CẤU TRÚC ĐẠI SỐ CƠ BẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC ĐẠI SỐ CƠ BẢN":

CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TRONG LÝ THUYẾT ÔTÔMAT LUÂN VĂN THẠC SĨ 2017

CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TRONG LÝ THUYẾT ÔTÔMAT LUÂN VĂN THẠC SĨ 2017

Cấu trúc đại số trong lý thuyết otomat, tìm hiểu và nghiên cứu các cấu trúc đại số trong lý thuyết otomat mới 2017.
Luân văn thạc sĩ Cấu trúc đại số trong lý thuyết otomat, tìm hiểu và nghiên cứu các cấu trúc đại số trong lý thuyết otomat mới 2017.

88 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT VÀNH VÀ MÔ ĐUN ĐỀ TÀI LINH HÓA TỬ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT VÀNH VÀ MÔ ĐUN ĐỀ TÀI LINH HÓA TỬ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT VÀNH VÀ MÔ ĐUN ĐỀ TÀI LINH HÓA TỬ
Chúng ta đều biết rằng các cấu trúc đại số cơ bản như nhóm, vành là sự khái
quát hóa từ các tập hợp số với hai phép toán (+) và (×) thông thường. Môđun là
khái niệm mở rộng của khái niệm nhóm aben và khái niệm không gian vectơ. Một
cấu trúc Rmôđu[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CƠ SỞ ĐẠI SỐ HIỆN ĐẠI MÔĐUN XẠ ẢNH

TIỂU LUẬN CƠ SỞ ĐẠI SỐ HIỆN ĐẠI MÔĐUN XẠ ẢNH

TIỂU LUẬN CƠ SỞ ĐẠI SỐ HIỆN ĐẠI MÔĐUN XẠ ẢNH
Trong sự phát triển của toán học hiện đại, cơ sở đại số hiện đại là môn học
quan trọng, là cơ sở tiền đề cho sự phát triển của đại số hiện đại. Trong đó vành và
môđun đóng vai trò nền tảng của môn học. Môđun một trong số các cấu trúc đại số
có một tập[r]

19 Đọc thêm

các phương pháp tư duy để giải quyết thành công hệ phương trình trong đề thi đại học

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY ĐỂ GIẢI QUYẾT THÀNH CÔNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Đề thi khối A năm nay có 7 điểm đầu tiên rất cơ bản và không khó, tuy nhiên câu hệ phương
trình lại là một câu rất hay. Điểm then chốt để giải bài toán này là biến đổi phương trình 1 (PT1) từ đó
rút được x y   12 . Với cấu trúc vế trái (VT) của PT1 ta có thể dùng đầy đủ các phương pháp giải
như: Đ[r]

5 Đọc thêm

LUẬN VĂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAI ĐOẠN TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

LUẬN VĂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAI ĐOẠN TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

Toán học là bộ môn khoa học tự nhiên có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Trong đó lịch sử toán là bộ môn khoa học về các quy luật khách quan của sự phát triển toán học. Đối tượng của toán học thuần túy là những quan hệ số lượng và hình dạng không gian của thế giới khách quan.
Trong quá trình phát tr[r]

34 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VÀNH VÀ MÔĐUN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VÀNH VÀ MÔĐUN

Phần thứ nhất của môn học, dựa theo chương V của tài liệu tham khảo NHVH, giới
thiệu khái niệm cơ bản như định nghĩa môđun, tập sinh, độc lập và phụ thuộc tuyến
tính, tổng và tích trực tiếp, môđun tự do, nhóm các đồng cấu, tích tenxơ, môđun artin
và môđun noether, mô đun xạ ảnh và mô đun nội xạ, đại[r]

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN môn Cơ Sở Đại Số Hiện Đại MÔĐUN HỮU HẠN SINH

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ ĐẠI SỐ HIỆN ĐẠI MÔĐUN HỮU HẠN SINH

TIỂU LUẬN môn Cơ Sở Đại Số Hiện Đại MÔĐUN HỮU HẠN SINH
Có thể nói rằng ngành toán học của chúng ta hiện nay trong quá trình phát triển không thể không nói đến cấu trúc đại số và tất nhiên không thể tách rời sự hiểu biết sâu sắc về các cấu trúc đại số. Cấu trúc Mođun xuất hiện trong hầu hết các lí th[r]

