CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ":

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, từ một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, năm 2005 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa trở thành công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC. Đến nay, MITEC đã khẳng định được vai trò, vị thế của của một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với định hướng tập trung hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các sản phẩm của MITEC đều có chất lượng cao và có thương hiệu trên thị trường.Bên cạnh việc tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ, MITEC cũng đang chú trọng vào việc phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế và uy tín hiện có.
Sự dịch chuyển từ sản xuất kinh doanh sang phát triển dịch vụ đã trở thành một xu hướng tất yếu của thời đại, và MITEC cần tận dụng cơ hội để hướng đến việc mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem lại cho Khách hàng nhiều lợi ích toàn diện và thiết thực nhất. Với lợi thế về những những sản phẩm chất lượng cao, MITEC cần nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm cải tiến, mở rộng các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin thông qua việc trả lời các câu hỏi sau: Khách hàng cần gì từ sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin mang lại? Tiêu chí nào để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ công nghệ thông tin? Những dịch vụ công nghệ thông tin nào công ty có thể mở rộng phát triển để phát triển doanh nghiệp và hướng đến phục vụ tốt hơn cho khách hàng? Giải pháp nào để công ty có thể phát triển tốt các dịch vụ công nghệ thông tin mới và nâng cao chất lượng hiệu quả đối với các dịch vụ công nghệ thông tin hiện có?
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả nhận thấy “Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC” là hết sức cần thiết và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
2. Tổng quan các kết quả đã nghiên cứu
Về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin hiện tại chưa có một luận văn nào nghiên cứu chi tiết về vấn đề này, tuy nhiên trong lĩnh chất lượng dịch vụ ngành công nghệ thông tin viễn thông đã có khá nhiều luận văn tiến hành nghiên cứu chi tiết các vấn đề liên quan. Các công trình nghiên cứu liên quan đề tài bao gồm một số đề tài sau:
a.Lê Hoàng Hải (2009), “Đánh giá một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty Viễn Thông Viettel”, luận văn thạc sỹ -Đại học Bách khoa Hà Nội
Luận văn này có đề cập đến các phương pháp đo lường đánh giá chất lượng dịch vụ gồm các phương pháp tiếp cận nghiên cứu chất lượng dịch vụ dựa trên Marketing-mix dịch vụ, 05 thước đo chất lượng dịch vụ, đưa ra 02 nhóm chỉ tiêu để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin di động là nhóm chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và nhóm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng. Luận văn chỉ liệt kê tên các chỉ tiêu, đánh giá chất lượng thông qua các số liệu đã thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau.
Luận văn chưa có sự phân tích tổng hợp để xác định một cách chính xác nhất về thực trạng chất lượng dịch vụ của công ty viễn thông Viettel
b.Nguyễn Thị Hiền Thu(2009), “Đánh giá chất lượng dịch vụ và một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông của EVN Telecom”, luận văn thạc sỹ Đại học Bách khoa Hà Nội
Tác giả luận văn đã tìm hiểu nhận xét của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông tin di động, thông qua các cuộc điều tra các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty, kết quả điều tra chưa được phân tích sâu để tìm ra những nguyên nhân chưa tạo được sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ của EVN Telecom. Các giải pháp tác giả đưa ra như nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện chưa được phân tích một cách cụ thể.
c.Nguyễn Thành Công (2010), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet tại công ty kiểm toán và truyền số liệu VDC”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân
Tác giả luận văn đã giới thiệu các dịch vụ cũng như hệ thống các kênh phân phối dịch vụ internet, giá dịch vụ, thị trường cũng như thị phần dịch vụ Internet của công ty VDC. Tác giả đưa ra những đánh giá phân tích và kết quả về chất lượng dịch vụ của công ty theo các tiêu chuẩn: Theo các chỉ tiêu về chất lượng kỹ thuật của công ty, theo các chỉ tiêu về chất lượng phục vụ của công ty từ các thông tin này đánh giá được những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu cần cải thiện trong thời gian tới. Tác giả cũng đề cập đến hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 đang được xây dựng và áp dụng đối với hệ thống chất lượng tại VDC. Các giải pháp tác giả đưa ra để nâng cao chất lượng dịch vụ internet tác giả mới đề cập đến các yếu tố về tiêu chuẩn chất lượng như hoàn thiện tiêu chuẩn ISO 9001 mà chưa phân tích các yếu tố quan trọng khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ như cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực, quy trình hỗ trợ khách hàng.
d.Nguyễn Thị Phương Linh (2011), “Áp dụng mô hình SERVPERF để đánh giá chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động của công ty viễn thông Vinaphone”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân
Trong cơ sở lý thuyết của mình tác giả đã trình bày chi tiết mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng thông tin di động, chỉ tiêu chất lượng được phân làm 02 loại chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng phục vụ. Trình bày chi tiết mô hình đánh giá chất lượng dịch: mô hình khoảng cách chất lượng, mô hình SERQUAL, và biến thể SERVPERF. Tác giả đã có những nghiên cứu khá chi tiết về việc xây dựng các thang đo về chất lượng dịch vụ và thang đo sự thỏa mãn khách hàng, từ kết quả này đưa ra những đánh giá về chất lượng dịch vụ thông tin của Vinaphone, đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ của Vinaphone. Trong phần giải pháp tác giả mới chỉ tập trung nghiên cứu các giải pháp về nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng mạng lưới, chất lượng nguồn nhân lực, chính sách chăm sóc khách hàng, cần có thêm một số định hướng về các tiêu chuẩn đánh giá khác về chất lượng dịch vụ thông tin di động nói chung.
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định khung lý thuyết về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin và xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.
- Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại MITEC, trên cơ sở đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân các điểm yếu của chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC.
Luận văn phải trả lời được ba câu hỏi cơ bản sau:
- Có thể sử dụng mô hình nào để đánh giá chất lượng công nghệ thông tin?
- Chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin được thể hiện qua các tiêu chí nào?
- Hiện nay chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của MITEC được đánh giá như thế nào?
- Để nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin công ty cần phải làm gì?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phầnỨng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC. Số liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2012 – 2014, số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra khảo sát được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2014 và các giải pháp đưa ra ứng dụng đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Quy trình nghiên cứu
- Xác định khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin, từ đó ứng dụng mô hình phù hợp để đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC.
- Thiết kế phiếu điều tra, bảng hỏi để thực hiện việc điều tra và phỏng vấn sâu. Phiếu điều tra được thiết kế chung cho hai đối tượng: khách hàng của Công ty; lãnh đạo & nhân viên của Công ty. Phiếu điều tra được thiết kế trên thang điểm 5.
- Sau khi phát phiếu điều tra, tiến hành thu thập phiếu điều tra đồng thời phỏng vấn trực tiếp một số đại diện các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty, một số cán bộ là lãnh đạo, nhân viên của Công ty.
- Từ đó tiến hành tổng hợp và phân tích điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó, tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của Công ty.
5.2. Nguồn dữ liệu
- Nguồn dữ liệu thứ cấp: được lấy từ các báo cáo của Công ty Cổ phần ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC như báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từ năm 2012-2014 và các báo cáo, tài liệu khác.
Nguồn dữ liệu sơ cấp: Luận văn đã sử dụng phương pháp điều tra khách hàng của Công ty, thông qua việc phát phiếu điều tra.
Số phiếu phát đi:100.
Số phiếu hợp lệ thu về:83.
Phương thức chọn mẫu: ngẫu nhiên.
5.3. Phương pháp xử lý dữ liệu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp điều tra, thống kê; khảo sát thực tế để nghiên cứu chất lượng dịch công nghệ thông tin của công ty.
Kết quả điều tra khảo sát được xử lý bằng phần mềm Exel. Kết quả phân tích, đánh giá, dùng phương pháp suy luận, khái quát hoá để đưa ra kết luận và xây dựng những giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ thông tin tại MITEC.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
- Ý nghĩa khoa học: Xây dựng được tiêu chí để đánh giá cũng như đo lường được chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.
- Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng để đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung của luận văm được kết cấu gồm 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin
Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC giai đoạn 2012-2014.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đến năm 2020.
Xem thêm

105 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH VTN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH - VTN

Thế kỷ trước đã diễn ra cuộc “cách mạng công nghiệp”. Có lẽ cuộc “cách mạng máy tính” đã ra đời vào những năm đầu thập kỷ 1980; nhưng ngày nay không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở vào giữa cuộc “cách mạng chất lượng”- một thời kỳ biến đổi đang tác động tới mọi kiểu kinh doanh, xí nghiệp, tổ chức và mọi người.
Dưới ánh sáng của Đảng và nhà nước, trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, giữa các doanh nghiệp đã có sự phân cực, cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Mà trong bất cứ nền kinh tế cạnh tranh nào, nếu một doanh nghiệp muốn đứng vững trong hoạt động kinh doanh thì việc liên tục giảm giá thành và cảỉ thiện chất lượng là rất cần thiết.
Đối với ngành Viễn thông cũng vậy đây là một ngành sản xuất hạ tầng cơ sở, chất lượng có ý nghĩa đặc biệt. Các thông tin sản xuất xã hội, tư nhân truyền đi càng nhanh, càng chính xác, hoạt động của các thiết bị và của mạng lưới càng tin cậy thì kết quả sản xuất xã hội, điều hành quản lý buôn bán và điều kiện hoạt động kinh tế xã hội của con người càng được nâng. Sự thiếu chính xác về nội dung truyền tin truyền đưa và việc truyền đưa chậm chạp sẽ làm giảm hiệu quả truyền đưa tin tức theo không gian và thời gian. Thông tin sẽ mất đi tính ích lợi và giá trị của mình trong việc quản lý sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế, đồng thời sản phẩm Viễn thông mất đi giá trị sử dụng của mình.
Đứng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Bưu điện nói chung và công ty Viễn thông liên tỉnh - VTN nói riêng là tăng tốc độ phát triển, hiện đại hoá mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, chất lượng ngày càng cao. Một vấn đề đặt ra là để có thể phát triển và tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế đối ngoại, hội nhập vào khu vực và thế giới nhất thiết phải có một hệ thống thông tin quốc tế hoàn hảo. Trong điều kiện đó lãnh đạo ngành Bưu điện đã chọn Viễn thông là khâu đột phá. Việc làm này không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên mà là kết quả nghiên cứu lâu dài, được đúc rút qua nhiều thực tiễn sâu sắc bắt nguồn từ đường lối đổi mới của Đảng, của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Như ta đã biết, chất lượng là một trong ba yếu tố để đo lường khả năng cạnh tranh (chất lượng, giá cả, và giao hàng). Khi chất lượng tăng lên thì giá thành sẽ giảm xuống nhờ giảm được các tổn phí vì hư hao và chi phí cho thẩm định chi phí. Đảm bảo thoả mãn cho khách hàng cả về chất lượng và giá cả sẽ có lợi cho việc nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. Bởi vậy nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông luôn là vấn đề được công ty coi trọng.
Trong thời gian thực tập tại công ty Viễn thông liên tỉnh - VTN, xuất phát từ định hướng trên và tình hình thực tế tại công ty, được sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của cô giáo – Phó Giáo sư,Tiến sỹ Phan Tố Uyên và các anh chị trong phòng Kinh doanh, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại công ty Viễn thông liên tỉnh - VTN” làm đề tài cho báo cáo thực tập này. Mục đích của đề tài là nêu lên sự cần thiết nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đồng thời cũng trên cơ sở phân tích và phản ánh thực trạng chất lượng dịch vụ của công ty để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông hơn nữa để thoả mãn nhu cầu khách hàng ngày càng cao theo quan điểm Marketing.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Bài tiểu luận đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của trung tâm anh văn việt mỹ

BÀI TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TRUNG TÂM ANH VĂN VIỆT MỸ

Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh đã trở thành một phương tiện vô cùng quan trọng. Theo dự báo của các nhà phân tích, vào cuối thập kỷ này, 13 dân số thế giới sẽ tham gia vào việc học tiếng Anh. Nhu cầu học tiếng Anh mang tính khu vực và toàn cầu này cho thấy nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh ngày càng tăng đối với việc phát triển kinh tế và xã hội ở tầm cỡ quốc gia cũng như đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Vì thế, việc nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh trong nhà trường là xác lập một tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình hội nhập, phát triển kinh tế văn hóa đất nước. Các trung tâm tiếng Anh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của mọi người. Chất lượng các trung tâm ngoại ngữ hiện nay đang được cải thiện một cách đáng kể. Trung tâm nào cũng cố trang bị cho lớp học của mình những trang thiết bị hiện đại như điều hòa nhiệt độ, TV, máy chiếu..., thậm chí ở một số nơi, học viên còn được lướt Net “free” để nâng cao chất lượng tiếng Anh của mình. Ngoài việc trang bị cơ sở vật chất, các trung tâm cũng đã chú trọng hơn đến chất lượng dạy học. Giáo viên bao gồm cả những người có kiến thức sâu rộng và khả năng sư phạm cao, có cả những giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng người bản ngữ... Tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung đang dần trở thành tấm phiếu thông hành trên con đường hội nhập. Nâng cao trình độ ngoại ngữ tại các trung tâm là một việc làm tương đối đơn giản và khả thi bởi hiện nay số lượng và chất lượng của các cơ sở này đang được cải thiện một cách rõ rệt. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhóm 2 chọn đề tài: “Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ”. Đối tượng khảo sát là học viên đang theo học tại các cơ sở của hệ thống Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ, thông qua đó đánh giá được phần nào mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của trung tâm.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung tại Khách sạn quốc tế Bảo Sơn – Hà Nội

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỔ SUNG TẠI KHÁCH SẠN QUỐC TẾ BẢO SƠN – HÀ NỘI

Ở nước ta thời gian qua ngành Khách sạn – du lịch đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên sự pháp triển trong kinh doanh Khách sạn – du lịch còn mang tính tự phát,cục bộ,chưa bền vững,chất lượng dịch vụ đã được coi trọng nhưng dường như hiệu quả của nâng cao chất lượng dịch vụ chưa cao.Trước tình hình đó,để hoàn thiện cơ cấu dịch vụ trong khách sạn,nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tính cạnh tranh của doanh nghiệp thì việc nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung của khách sạn là điều rất cần thiết. Bởi vì ngày nay khi đời sống con người được cải thiện,nhu cầu ngày càng được nâng cao thì khách đến khách sạn họ không chỉ đơn thuần sử dụng dịch vụ lưu trú,dịch vụ ăn uống mà họ còn mong muốn được vui chơi,giải trí,thư giãn,tìm hiểu văn hóa,xã hội…tại khách sạn. Điều đó đòi hỏi khách sạn cần phải liên tục bổ sung,đầu tư,nâng cao chất lượng các dịch vụ bổ sung để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao đó.Nằm trong số các khách sạn 4 sao của thành phố Hà Nội,khách sạn quốc tế Bảo Sơn bắt đầu đi vào hoạt đồng từ tháng 121995 tại địa chỉ 50 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – Hà Nội. Khách sạn có khuôn viên rộng, trang thiết bị, nội thất mang nét đặc trưng của châu Âu,không gian được bố trí hài hòa đẹp đẽ tạo sự ấm cúng riêng có,bãi đỗ xe an toàn mang lại sự tin tưởng cho khách khi đến với khách sạn. Không nằm ngoài guồng quay của ngành,khách sạn quốc tế Bảo Sơn – Hà Nội cũng gặp phải nhiều khó khăn từ môi trường cạnh tranh,từ sự phát triển chung,điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn.Trong năm vừa qua khách sạn đã đẩy mạnh kinh doanh đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm khẳng định hơn nữa tên tuổi của Khách sạn Bảo Sơn. Sự sang trọng và lịch lãm luôn là tiêu chí cho tất cả các nhân viên trong khách sạn hướng tới để phục vụ cho khách hàng 1 cách tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu cao nhất
Xem thêm

48 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA

Hiện nay bối cảnh kinh tế thế giới đang biến động rất phức tạp và khó khăn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế đã hội nhập và có độ mở lớn như nền kinh tế nước ta. Gia nhập vào thị trường mang tính toàn cầu, cùng với lộ trình thực hiện các cam kết WTO, về cơ bản Việt Nam phải thực hiện mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực ngân hàng. Do đó, các ngân hàng phải chấp nhận bước vào một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn, không chỉ từ phía các ngân hàng nội địa như lâu nay mà còn với nhiều ngân hàng nước ngoài khác khi các hạn chế thị trường được gỡ bỏ. Từng ngân hàng không những chú trọng đến việc tiếp cận, thu hút khách hàng mới trên thị trường, mà chính việc nâng cao chất lượng dịch vụ của những sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung cấp để gia tăng sự hài lòng cũng như sự thoả mãn của khách hàng hiện tại cũng là một chiến lược quan trọng, bởi lẽ việc tạo dựng nền khách hàng ổn định vốn rất cần thiết để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển.Chính vì vậy, chiến lược kinh doanh hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đang trở thành một chiến lược có tầm quan trọng bậc nhất. Để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến cho khách hàng một cách tốt nhất có thể, ngân hàng phải nắm bắt được những mong muốn và kỳ vọng của khách hàng, từ đó chủ động cải thiện và thay đổi nhằm đáp ứng kịp thời nguyện vọng của khách hàng. Với đòi hỏi đó, trên cơ sở lý luận được học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội cùng thực tiễn thu được trong quá trình công tác tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thanh hóa tôi đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh hóa” làm đề tài luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Xem thêm

59 Đọc thêm

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ MÔ HÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (LV THẠC SĨ)

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ MÔ HÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (LV THẠC SĨ)

Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)Cải thiện chất lượng điều khiển nhiệt độ mô hình nhà máy nhiệt điện (LV thạc sĩ)
Xem thêm

75 Đọc thêm

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

máy phong điện.Nhà máy phong điện có thể chịu được sự thay đổi tần số lên đến0.5 Hz/sĐIỆN GIÓ KHI HÒA LƯỚISự biến động điện từ tuabin gió liên tục xảy ra trong quá trình hoạt động. => khi hòa lưới (nhiễuloạn hệ thống)ĐIỆN GIÓ KHI HÒA LƯỚISử dụng STATCOMSTATCOMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMKỸ THUẬT TP. HCMHỆ THỐNG PHONG ĐIỆN KẾT HỢP STATCOMĐào tạo sau đại họcHệ thống phong điện kết hợp STATCOMCấu hình mạng cải thiện chất lượng điện năng
Xem thêm

20 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI TP. HÀ NỘI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI TP. HÀ NỘI

Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được cải thiện và nâng cao vì vậy mà nhu cầu giải trí và du lịch cũng tăng lên. Kể từ sáu thập niên trở về đây, ngành du lịch đã phát triển không ngừng, trở thành một trong những khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và lớn nhất thế giới. Nhiều quốc gia đã phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và ngành du lịch được coi là ngành công nghiệp “không khói” đóng góp quan trọng vào xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội. Nó còn có vai trò quan trọng đặc biêt đối với các quốc gia đang phát triển giúp tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và xóa đi khoảng cách với các quốc gia phát triển.
Với Việt Nam, ngành du lịch có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được ngành du lịch Việt Nam cũng còn những hạn chế nhất định về mặt chất lượng dịch vụ trong đó có Hà Nội. Không chỉ được biết đến là trung tâm văn hóa, chính trị và là Thủ đô của cả nước mà Hà Nội còn được xem là điểm du lịch hấp dẫn cả nước. Tốc độ phát triển của ngành du lịch Hà Nội luôn tăng qua các năm và chất lượng dịch vụ du lịch thì đang được cải thiện và nâng cao. Nhận thấy tính cấp thiết của đề tài mà nhóm em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại TP. Hà Nội” dưới góc độ phản ánh của khách du lịch nước ngoài về thực trạng và giải pháp và với giả thiết cung cấp đề tài cho Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TP. Hà Nội.
Xem thêm

46 Đọc thêm

Khảo sát khả năng sử dụng acid ascorbic và enzym α amylase cải thiện chất lượng bánh mì

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ACID ASCORBIC VÀ ENZYM Α AMYLASE CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ

Khảo sát khả năng sử dụng acid ascorbic và enzym α amylase cải thiện chất lượng bánh mì
Khảo sát khả năng sử dụng acid ascorbic và enzym α amylase cải thiện chất lượng bánh mì
Khảo sát khả năng sử dụng acid ascorbic và enzym α amylase cải thiện chất lượng bánh mì Khảo sát khả năng sử dụng acid ascorbic và enzym α amylase cải thiện chất lượng bánh mì

55 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông nhuệ đáy (đoạn chảy qua tỉnh hà nam)

THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN CHO VIỆC CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY (ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH HÀ NAM)

thuyết trình, khóa luận tốt nghiệp môi trường
Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ Đáy (đoạn chảy qua tỉnh Hà Nam)
Lưu vực sông (LVS) Nhuệ Đáy đoạn chảy qua tỉnh Hà Nam cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội
Hiện nay, môi trường nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng: do công nghiệp; nông nghiệp; dịch vụ;…sự đổ thải từ Hà Nội.
Có nhiều phương thức và nguồn vồn để cải thiện chất lượng nước LVS
Nghiên cứu đo lường mức độ mức sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước LVS Nhuệ Đáy (đoạn chảy qua tỉnh Hà Nam)
Xem thêm

28 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VTHKCC BẰNG XE BUÝT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VTHKCC BẰNG XE BUÝT

❖ Vận tải là một quá trình sản xuất bao gồm nhiều yếu tố hợp thành mà mỗi yếu tố là một mắt xích của quá trình sản xuất vận tải.
Vận tải là quá trình thay đổi vị trí của hàng hóa, hành khách trong không gian và thời gian cụ thế đế nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.
❖ Vận tải hành khách công cộng có rất nhiều khái niệm khác nhau, chang hạn như: vận tải hành khách công cộng được hiếu là một loại hoạt động trong đó sự vận chuyến được cung cấp cho hành khách để thu tiền cước bằng những phương tiện không phải của họ
Trong vận tải hành khách công cộng được thực hiện bằng phương tiện vận tải có sức chứa lớn và phương tiện vận tải có sức chứa nhỏ (taxi, xích lô) phục vụ đám đông nhiều người.
Vận tải hành khách công cộng được hiểu theo nghĩa rộng đó là một hoạt động trong đó sự vận chuyển là một dịch vụ mà nhà nước, doanh nghiệp cung cấp cho hành khách đê thu tiền cước bằng những phương tiện vận tải hành khách công cộng. Vận tải hành khách công cộng là loại hình vận chuyến trong đô thị có the đáp ứng khối lượng lớn nhu cầu đi lại của mọi tầng lớp dân cư một cách thường xuyên, liên tục theo thời gian xác định, phương hướng và tuyến ổn định trong một thời kỳ nhất định.
ơ Việt Nam theo “Quy định tạm thời vê vận chuyên khách công cộng trong các thành phố “ của Bộ GTVT thì: VTHKCC là tập hợp các phương thức, PTVT vận chuyển hành khách đi lại trong thành phố ở cự ly <50 km và có sức chứa >8 hành khách (Không kể lái xe).
Ngoài khái niệm trên, VTHKCC còn có rất nhiều khái niệm khác như: VTHKCC là một loại hoạt động trong đó sự vận chuyển được cung cấp cho hành khách để thu tiền cước bằng những phương tiện không phải của họ (Theo bài giảng tổ chức vận tải hành khách trong thành phổ PGS.TS Từ Sỹ Sùa).
Vận tải hành khách công cộng hằng xe buýt: Là một trong những loại hình vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện là ôtô, có thu tiền cước theo quy định, hoạt động theo một biểu đồ vận hành và hành trình quy định phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư trong các thành phố lớn và các khu đông dân cư.
Vận tải hành khách hằng xe huýt kế cận: Là loại hình vận tải hành khách công cộng sử dụng xe ô tô có sức chứa lớn làm phương tiện vận chuyển, hoạt động theo biểu đồ và hành trình đã được quy định sẵn, thu tiền cước theo giá quy định, đê vận chuyên hành khách từ thành phổ đi các thành phố vệ tinh của thành phố trung tâm.
Vận tải hành khách hang ỏtô liên tỉnh: Là một hoạt động trong đó sự vận chuyên là một dịch vụ mà nhà nước, doanh nghiệp cung cấp cho hành khách đe thu tiền cước bằng những phương tiện vận tải hành khách, có the đáp ứng khối lượng lớn nhu cầu đi lại của mọi tầng lớp dân cư một cách thường xuyên, liên tục theo thời gian xác định, phương hướng và tuyến ôn định trong một thời kỳ nhất định.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Đồ án Cải thiện chất lượng dịch vụ trên tuyến buýt 35 - Tài liệu tham khảo

ĐỒ ÁN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN TUYẾN BUÝT 35 - TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình “Nhập môn tổ chức vận tải ô tô”- Trường đại học giao thông vận tải Hà Nội V.. Bài giảng “ Công nghệ khai thác phương tiện vận tải đô thị” – PGS.TS Nguyễn Văn Thụ VII.[r]

1 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN HOA HỒNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN HOA HỒNG

Trong thời gian thực tập tổng hợp tại khách sạn Hoa Hồng, dựa vào quá trình khảo sát, điều tra và kết quả phỏng vấn các nhà quản trị cùng nhân viên của khách sạn có nhiều ý kiến cho rằng[r]

33 Đọc thêm

ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MỘT SỐ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN TRÊN HTTP://M.XALO.VN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MỘT SỐ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN TRÊN HTTP://M.XALO.VN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc định hướng phát triển các sản phẩn và dịc vụ CNTT, Tinhvan Group đã gặt hái được rất nhiều thành công, được biết đến như một đối tác có năng l[r]

24 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong công ty Bảo Việt Nhân Thọ Phú Thọ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ PHÚ THỌ

Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp BHNT trong những năm qua đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng khai thác sản phẩm của mình, nhưng nhìn chung số lượng sản phẩm bán được vẫn chưa[r]

42 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Indochina II

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN INDOCHINA II

Đó là sự hiện diện của cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đội ngũ nhân viên, trình độ phục vụ của nhân viên, thực đơn món ăn… Tuy nhiên, từ 5 chỉ tiêu chung để đánh giá chất lượng [r]

49 Đọc thêm

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤCƠ BẢN TẠI KHÁCH SẠN SUNSHINE 2

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤCƠ BẢN TẠI KHÁCH SẠN SUNSHINE 2

Từ sau khi đổi mới, Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt cả về kinh tế,chính trị, văn hóa,..đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế với sự phát triển mạnh mẽ củangành du lịch. Du lịch giờ đây không còn là nhu cầu xa xỉ của một bộ phận người dâncó thu nhập cao mà đã trở thành một nhu cầu phổ biến của đại đa số người dân. Ngànhdu lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còngiúp mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước, tăng cường sự hiểu biếtgiữa các dân tộc, các quốc gia.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Việt

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT

Những câu hỏi này được đặt ra dùng để phân loại nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ Logistics của Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Việt TRANG 29 `Trong phần hai này các câu hỏi sẽ được đưa[r]

31 Đọc thêm

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Các ngân hàng trong nước sẽ phải nâng cao trình độ quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng cường độ tin cậy đối với khách hàng Hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng V[r]

15 Đọc thêm