KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI VỀ CÔNG KHAI VÀ MINH BA...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI VỀ CÔNG KHAI VÀ MINH BA...":

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Sau 2 năm gia nhập vào tổ chức kinh tế lớn nhất hành tinh WTO kinh tế cả nước đã thu được những thành tựu nhất định song bên cạnh đó là những thách thức đòi hỏi chúng ta kịp thời hoàn thiện trong thời gian sắp tới..Trong bối cảnh đó tính trung thực hợp lý của thông tin kiểm toán của các báo cáo tài[r]

60 Đọc thêm

BÁO cáo thực tập công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế hoà bình

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀ BÌNH

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển nhờ chính sách mở cửa thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển tuy nhiên bên cạnh nhưng cơ hội đó các doanh nghiệp luôn phải đối đầu với những thách thức không lường trước và điều đó có thể anh hưởng lớn đến nên kinh tế của[r]

46 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2012

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC VỀ VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2012

1. Lý do chọn đề tài

Biển Đông là một vùng biển nửa kín, đây là một trong những khu vực chiến lược quan trọng bậc nhất trên thế giới. Vùng biển này án ngữ nhiều tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Biển Đông có môi trường biển đa dạng và nguồn tài nguyên phong ph[r]

27 Đọc thêm

Lý thuyết kích cầu và khả năng vận dụng ở Việt Nam

LÝ THUYẾT KÍCH CẦU VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM

Trong hai thập kỷ trở lại đây, thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn về khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian kể trên thế giới đã chứng kiến khá nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính tiền tệ. Chẳng hạn, khủng hoảng tài chính qu[r]

98 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện các qui định về sử dụng giá trị hợp lý trong chế độ kế toán doanh nghiệp việt nam hiện nay

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuNhững năm gần đây, kinh tế thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Bắt đầu từ năm 2008, hiện tượng một loạt các ngân hàng lớn nhỏ của Mỹ phá sản gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế không chỉ của Mỹ mà của nhiều nước trên thế giới. Cuộc khủn[r]

109 Đọc thêm

HÃY CHỈ RA NHỮNG HÀNH VI TIÊU cực TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, LIÊN hệ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM và đề XUẤT một số GIẢI PHÁP

HÃY CHỈ RA NHỮNG HÀNH VI TIÊU CỰC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, LIÊN HỆ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP

LỜI NÓI ĐẦU
Trước tháng 7 97, tức là trước thời điểm xẩy ra cơn bão tài chính tiền tệ ở Châu Á mà tâm điểm là khu vực Đông Nam Á, nhiều nước thành viên ASEAN đã kỳ vọng đến việc rút ngắn thời hạn hoàn thành AFTA vào năm 2000. Đối với Việt Nam, nhiều người cũng hy vọng sẽ rút ngắn tiến trình thực[r]

22 Đọc thêm

Hệ thống tài chính của thái lan (1)

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA THÁI LAN (1)

Thái lan hiện nay được đánh giá là một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung, trong suốt quá trình phát triển nền kinh tế Thái Lan không thể tránh khỏi những lúc thất bại, khó khăn. Tuy nhiên những khó khăn đó đều được Thái Lan vượt qua và coi đó là b[r]

23 Đọc thêm

Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hòa Sơn

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÒA SƠN

Xã hội hiện đại không thể nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển. Hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay cực kỳ rộng lớn, và sôi động. Chỉ ở Việt Nam đã có hơn hàng trăm ngàn doanh[r]

55 Đọc thêm

Vận dụng mô hình Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình cũng như rất nhiều nhà khoa học nghiên cứuhình thức đầu tư PPP (Private-Public-Partnership)- hợp tác Nhà nước-Tư nhân, đã được triển khai hiệu quả tại nhiều nước và được coi là một trong những “cứu cánh” cho việc huy động nguồn vốn trong và ngoài nước, nhà nư[r]

169 Đọc thêm

1. THÔNG TƯ SỐ 29 2012 TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN.

1. THÔNG TƯ SỐ 29 2012 TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN.

quan.3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lạibằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là các khoản tài trợ)của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) cho các cơ s[r]

4 Đọc thêm

Phân tích khái quát tình hình tài chính của vinamilk năm 2016

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VINAMILK NĂM 2016

Phân tích khái quát tình hình tài chính của vinamilk năm 20132015. Bài viết dựa vào số liệu trên báo cáo tài chính của công ty sữa Việt Nam Vinamilk 3 năm 2013, 2015. Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và thế giới như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển được thì các doanh nghiệp phải luôn[r]

25 Đọc thêm

Đánh giá GCI của Việt Nam về năng lực cạnh tranh toàn cầu 2009-2010 (WEF)

ĐÁNH GIÁ GCI CỦA VIỆT NAM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TOÀN CẦU 2009-2010 (WEF)

I. Cơ sở để xác định chỉ số:
Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index) là một chỉ số đánh giá toàn diện được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xây dựng và công bố trong các báo cáo cạnh tranh toàn cầu thường niên, nhằm đánh giá và xếp hạng các quốc gia tên toàn thế giới về những nền t[r]

16 Đọc thêm

Tổng quan về gian lận trong kế toán, trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận trong Báo cáo tài chính

TỔNG QUAN VỀ GIAN LẬN TRONG KẾ TOÁN, TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 3
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 3
1.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 4
1.3. Phương pháp nghiên cứu 4
1.4. Kết cấu của đề tài 4
CHƯƠNG 2: TỔng quan vỀ gian lẬn trong kẾ toán, thỦ tỤc phát hiỆn gian lẬn và trách nhiỆm của kiỂm toán viên đỐi vỚi gian lẬn trong kiỂm toán b[r]

58 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các d[r]

79 Đọc thêm

Các biện pháp quản lý nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục thế giới đang có những chuyển biến mạnh mẽ đặc biệt là giáo dục Đại học, Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấ[r]

117 Đọc thêm

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2013: Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giám sát chuyên ngành đối với thị trường tài chính Việt Nam

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2013: TĂNG CƯỜNG CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIÁM SÁT CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, các khu vực tài chính của Việt Nam cũng đang phải chịu sự tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như những biến động kinh tế tài chính từ thị trường tài chính quốc tế. Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay trong hoạt động quả[r]

92 Đọc thêm

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

Mục tiêu tổng quát của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn về vấn đề địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Từ đó, phân tích những kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng[r]

Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế. Theo cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), từ 142007, các TCTD nước ngoài sẽ được phép thành lập các ngân[r]

86 Đọc thêm

Kinh nghiệm vay nợ nước ngoài của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

KINH NGHIỆM VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1Phần 1: TỔNG QUAN VỀ VAY NỢ NƯỚC NGOÀI21.Khái niệm22.Phân loại vay nợ nước ngoài22.1 Phân loại theo chủ thể đi vay22.2 Phân loại theo chủ thể cho vay 32.3 Phân loại theo loại hình đi vay32.4 Phân loại theo thời hạn vay33.Vai trò của vay nợ nước ngoài43.1 Vay nợ nước ngoài đáp ứng c[r]

25 Đọc thêm

Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Xuất phát từ thực trạng chế độ kế toán khu vực công Việt Nam còn nhiều cách
biệt so với kế toán khu vực công trên thế giới. Kế toán khu vực công Việt Nam chưa
cung cấp thông tin hữu ích cho trách nhiệm giải trình và ra quyết định. Vì vậy, kế[r]

247 Đọc thêm

Cùng chủ đề