LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHỮ KÍ SỐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU CHỮ KÍ SỐ":

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT MÃ RSA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT MÃ RSA VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ mật mã[r]

76 Đọc thêm

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG QUẢN LÝ TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ TỈNH BẮC KẠN

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại v[r]

96 Đọc thêm

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH THÁI BÌNH(TT)

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH THÁI BÌNH(TT)

chuẩn thi công và nghiệm thu. Các công trình cần kiểm định chất lượng thì tổchức tư vấn thực hiện công tác kiểm định phải tự lập đề cương kiểm định,trình chủ đầu tư phê duyệt. Công tác kiểm tra giám sát, kiểm định là một trongcác nguyên nhân dẫn tới tình trạng chất lượng công trình không đảm bảo, xả[r]

14 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCHCHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCHCHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN

CHƢƠNG 1TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬNVÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCHNHÀ NƢỚC CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứuHoàn thiện quản lý chi ngân sách là một chủ đề được sự quan tâm của rất nhiều nhàkhoa học, đã có nhiều công trình <[r]

13 Đọc thêm

Đề thi môn an ninh mạng . đại học công nghệ thông tin thái nguyên

ĐỀ THI MÔN AN NINH MẠNG . ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁI NGUYÊN

Câu 1Để tìm bản rõ người thám mã sử dụngA) Kết hợp nhiều phương pháp tấn công khác nhauB)Chỉ sử dụng phương pháp giải bài toán ngượcC) Sử dụng khóa bí mật D)Vét cạn khóaĐáp án ACâu 2So sánh độ an toàn của các hệ mật mã công khai với mật mã bí mật hiện đại (với cùng độ dài bản rõ và độ dài khóa) ?A)[r]

3 Đọc thêm

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ MỘT SỐ LOÀI CÂY NGẬP MẶN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh
luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần[r]

83 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN THÔNG TIN VỀ PGP

BÀI TIỂU LUẬN AN TOÀN THÔNG TIN VỀ PGP

Giao thức bảo mật PGP là tên viết tắt của từ Pretty Good Privacy tức là bảo mật rất mạnh về nguyên tắc thì phương thức này sử dụng 2 thuật toán đỗi xứng và bất đối xứng để mã hóa dữ liệu ngoài ra còn sử dụng chữ kí số để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

21 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại viện nghiên cứu ngô

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN VIỆT NAM TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NGÔ

Bài luận văn tốt nghiệp với nội dung nghiên cứu tính đa dạng di truyền của dòng ngô thuần Việt Nam ở viện nghiên cứu ngô. Xem thêm các thông tin về Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại viện nghiên cứu ngô tại đây

52 Đọc thêm

luận văn thạc sĩ sinh học thực nghiệm: nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ POLYAMINE LÊN SỰ HÌNH THÀNH PHÔI VÔ TÍNH CÂY SÂM NGỌC LINH NUÔI CẤY IN VITRO

luận văn thạc sĩ sinh học thực nghiệm: nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro luận văn thạc sĩ sinh học thực nghiệm: nghiên cứu vai trò của một số polyamine lên sự hình thành phôi vô tính cây sâm ngọc linh nuôi cấy in vitro luận văn[r]

98 Đọc thêm

Báo cáo đồ án Chứng chỉ số và mô phỏng

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHỨNG CHỈ SỐ VÀ MÔ PHỎNG

Chữ kí số được sử dụng rộng rãi trong thương mại điện tử để thực hiện các giao dịch điện tử, nhằm xác định rõ người ký văn bản, chống chối bỏ nguồn gốc, xác thực nội dung của văn bản ký. Độ an toàn của chữ ký số là rất cao, hiện nay được sử dụng rất phổ biến trong giao dịch điện tử.

24 Đọc thêm

luận văn: nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SỰ AN TOÀN CỦA MỘT SỐ HỆ MẬT MÃ HIỆN ĐẠI

luận văn: nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại trường đh quốc gia hà nội
luận văn: nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại trường đh quốc gia hà nội
luận văn: nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại trường đh quốc gia hà nội

84 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU CAO SU NANO COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN VỚI CAO SU NITRIL BUTADIEN VÀ MỘT SỐ PHỤ GIA NANO (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU CAO SU NANO COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN VỚI CAO SU NITRIL BUTADIEN VÀ MỘT SỐ PHỤ GIA NANO (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nano compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên với cao su nitril butadien và một số phụ gia nano (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nano compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên với cao su nitril butadien v[r]

67 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHẪN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHẪN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp từ đó xây đắp nên uy tín của doanh nghiệp, cònvới đông đảo công chúng, NH giúp cho họ có đƣợc thông tin về sản phẩm, dịch vụthông qua đó có sự lựa chọn đúng đắn.Tuy nhiên, việc bảo hộ quyền SHCN đối với NH và TTM còn nhiều bất cập,chồng chéo và vì vậy chƣa đáp ứng đƣ[r]

14 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VÀ CÔNG NGHỆ LÊN MEN MÊTAN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VÀ CÔNG NGHỆ LÊN MEN MÊTAN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ LÀNG NGHỀ THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội (luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện hoài đức, hà nội (lu[r]

66 Đọc thêm

10 PHIEU THAM DU CUA CON NGUOI

10 PHIEU THAM DU CUA CON NGUOI

Dự án nghiên cứu đươc chấp thuận với những điều kiện sau đây (Tất cả 5 điều kiện đều phải được trả lời)1. Mức độ rủi ro:Rủi ro tối thiểu2. Yêu cầu có nhà khoa học chuyên ngành:Trên mức tối thiểuCóKhông3. Yêu cầu văn bản cho phép vị thành niên tham gia (đối với thành viên vị thành niên)CóKhông[r]

1 Đọc thêm

đánh giá CLDV internet banking tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á

ĐÁNH GIÁ CLDV INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Luận văn được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, khảo sát đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á.
 Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là:
 Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ Inte[r]

81 Đọc thêm

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN NGANG
Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn là nghiên cứu tổng quan về khai phá dữ
liệu, khai phá luật kết hợp trong môi trường phân tán. Trong luận văn tác giả đặc biệt quan tâm và xét một số tính chất của luật kết hợp trong cơ sở dữ[r]

26 Đọc thêm

Thương mại điện tử và chữ kí điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ

Luận văn: Thương mại điện tử và chữ kí điện tửI. Thương mại điện tử và chữ kí điện tử1. Thương mại điện tử là gì ?Thương mại điện tử (còn gọi là thị trường điện tử, thị trường ảo, ECommerce hay EBusiness) là quy trình mua bán ảo thông qua việc truyền dữ liệu giữa các máy tính trong chính sách phân p[r]

52 Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ y học &quot; Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại Phú Bình - Thái Nguyên&quot;

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC &QUOT; NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG , MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN VÀ GIẢI PHÁP CAN THIỆP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI PHÚ BÌNH - THÁI NGUYÊN&QUOT;

Tham khảo luận văn - đề án''''''''tóm tắt luận án tiến sĩ y học " nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phú bình - thái nguyên'''''''', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

27 Đọc thêm

ĐỀ TÀI LỚP ĐẠI HỌC LUẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

ĐỀ TÀI LỚP ĐẠI HỌC LUẬT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN DI CHÚC CÓ HIỆU LỰC TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh về nhà nước vá pháp luật, luận văn sử dụng phương pháp luận của chủnghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Bên cạnh đó, nhữngphương pháp khoa học khác cũng được sử dung như: so sánh, phân tích, tổnghợp, th[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề