THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI":

Nghiên cứu về thương mại điện tử B2C và quy mô B2C của Việt Nam so với thế giới

NGHIÊN CỨU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C VÀ QUY MÔ B2C CỦA VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI

Nghiên cứu về thương mại điện tử B2C và quy mô B2C của Việt Nam so với thế giới
Trong những năm gần đây, thương mại điện tử đã phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi căn bản và làm đa dạng các hoạt động thương mại trên thị trường, đặc biệt là trong điều kiện toàn cầu hóa.
Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên[r]

29 Đọc thêm

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA (2014 2015). VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA (2014 2015). VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.

SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ NHậN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG ĐÓ.SO SÁNH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở NƯỚC TA(2014 2015) VÀ ĐƯA R[r]

27 Đọc thêm

Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp ở việt nam thực trạng và giải pháp

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh thương mại của các tổ chức, cá nhân và sự phát triển kinh tế xã hội của các nước. Thương mại điện tử ra đời từ cái nôi công nghệ đã nhanh chóng khẳng định được vị thế quan trọng và những ưu thế vượt trội của mình so với[r]

54 Đọc thêm

Thực trạng quá trình xúc tiến thương mại điện tử của ebay

THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA EBAY

Hiện nay, nhờ có kỹ thuật số, cuộc sống con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thương mại điện tử trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như: vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch…và đặc biệt là có thể tiế[r]

53 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở việt nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang đem lại những chuyển biến mạnh mẽ trên toàn thế giới. Với sự phát triển nhanh như vũ bão.Việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh tế đem lại những lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì[r]

64 Đọc thêm

Tìm hiểu về thị trường thương mại điện tử

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tìm hiểu về thị trường thương mại điện tử
Thương mại điện tử là lĩnh vực hoạt động kinh tế không còn xa lạ với nhiều quốc gia trên thế giới. Người ta không còn phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc…. cho những giao dịch kinh tế. Việc áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh là mộ[r]

31 Đọc thêm

THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN HÀNG XNK KINH DOANH

THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN HÀNG XNK KINH DOANH

Thế kỷ XXI đã chứng kiến sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực như thương mại, giáo dục, tài chính công… trong đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của công nghệ thông tin đối với ngành Hải quan. Hải quan là cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà n[r]

31 Đọc thêm

phương thức bán hàng bằng thương mại điện tử

PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG BẰNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Hạn chế của đề tài 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG BẰNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3
1.1. KHÁI Q[r]

42 Đọc thêm

phương thức bán hàng bằng thương mại điện tử

PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG BẰNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Hạn chế của đề tài 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG BẰNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3
1.1. KHÁI Q[r]

32 Đọc thêm

thực trạng và giải pháp hoạt động theo mô hình kinh doanh ebay.com

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH KINH DOANH EBAY.COM

Hiện nay, nhờ có kỹ thuật số, cuộc sống con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thương mại điện tử trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như: vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch…và đặc biệt là có thể tiế[r]

55 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng điện tử Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Cùng với những nhành tũy trong sự nghiệp đổi và phát triển kinh tế. Thị trường hàng điện tử đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và ngày càng có vị chí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Các sản phẩm điện tử không ngừng tăng lên, chủng loại ngày càng phong phú và đa dạng. từ thị[r]

14 Đọc thêm

Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Chương 1: Những vấn đề chung về Thương mại điện tử và Bưu chính điện tử.
Chương 2: Kinh nghiệm phát triển Bưu chính điện tử của một số nước trên thế giới và bài học rút ra.
Chương 3: Giải pháp n[r]

20 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

những câu hỏi trong đề thi tự luận môn thương mại điện tử.

1. So sánh thương mại điện tử và thương mại truyền thống
2. Các hình thức ứng dụng của thương mại điện tử hiện nay.
3. Vì sao hoạt động thương mại điện tử ở VN chưa phat triển mạnh?
4. Trình bày thực trạng cơ sở hạ tầng viễn thông, công ngh[r]

24 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM

Trong nên kinh tế số, thông tin được số hóa thành các byte, lưu giữ trong các máy tính và truyền qua mạng với tốc độ ánh sáng. Điều này tạo ra những khả năng hoàn toàn mới làm thay đổi thói quen tiêu dùng và mua bán của con người mà trong đó, người bán (mua) hàng có thể giao dịch với đối tác ở bất k[r]

23 Đọc thêm

các yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, internet giờ đây không chỉ là một công cụ giúp người dùng thu thập thông tin mà còn là một phương tiện hữu hiệu để thực hiện vô số các giao dịch. Có thể nói internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết và nó cũng đang từng bước khẳng định vị trí là m[r]

24 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN DOANH NGHIỆP( B2B) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ DOANH NGHIỆP ĐẾN DOANH NGHIỆP( B2B) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhu cầu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp ngày càng gia tăng và trở nên cấp thiết, trong đó chi phí và hiệu quả là vấn đề thường được đặt ra. Bằng cách làm truyền thống, doanh nghiệp phải d[r]

111 Đọc thêm

Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp dệt may thuộc VINATEX

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY THUỘC VINATEX

Ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu lớn và lâu đời trên thế giới. Hầu hết các quốc gia sản xuất và cung cấp dệt may cho thị trường thế giới, một ngành có tính toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành. Ngành dệt may là một ngành “khởi đầu” đặc trưng của các quốc gia trong tiến trình công[r]

59 Đọc thêm

Thương mại điện tử và các yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, internet giờ đây không chỉ là một công cụ giúp người dùng thu thập thông tin mà còn là một phương tiện hữu hiệu để thực hiện vô số các giao dịch. Có thể nói internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh hơn bao giờ hết và nó cũng đang từng bước khẳng định vị trí là m[r]

24 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP

   Từ khi xuất hiện, trên thế giới đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về thương mại điện tử bán lẻ như: cuốn “eretailing” của tác giả Charles Denis, Tino Fenech hay “ eMerchantretail Strategies for ecommerce” của tác giả Joanne Neidorf, Robin Neidorf,…cho thấy thương mại điện tử đã và đang[r]

43 Đọc thêm

Định nghĩa và đặc điểm của thương mại điện tử:

ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

Quá trình bạn bắt đầu một phiên làm việc với một máy chủ web dưới sự bảo mật của SSL được gọi là “quá trình bắt tay”. Một quá trình bắt tay bao gồm:- Trình duyệt và server quyết định cấp độ và cách thức mã hóa dùng cho phiên làm việc.- Trình duyệt và server tạo và chia sẻ chìa khóa dùng để mã hóa.-[r]

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề