GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI":

TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ

TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là một công cụ quản lý điều hành vĩ mô
các hoạt động Kinh tế xã hội, là sự cụ thể hoá các mục tiêu, chiến lược, quy
hoạch phát triển theo từng thời kỳ qua hệ thống các mục tiêu, biện pháp định
hướng phát triển và các hoạt động cụ thể trên cơ sở hệ thống chính sác[r]

81 Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Ôn đến năm 2020

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TRÀ ÔN ĐẾN NĂM 2020

Công tác nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ quan trọng, đang được Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhằm đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, thực trạng kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục[r]

130 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập: Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty cổ phần Công Trình Đường Sắt

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Từ sau khi Việt Nam chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường thì nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc: tốc độ tăng trưởng thường khá cao so với các nước trong cùng khu vực, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch the[r]

49 Đọc thêm

Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Câu 1: Nhiệm vụ và vai trò của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội?
Trả lời :
• Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Quy hoạch tổng thể phát triên kinh tế xã hội là chuyển tư duy chiến lược kinh tế xã hội của quốc[r]

39 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm của tỉnh nghệ an giai đoạn 2011 2015 chi tiết nhất và khái quát tổng quan nhất về Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân.
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011 – 2015” trong lần báo cáo thực tập tốt n[r]

65 Đọc thêm

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN[r]

419 Đọc thêm

Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài:
Hiện nay ở hầu hết các nước, lập kế hoạch được xem là công cụ quản lý
then chốt trong quá trình thực hiện chính sách công, nhằm thúc đẩy phát triển
bền vững và quản lý các thành tựu phát triển. Kế hoạch là một công cụ quản
lý và điều hành vĩ mô nền kinh[r]

419 Đọc thêm

Thực trạng kinh tế, xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hoàng Văn Chức

THỰC TRẠNG KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ HOÀNG VĂN CHỨC

Thực trạng kinh tế, xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hoàng Văn ChứcThực trạng kinh tế, xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hoàng Văn ChứcBài viết Thực trạng kinh tế, xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng ki[r]

8 Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN VỤ BẢN

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN VỤ BẢN

Phát huy khả năng kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, tăng cường vai trò điều tiết của Nhà nước trong việc bình ổn giá cả nâng cao hiệu lực và vai trò quản lý Nhà nước về thương mại, [r]

25 Đọc thêm

Giải pháp phát triển kinh tế trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ởViệt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞVIỆT NAM

Chỉ có nh vậy các doanh nhân trong nớc mới mạnh dạn bỏ vốn đầu t vào sản xuất công nghiệp ; nội lực mới đợc phát huy và thu hút vốn đầu t nớc ngoài dới hình thức kinh tế t bản Nhà nớc mớ[r]

30 Đọc thêm

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết

NHỮNG MÂU THUẪN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Từ năm 1986, nước ta chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trườ ng định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan t rọng: giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tăng trưở ng khá, đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp t[r]

16 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc ninh

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

Trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước hay vùng địa bàn, không thể không nhắc tới vai trò của việc đầu tư và lập kế hoạch phát triển kinh tế. Có thể nói đầu tư là công cụ cơ bản để phát triển kinh tế.
Phát triển bền vững ở địa bàn mỗi tỉnh, thành phố vừa đem lại sự giàu có, nâng cao đời sốn[r]

23 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄNVÀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở VIỆT NAM1

CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄNVÀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁPPHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở VIỆT NAM1

Nền kinh tế nhiều thành phần đã tác động tích cực đến giải phóngsức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Năm 2000,tổng nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế là 151.183 tỷ đồng thì đến năm2009 đã tăng lên là 708.826 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngoài nhà nướctăng từ 34.594[r]

11 Đọc thêm

DO AN QUY HOACH SƯ DUNG DAT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KÌ CUỐI 2016 2020”.

DO AN QUY HOACH SƯ DUNG DAT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KÌ CUỐI 2016 2020”.

LỜI CẢM ƠNVới lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Địa lý – QLTN – Trường Đại học Vinh, và các cán bộ địa chính phường Nghi Hương – thị xã Cửa Lò – tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình giúp đỡ bọn em trong quá trình làm bài báo cáo đồ án quy[r]

65 Đọc thêm

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐINH.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.
Ngày 31121945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra sắc lệnh số 78SL thành lập Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến[r]

45 Đọc thêm

Tìm hiểu về Sở kế hoạch và đầu tư.

TÌM HIỂU VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạc[r]

16 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách[r]

21 Đọc thêm

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục các bảng vii
Danh mục các hình ix
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1 Tính cấp thiết của đề tài 1
2 Mục tiêu nghiên cứu 3
3 Đối tượng nghiên cứu 3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4
1.1 Cơ sở lý luận về sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đ[r]

146 Đọc thêm

Nhân dân vĩnh phúc với chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình từ 2009 đến nay tiểu luận cao học

Nhân dân vĩnh phúc với chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình từ 2009 đến nay tiểu luận cao học

LỜI NÓI ĐẦU
“Dân số ổn định – Xã hội phồn vinh – Gia đình hạnh phúc”
1. Lí do chọn đề tài
Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt Nam là rất thấp, nước ta lại là một nước đông dân với tốc độ tăng dân số vào loại cao nhất trên thế giới. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: Điều kiện tiên[r]

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG HƯNG, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 4
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Yêu cầu của đề tài 2
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 3
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 3
2.2. Nội dung nghiên cứu 3
2.3. Phương pháp[r]

47 Đọc thêm

Cùng chủ đề