SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO":

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KINH TẾCHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO


Nhóm 11: Trần Duy Hưng
Hoàng Thị Diệu Linh
Lê Thị Thu Trang


Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc
Hà Nội, 12014

MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC BẢNG 3
DAN[r]

44 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

KẾT LUẬN Việc gia nhập WTO của Việt Nam tạo ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và các thành viên WTO.Một trong những thách thức đó là Việt Nam hiện tại có một địa vị kinh tế,[r]

49 Đọc thêm

Các Cơ Hội Và Thách Thức Của Việt Nam Khi Gia Nhập WTO

CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Như đã biết , Việt Nam chúng ta được đánh giá là 1 nước đang phát triển và thực sự , chúng ta mới chỉ thoát khỏi khủng hoảng và lệ thuộc kinh tế hơn chục năm.Đối với đấu trường kinh tế giới , các sân chơi dường như còn quá xa vời và cao lớn với tầm vóc nền kinh tế Việt Nam.Việc chún[r]

32 Đọc thêm

Nông nghiệp việt nam sau khi gia nhập WTO thời cơ và thách thức

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tham gia WTO, Việt Nam có nhiều cơ hội để xây dựng và phát triển đất nước. Nền
kinh tế nói chung, nền sản xuất nông nghiệp nói riêng thêm điều kiện tiếp cận thị trường
hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên một cách bình đẳng, không bị phân biệt[r]

173 Đọc thêm

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO - THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO - THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

Tuy nhiên, khi Việt Nam gia nhập WTO, nỗi lo lớn nhất, đầu tiên của Đảng, Nhànước, Chính phủ chính là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bởi là một nước đilên từ nông nghiệp nên trình độ phát triển và quản lý nhà nước còn thấp, doanh nghiệp, độingũ doanh nhân còn ít, việ[r]

173 Đọc thêm

tình hình xuất khẩu gạo của việt nam sau khi gia nhập WTO.ptp

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO.PTP

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨUChương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu1.1. Cơ sở lý luận:1.1.1 Khái niệm Xuất Khẩu:Kinh doanh xuất nhập khẩu là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước thông qua hành vi mua bán. Sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự[r]

22 Đọc thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTONHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTONHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTONHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM[r]

76 Đọc thêm

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. Các định chế và tổ chức kinh tế – thương mại kh[r]

14 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO: Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nguyễn Xuân Nghĩa

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Luận văn Thạc sỹ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO: Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nguyễn Xuân NghĩaMời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân[r]

7 Đọc thêm

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

phân tích thuận lợi và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO. với bài phân tích này các bạn có thể tìm hiểu về WTO, lịch sử Việt Nam gia nhập WTO, và quan trọng hơn hết là phân tích được mặt thuận lợi và thách thức khi nước ta gia nhập wto.

20 Đọc thêm

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Phát triển mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu những năm qua là động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ ăn theo và, do vậy, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh [r]

4 Đọc thêm

KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC BƯỚC NGOẶT GIA NHẬP WTO

KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC BƯỚC NGOẶT GIA NHẬP WTO

Việt Nam có thể mở rộng thị truờng xuất khẩu dịch vụ không chỉ ra nuớc ngoài mà còn cả xuất khẩu dịch vụ tại chỗ thông qua cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tu nuớc ngoài vào kinh doanh t[r]

16 Đọc thêm

Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước việt nam thời kỳ hậu WTO và các giải pháp tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước

ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.Tính cần thiết của đề tàiGia nhập WTO là một bước ngoặt khá quan trọng trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức. Một trong những vấn đề nổi cộm sau khi Việt Nam gia nhập WTO là v[r]

126 Đọc thêm

 THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm

VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

_B/ KHÓ KHĂN: _ _ -_ Nhận thức của quần chúng và một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp về cơ hội, thách thức của việc tham gia WTO ch−a cao; - Hệ thống pháp luật ch−a phù hợp với các ti[r]

10 Đọc thêm

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 36 - Gia nhập WTO sẽ tăng khả năng tiếp cận của Việt Nam vào thị trường dệt may của Hoa Kỳ; tuy nhiên sẽ không trực tiếp mở rộng quy mô thị trường; - Gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam [r]

38 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện chính sách ngoại thương của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

Ngày 7112006, Việt Nam được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này được coi là một dấu mốc lớn, mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của Việt Nam vào đời sống kinh tế chính trị thế giới. Tác động của việc gia nhập WTO khô[r]

111 Đọc thêm

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTOTrở thành11-1-2007: thành viên 1501-1995: Việt Nam giacủa WTOViệt Nam nhập WTOnộp đơn xingia nhậpWTOGia nhập7002/1/11yàg

43 Đọc thêm

HOI NHAP VAN HOA VA HOI NHAP KINH TE KHI VIET NAM GIA NHAP WTO

HOI NHAP VAN HOA VA HOI NHAP KINH TE KHI VIET NAM GIA NHAP WTO

Vào WTO không chỉ là Hội nhập kinh tế quốc tế mà cònlà hội nhập văn hóa, hoặc đúng hơn là hội nhập văn hóađể thành công.1.WTOWTO có tên đầy đủ là Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization). Tổchức này được thành lập và hoạt động từ 01/01/1995 với mục tiêu thiết lập và duy trì mộtn[r]

2 Đọc thêm