1
1.1. Một số khái niệm cơ bản .......................[r]

37 Đọc thêm

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CÁC GIAO THỨC MẠNG THEO MÔ HÌNH TCPIP

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CÁC GIAO THỨC MẠNG THEO MÔ HÌNH TCPIP

MỤC LỤC
BẢNG KÝ HIỆU iii
DANH MỤC HÌNH VẼ iv
LỜI NÓI ĐẦU v
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TCPIP VÀ CÁC TẦNG TRONG MÔ HÌNH 1
1.1. Cấu trúc phân tầng của mô hình TCPIP 1
1.1.1. Tầng truy nhập mạng Network Acces Layer 1
1.1.2. Tầng Internet – Internet Layer 1
1.1.3. Tầng giao vận Transport Layer 1
1.[r]

47 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ THI CÔNG BÊ TÔNG NÂNG CAO

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ THI CÔNG BÊ TÔNG NÂNG CAO

Bê tông tự lèn cũng giống như bê tông thông thường được chế tạo từ các vật liệu cấu thành như chất kết dính xi măng, cốt liệu, nước và phụ gia.Sự khác nhau cơ bản trong công nghệ thi công bê tông tự lèn là không có công đoạn tạo chấn động lèn chặt bê tông. Ðể làm đầy cốp pha bằng trọng lượng bản th[r]

13 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2003

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 7
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI 7
1. Quá trình hình thành và phát triển. 7
2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Minh Đại 7
3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng[r]

89 Đọc thêm

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MANG MÁY TÍNH

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MANG MÁY TÍNH

Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM ÔN TẬP THI GIỮA KỲ 1. Anh chị hãy cho biết chức năng của mô hình OSI : a. Nó cung cấp một con đường để hiểu biết một mạng hoạt động như thế nào. b. Nó gia tăng tốc độ truyền thông tr[r]

5 Đọc thêm

Giáo trình mạng máy tính đầy đủ

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH ĐẦY ĐỦ

1
MỤC LỤC
Chương 1 ......................................................................................................................... 1
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH ............................................................................ 1
1.1. Một số khái niệm cơ bản .....................[r]

87 Đọc thêm

 VÁCH CỨNG

VÁCH CỨNG

TổngTổngTải trọng tường 100, tác dụng lên các dầm:++Hoạt tải:Hoạt tải sàn:+Nhà ở: ptt= 2x1.2= kN/m2+Hành lang ptt= 3x1.2= kN/m2Hoạt tải sàn mái: 0.75x1.2 = kN/m2.Tải gió tác dụng:Tính toán tải trọng gió vung IIA.GVHD: Nguyễn Thanh Tú1Vách cứng1. Tạo lướiKhởi động Etab, hiệu chỉnh đơn vịKhởi tạo m[r]

13 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY NƯỚC DƯỚI ĐẤT TÍNH TOÁN DỰ BÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VINH CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DÒNG CHẢY NƯỚC DƯỚI ĐẤT TÍNH TOÁN DỰ BÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VINH CỬA LÒ TỈNH NGHỆ AN

Mô hình dòng chảy nước dưới đất được sử dụng phục vụ cho qui hoạch, quản lý và dự báo khai thác nước dưới đất vùng Vinh Cửa Lò. Kết quả hiệu chỉnh mô hình ổn định là thỏa mãn, mức độ chính xác cao. Sự khác biệt trung bình giữa các giá trị tính toán và giá trị quan trắc khác nhau từ 1cm đến 38cm, và[r]

14 Đọc thêm

LUẬN ÁN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mô hình 3 tầng phòng vệ góp phần giảm sự chồng chéo trong công việc, chức năng nhiệm vụ của các phòng /ban, đơn vị trong DNBH phi nhân thọ TRANG 147 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO “BA TẦNG PHÒN[r]

215 Đọc thêm

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Phương pháp điều chế ASK Phương pháp điều chế FSK Phương pháp điều chế PSK Phương pháp điều chế QAMTổng quan về mô hình OSITầng 7: Tầng ứng dụng (Application layer)Tầng 6: Tầng trình diễn (Presentation layer) Tầng 5: Tầng phiên (Session layer) Tầng 4: Tầng giao vận (Transport Layer)Tầng 3: Tầng mạng[r]

46 Đọc thêm