18 Đọc thêm

Giới thiệu vectơ phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính

GIỚI THIỆU VECTƠ PHƯƠNG PHÁP GAUSS GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Giới thiệu vectơ phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính
Theo dòng lịch sử, môn Đại số tuyến tính khởi đầu với việc giải và biện luận các hệ phương trình bậc nhất. Về sau để có thể hiểu rõ cấu trúc của tập nghiệm và điều kiện để một hệ phương trình bậc nhất có nghiệm, người ta xây[r]

59 Đọc thêm

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2015 MÔN ĐẠI SỐ HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN NĂM 2015 MÔN ĐẠI SỐ HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi OLympic Toán sinh viên năm 2015 môn Đại số sau đây. Đề thi giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung chính thường được ra trong đề thi để có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Đ[r]

8 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ đề tài cấu trúc của đại số LIE nữa đơn đối xứng

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI CẤU TRÚC CỦA ĐẠI SỐ LIE NỮA ĐƠN ĐỐI XỨNG

Luận văn thạc sĩ toán học: Đề tài cấu trúc của đại số LIE nữa đơn đối xứng .
Đề tài nhằm tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề cụ thể liên quan đến đại số LIE nữa đơn đối xứng, từ đó ứng dụng để mô tả cấu trúc một số đại số lie cụ thể

66 Đọc thêm

Đại Số Boolean và Các Cổng Logic môn nhập môn mạch số ĐH CNTT

ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ CÁC CỔNG LOGIC MÔN NHẬP MÔN MẠCH SỐ ĐH CNTT

hương này sẽ học về:
Đại số Boolean: với đặc điểm là chỉ thực hiện trên
hai giá trịtrạng thái 0(OFF) và 1(ON) nên rất phù
hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch
logic Số
Các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên
các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong
những chương sau[r]

55 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÌNH HỌC ĐẠI SỐ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÌNH HỌC ĐẠI SỐ

Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình học
đại số, bao gồm các khái niệm cơ bản: Đa tạp đại số afin, đa tạp xạ ảnh, hình học
song hữu tỷ, giải kì dị.
Mục tiêu về kĩ năng: Hướng dẫn cho sinh viên một số ứng dụng của đại số máy tính
trong hình học đại số.
Các mụ[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ TÔPÔ ĐẠI SỐ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CƠ SỞ TÔPÔ ĐẠI SỐ

Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tôpô đại số.
Mục tiêu về kĩ năng: Trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản về tôpô đại số.
Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Trang bị cho sinh viên thái độ học tập cơ
bản về tôpô đại số.

5 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

HỆ THỨC CƠ BẢN
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN
ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN CẢ NĂM GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11[r]

161 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT

84 Đọc thêm

ÔN tập CHƯƠNG II đại số 8

ÔN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 8

ÔN TẬP CHƯƠNG II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ LỚP 8 Chuyên đề nêu các dạng bài tập cơ bản để ôn tập chương II đại số lớp 8; Đây là các bài tập phù hợp với đối tượng học sinh giỏi; Các bài tập giúp học sinh khắc sâu các kiến thức trọng tâm của chương và rèn cho học sinh kỹ năng tính toán, rút[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đề thi thử môn toán cao cấp ,đại số tuyến tính giúp các sinh viên hiểu rõ và nắm được các kiến thức cơ bản về môn đại số tuyến tính và có kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra và ôn thi từ đó đạt kết quả cao nhất

3 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÀM SUY RỘNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÀM SUY RỘNG

Môn học này nhằm giới thiệu Hình học đại số cổ điển. Hai chương đầu giới thiệu các
khái niệm đa tạp afin và đa tạp xạ ảnh. Chương 3 bàn về khái niệm số chiều, điểm kì
dị và giới thiệu về giải kì dị. Hai chương cuối nhằm đến đối tượng cơ bản nhất trong
hình học đại số, đó là đường cong phẳng. Ngoài r[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề