GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG":

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHONG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHONG

1. Lý do chọn đề tàiVới bất kỳ một công trình xây dựng nào, khâu thiết kế luôn chiếm một vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư. Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả của vốn đầu tư: Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng công tác thiết kế quyết định việc sử dụng vốn đầu tiết kiện, hợp lý hay chưa; Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình tốt hay chưa tốt, điều kiện thi công thuận lợi hay khó khăn, tốc độ thi công nhanh hay chậm, giá thành công trình hợp lý hay không, …; Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có vai trò quyết định việc khai thác, sử dụng công trình có an toàn, thuận lợi hay không.Vài năm trở lại đây, tại tỉnh Đắk Lắk các công ty tư vấn và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng được thành lập khá nhiều. Đây là điều tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong tình hình mới, khi mục tiêu của tỉnh là đẩy nhanh việc xây dựnghoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựngĐắk Lắk trở thànhtrung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùngTây Nguyên “một cực phát triển” trong tam giác phát triển Việt Nam Lào Campuchia. Đây là cơ hội và cũng là thách thức của doanh nghiệp. Trước xu thế và tình hình đó việc nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế là một yêu cầu cần thiết, nhằm nắm bắt cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.Chính vì những lý do đó, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Phong” làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở khái quát lý luận chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng của doanh nghiệp và thực trạng chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụngcủa Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Phong để đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng của công ty trong thơi gian tới. Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Xác định khung lý thuyết về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Phong. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình dân dụng tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Phong.
Xem thêm

118 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP (TT)

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP (TT)

83các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, thực hiệnnghiêm Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó việc thựchiện nghiêm Luật xây dựng giữ vai trò quyết định, đảm bảo cho công tác quản lýchất lượng công trình đạt hiểu quả cao.Kiến nghị.1. Đối với công tác quản lý nhà nước: Các văn bản pháp quy nên cóhướng dẫn chi tiết kịp thời. Cần có những quy định cụ thể chi tiết về trách nhiệmđối với từng tổ chức cá nhân khi tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng.2. Đối với Chủ đầu tư: Cần có những quy định về điều kiện năng lực vàràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng:- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quản lý toàn diện chất lượngcông trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khinghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng,hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.- Chủ đầu tư cần quản lý chặt chẽ những công việc dễ gây ảnh hưởngđến chất lượng công trình như công tác khảo sát, thiết kế, công tác giải phóngmặt bằng, vật liệu đầu vào, công tác thi công xây dựng công trình.- Chủ đầu tư cần thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đảm bảoan toàn phóng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; an toàn lao động trong thicông xây dựng công trình.3. Đối với đơn vị quản lý, vận hành công trình: Vận hành công trìnhtheo đúng các quy định hiện hành có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, duy tu,bảo dưỡng công trình để đảm bảo công trình vận hành an toàn và hiệu quả trongsuốt thời gian khai thác, sử dụng.
Xem thêm

18 Đọc thêm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÍA BẮC ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (TT)

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÍA BẮC ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (TT)

nguồn lực thực hiện và thời gian thực hiện còn hạn chế nên Luận văn mới chỉtập trung nghiên cứu được một số nội dung chính liên quan đến công tác quảnlý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công dự án, mới chỉ đưara một số giải pháp mang tính tổng quát, chưa đi sâu vào các vấn đề cụ thể.Tác giả nhận thấy còn một số vấn đề cần nghiên cứu thêm để có thể đưa ramột số mô hình hợp lý, linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý chấtlượng công trình xây dựng tại Dự án để áp dụng và nhân rộng trong các dự áncó quy mô và địa bàn tương tự.Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứukhông thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong muốn nhận được sự gópý của các thầy cô trong hội đồng, bạn bè và đồng nghiệp để Luận văn hoànthiện hơn./.TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia - Bộ khoa học và công nghệ (2008),TCVN 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu, Hà Nội,Tr.14-37.2. Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Quản lý chất lượng vàbảo trì công trình xây dựng.3. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình.4. Công ty cổ phần đầu tư NEWLAND (2015), Thuyết minh tóm tắt Báo cáonghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư, thương mại dịch vụ phía Bắc đườngNguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, Tr.8-12.5. Nguyễn Chí Công (2008), Quản lý chất lượng trong xây dựng cơ bản, Đạihọc bách khoa Đà Nẵng, Đà Nẵng.6. Nguyễn Tiến Cường (2008), Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 trong xây dựng,Cục giám định nhà nước về công trình xây dựng, Hà Nội.7. Lê Anh Dũng (2008), Giáo trình môn học lập và quản lý dự án đầu tư xây
Xem thêm

18 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp - Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Xây dựng Tiền Phong

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIỀN PHONG

1. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong thời kỳ toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, mỗi một doanh nghiệp phải không ngừng tự hoàn thiện mình và tìm ra hướng đi riêng mới có thể tồn tại và phát triển. Với ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Tiền Phong và những yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì cần phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và công trình đông thời có biện pháp hạ thấp chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
Cơ chế kinh tế thị trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ , từ đó tạo điều kiện cho nghành xây dựng phát triển, và thực tế hiện nay thị trường ngành xây dựng đang tăng trưởng mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài gia tăng đã kéo theo phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng….Đây là cơ hội lớn nhất cho ngành và đặc biệt là công ty TNHH Xây dựng Tiền Phong.Với mục tiêu mở rộng thị trường trên toàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận công ty đang đối mặt với nhiều sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong nước và một số nhà thầu nước ngoài. Doanh thu công ty tăng trưởng nhưng lợi nhuận / doanh thu có dấu hiệu giảm và có nguy cơ không thực hiện mục tiêu đề ra . Làm thế nào để có thể giữ vững được vị thế cạnh tranh , hoàn thành được mục tiêu là vấn đề cấp thiết nhất mà công ty phải giải quyết . Đây cũng chính là lý do nghiên cứu đề tài
2 . Xác định vấn đề nghiên cứu
Bài toán cạnh tranh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp ngành xây dựng xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp . Hạn chế trong năng lực và hiệu quả cạnh tranh là nguyên nhân chính làm giảm thị phần công ty. Lời giải hữu hiệu cho bài toán này là nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty. Để giúp lãnh đạo có cái nhìn chính xác về tình hình cạnh tranh, thực trang doanh nghiệp mình, và các giải pháp có thể có từ đó đưa ra các chiến lược hoạt động hiệu quả cho công ty, vấn đề được đặt ra các chiến lượt hoạt động hiệu quả cho công ty , vấn đề được đặt ra cho đề tài này là “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Xây dựng Tiền Phong”
Kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao, cấp thiết phục vụ trực tiếp cho công ty. Ngoài ra còn giúp chúng ta nhận diện được thực trạng của doanh nghiệp trong ngành xây dựng dân dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động ở thị trường trong nước.
Để giải quyết vấn đề nghiên cứu trên, luận văn này được viết nhằm trả lời một số câu hỏi cơ bản như:
- Những yếu tố chính nào quyết định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng dân dụng?
- Năng lực chủ đạo, năng lực khác biệt của công ty Tiền Phong là gì?
- Lợi thế cạnh tranh của công ty Tiền Phong là gì? Có bền vững không?
- Tính cấp thiết phải đưa giải pháp cạnh tranh hữu hiệu và khả năng ứng dụng của công ty hiện nay ra sao?
- Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp?
3. Mục tiêu nghiên cứu
Những mục tiêu nghiên cứu chính bao gồm:
- Hệ thống hóa và lượng hóa các yếu tố chính quyết định năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng dân dụng
- Xác định năng lực chủ đạo , năng lực khác biệt và thế giới cạnh tranh của công ty TNHH Tiền Phong
- Xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH Xây dựng Tiền Phong.
Xem thêm

320 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN.

Đất nước đang phát triển về mọi mặt, nhu cầu về xây dựng cơ bản ngày càng cao, hàng loạt các công ty xây dựng được thành lập mới cùng với sự tồn tại và phát triển của các công ty cũ tạo nên một lực lượng hùng hậu đáp ứng được các nhu cầu đó. Sự lớn mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng của các công ty xây dựng càng làm tăng mức độ cạnh tranh trong thị trường xây dựng. Sức ép đối với các công ty xây dựng càng cao nhất là từ khi chế độ đấu thầu được áp dụng rộng rãi. Các công ty trong ngành xây dựng muốn tồn tại và phát triển thì trước hết phải có việc làm, muốn có việc làm thì phải tự mình tìm kiếm các hợp đồng xây dựng, phải tham gia đấu thầu và thắng thầu bằng khả năng của mình. Số lượng hợp đồng công trình mà công ty thắng thầu càng cao thì khả năng phát triển công ty càng lớn. Chính vì vậy mà vấn đề nâng cao khả năng thắng thầu là vấn đề rất được các công ty quan tâm. Đó là lý do chính mà em chọn đề tài:” Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở công ty cổ phần Tây An”.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thi công lớp bề mặt công trình đường trên đê ngăn lũ

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG LỚP BỀ MẶT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÊN ĐÊ NGĂN LŨ

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việt Nam là quốc gia có trên 3200 km thềm lục địa, có nhiều sông ngòi lớn, trong đó nhiều sông ngòi được hình thành do tự nhiên thì còn hệ thống sông ngòi do con người tự đào để tận dụng cải tạo khai thác vận tải, thủy lợi, v.v...phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế.
Đi kèm theo hệ thống sông ngòi là các tuyến đê ngăn lũ được hình thành qua bao thế hệ, lúc đầu nó chỉ dùng để phục vụ cho ngăn lũ, dần dần được tận dụng cho giao thông vận tải.
Nền công nghiệp càng phát triển, các cảng lớn được hình thành dần theo các dòng sông, cửa triều điều đó bắt buộc giao thông bộ hình thành và phát triển đáp ứng cho giao thông thủy. Lúc này các tuyến đê dùng cho ngăn lũ được tận dụng cải tạo thành các tuyến đường bộ chính phục vụ cho xe có tải trọng lớn như đê Nghi Tàm, đê Thanh Trì chạy theo sông Hồng, đê sông Gianh Quảng Bình, đê sông Lam qua thành phố Vinh .vv... đã và đang được cải tạo thành tuyến các đường bộ chính.
Thực tế đã nảy sinh một số vấn đề khi thiết kế, xây dựng đường ô tô là tận dụng nền đường là các tuyến đê chống lũ hiện hữu có cấu tạo các lớp trong thân đê lên tới bề mặt đê khác với các lớp cấu tạo của nền đường ô tô. Mặt khác khi các nhà thiết kế giải quyết được bài toán nếu đảm bảo được ổn định, chịu được tải trọng lớn khi phương tiện giao thông hoạt động thì lớp bề mặt cần được thi công như thế nào để đảm bảo chất lượng, duy trì được độ bền, lực bám, tuổi thọ .vv…
Khi đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường có lớp bề mặt mới đưa vào khai thác đã bị hư hỏng, bong tróc lớp bê tông nhựa, bề mặt bị lún vệt bánh xe, thậm chí còn tạo gờ, tạo sóng .vv…
Có nhiều nguyên nhân đưa ra như nhiệt độ thiết kế, nhiệt độ khi thi công, quy trình thi công, chất lượng lớp đá không đảm bảo, cường độ, chất lượng đá trong hỗn hợp bê tông nhựa, chất lượng nhựa, cấp phối, chiều dày các lớp cấp phối, tải trọng xe vượt quy định thiết kế .vv..
Tất nhiên những vấn đề này còn phải được các nhà khoa học, các nhà thiết kế, cục giám định chất lượng chuyên ngành .vv…nghiên cứu tìm ra những nguyên nhân cơ bản nhằm làm giảm thiểu những hư hỏng thường xuyên xảy ra mà đang được công luận, dư luận xã hội quan tâm.
Đứng dưới góc độ của nhà thầu để nghiên cứu thì trước hết việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của nhà thiết kế là đầu tiên và bản thân nhà thầu cũng phải xây dựng được quy trình đảm bảo chất lượng thi công lớp bề mặt (áo đường), nhất là những tuyến đê ngày càng được tận dụng để cải tạo, bổ sung thêm chức năng dung cho giao thông bộ trong điều kiện tự nhiên có nhiều sông ngòi, kênh rạch lớn như Việt Nam. Đây cũng là lí do tôi chọn đề tài nghiên cứu: “ Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thi công lớp bề mặt công trình đường trên đê ngăn lũ”.
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình khi thi công lớp mặt các dự án đầu tư xây dựng các công trình đường đê ngăn lũ.
Đưa ra giải pháp nhằm quản lý chất lượng khi thi công lớp áo đường bằng bê tông nhựa đối với công trình hai chức năng giao thông và thủy lợi.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đề tài này tác giả tập trung nghiên cứu tới công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công bề mặt các công trình hai chức năng tác động gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiến độ thi công đối với dự án đầu tư xây dựng các công trình công trình hai chức năng tại công ty cổ phần 484 như: việc quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, quản lý thiết bị máy móc, quản lý về nhân lực con người, quản lý về kinh tế, quản lý về tiến độ thi công dự án.
Đề tài này chủ yếu nghiên cứu quản lý chất lượng giai đoạn thi công lớp bề mặt công trình hai chức năng thông qua thực tế dự án nâng cấp đê ven Sông Lam thành đường bộ và các dự án giao thông ven biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh là những công trình có 2 chức năng giao thông và thủy lợi.

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình khi thi công lớp mặt các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ.
Đưa ra giải pháp nhằm quản lý chất lượng khi thi công lớp áo đường bằng bê tông nhựa đối với công trình hai chức năng giao thông và thủy lợi.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tác giả nghiên cứu vấn đề này theo quá trình sau:
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản lý xây dựng bề mặt các công trình.
Thu thấp số liệu hiện trạng, phương thức quản lý chất lượng của các công trình tương tự.
Phân tích các yếu tố ảnh hướng đến chất lượng thi công lớp mặt của công trình.
Đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chất lượng lớp mặt của công trình 2 chức năng.
6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI
Ý nghĩa khoa học: Hoàn thiện phương pháp luận trong việc đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chất lượng khi thi công lớp mặt của công trình 2 chức năng.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài đã đưa ra được hệ thống các giải pháp nhằm quản lý chất lượng khi thi công lớp mặt của công trình 2 chức năng. Từ đó, áp dụng rộng rãi cho cả nước và đặc biệt áp dụng cho những nơi có hệ thống để thủy lợi được sử dụng làm đường bộ.
Xem thêm

103 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ LÀ NHÂN TỐ QUAN
TRỌNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Trong đầu tư, các nhà đầu tư thường cho rằng hiệu quả đầu tư đạt được chủ yếu do sản xuất, kinh doanh..v..v…sau đầu tư tạo ra. Rất ít nhà đầu thấy rằng hiệu quả đầu tư có thể đạt được ngay từ khi chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư. Bài báo trình bày kết quả thực hiện lập dự án, thiết kế một số công trình đạt chất lượng cao đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng.
Xem thêm

6 Đọc thêm

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG y tế BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH

“NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”
Mục đích nghiên cứu của đề tài
Khảo sát thực trạng Giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định, tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên của trường.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên phải giải quyết các nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.
Nhiệm vụ 2. Xây dựng và ứng dụng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.
Nhiệm vụ 3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số giải pháp ngắn hạn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 10

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Công ty cổ phần Sông Đà 10 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà Bộ Xây dựng, tiền thân là Công ty Xây dựng Công trình Ngầm được thành lập theo quyết định số 54 BXD TCCB ngày 1121981 của Bộ Xây dựng.
Với bề dày trên 25 năm kinh nghiệm, Công ty Sông Đà 10 đã khẳng định được thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, khoan nổ phục vụ cho công trình thuỷ điện, xây dựng hầm giao thông. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Công ty định hướng chiến lược kinh doanh trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các ngành nghề, sản phẩm truyền thống, từng bước đầu tư mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác, có tiềm năng phát triển.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tham gia thi công xây dựng tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Công suất 1.920 MW, nhà máy thuỷ điện Yaly công suất 720 MW, nhà máy thuỷ điện Sông Hinh, hầm đường bộ đèo Hải Vân chiều dài 6,7 km, đường Hồ Chí Minh…
Với những thành tích đã đạt được trong công tác Sản xuất kinh doanh, Công ty Sông Đà 10 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể cá nhân.
Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu để em thực hiện bản báo cáo này.
Em xin chân thành cám ơn Th.S Nguyễn Thị Hoài Dung đã góp ý, sửa đổi để em hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.”
Xem thêm

124 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM HÀ NAM (LV THẠC SĨ)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam (LV thạc sĩ)
Xem thêm

137 Đọc thêm

Luận văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI

Luận văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi
Nước ta là một nước nông nghiệp mà theo ông cha ta đã nói: “ nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, trong đó nước là yếu tố quan trọng hành đầu vì vậy hệ thống thuỷ lợi đối với nước ta là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường gây ra hạn hán, lụt lội khắp nơi, gây nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và làm việc của người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết vai trò của các công trình thuỷ lợi có tầm quan trọng rất lớn. Nhận thức được điều đó, em đã xin vào thực tập tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1. Trong quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy điều ảnh hưởng lớn nhất đối với các công trình thuỷ lợi là thiết kế của công trình đó. Chính vì vậy em đã quyết định lựa chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1.
Xem thêm

50 Đọc thêm

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

“NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ QUỲNH VĂN, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN”

Để thích ứng kịp với quá trình phát triển của đất nước, tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng, trong đó có xã Quỳnh Văn đã tiến hành xây dựng, cải thiện bộ mặt nông thôn theo các tiêu chí NTM mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 1642009. Để góp phần xây dựng NTM xã Quỳnh Văn, vấn đề đặt ra là phải đánh giá được thực trạng vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội cấp cơ sở với việc tham gia xây dựng NTM, đề ra được các giải pháp cụ thể, phương hướng vận động, nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong việc xây dựng NTM. Xét trên tình hình thực tế tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An” với mục tiêu từ việc tìm hiểu thực trạng xây dựng nông thôn mới và vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, đề tài góp phần chỉ ra kết quả đã đạt được cũng như các yếu tố ảnh hưởng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới, từ đó đẩy nhanh tiến độ mô hình NTM thành công tại địa phương.
Nhằm làm rõ mục tiêu đề ra thì chúng ta cần nắm rõ cơ sở lý luận của đề tài, giúp hiểu sâu hơn về đối tượng cần nghiên cứu. Vì vậy, tôi đưa ra khái niệm, mục tiêu, vai trò của nông thôn, nông thôn mới, đoàn thể và tổ chức xã hội. Cuối cùng trong phần này, tôi còn nêu ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng NTM, các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước đối với các đoàn thể và tổ chức xã hội. Ở phần cơ sở thực tiễn, tôi đưa ra kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới, đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan; kinh nghiệm về xây nông thôn mới ở một số tỉnh của Việt Nam như Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc và Tây Ninh. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới.
Sau khi tiến hành chọn điểm nghiên cứu trên địa bàn hai thôn, xóm của xã Quỳnh Văn là thôn 6 và thôn 16 thì tôi tiến hành đi điều tra và thu thập số liệu dưới hai nguồn: số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Thực hiện phỏng vấn hộ nông dân và tham vấn cán bộ địa phương qua phiếu điều tra nhằm thu thập số liệu sơ cấp. Số liệu được xử lý qua phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh…
Qua quá trình nghiên cứu thực trạng các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng NTM tại xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, có một số vấn đề nổi bật như sau:
Về công tác tuyên truyền: Các cán bộ trong đoàn thể và tổ chức xã hội đã tuyên truyền đầy đủ và kịp thời tới từng người dân đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành của Trung ương và của địa phương về xây dựng nông thôn mới.
Về tham gia thành lập Ban quản lý: Ban quản lý xây dựng nông thôn mới ở các thôn do cộng đồng người dân tại thôn tổ chức họp, bàn bạc và bầu ra, đại diện cho tiếng nói của người dân ở thôn. Nhìn chung, Ban quản lý đã làm việc tốt và hoàn thành đúng kỳ vọng của người dân.
Về lập kế hoạch và công tác quy hoạch: Vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội được thể hiện thông qua các cuộc họp dân để bàn bạc các phương án, trình bày các hoạt động ưu tiên thực hiện trước. Đồng thời, thông qua các cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn, cắm mốc, đánh giá hiện trạng, những truyền thống, đặc điểm riêng của vùng, đóng góp ý kiến vào bản quy hoạch,… Tuy nhiên, công tác giám sát thực hiện quy hoạch vẫn chưa thể hiện rõ được vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội một phần do trình độ, năng lực của cán bộ còn hạn chế, sự hiểu biết về quy hoạch thì hầu như không có, phần khác do thời gian triển khai thực hiện quy hoạch thường khá dài.
Về công tác giám sát: Qua điều tra thực tiễn, chúng ta có thể thấy đại diện các đoàn thể và tổ chức xã hội (ban giám sát) cùng đại diện người dân tham gia giám sát từng nội dung cụ thể trong quá trình thi công các hạng mục từ kiểm tra chất lượng vật tư cho đến chất lượng kỹ, mỹ thuật của công trình. Có thể nói, qua quá trình thực hiện giám sát sẽ giúp các hội viên, đoàn viên phát huy được tính tự chủ cũng như trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đảm bảo sự dân chủ, công khai và minh bạch trong tiến trình xây dựng phát triển thôn, xã.
Về nghiệm thu và sử dụng các công trình: Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu và thực hiện quyết toán công trình. Thành phần tham gia nghiệm thu gồm: đại diện Ban quản lý xã, nhóm thợ, tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, đại diện giám sát của chủ đầu tư và Ban giám sát cộng đồng, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng công trình, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình do mỗi thôn bầu ra.
Quá trình kiểm tra, giám sát được thực hiện ở cấp thôn, xóm thông qua tổ giám sát cộng đồng do chính người dân trong ngõ, trong thôn xóm tham gia. Hoạt động của các ban giám sát và tổ giám sát cộng đồng được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, chất lượng giám sát của tổ giám sát cộng đồng còn yếu.
Sau khi công trình được hoàn thành thì được bàn giao lại cho người dân tại thôn xóm quản lý. Tuy nhiên việc không quy định cũng như chế tài không rõ ràng trách nhiệm của ai nên việc quản lý vẫn còn xem nhẹ.
Ngoài ra, đề tài còn nêu ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội như trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế, năng lực triển khai thực hiện chương trình của đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế, sự tham gia của các cán bộ đảng viên còn chưa tích cực, trình độ người dân thấp, chính sách của Đảng và nhà nước còn nhiều bất cập.
Tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng việc phát huy vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục phần nào những khó khăn này tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau: giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; giải pháp xây dựng các đoàn thể và tổ chức vững mạnh; giải pháp về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; giải pháp nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ hoạt động ở các đoàn thể và tổ chức xã hội cấp cơ sở. Bên cạnh đó tôi đã đưa ra một số kiến nghị đối với nhà nước, đối với chính quyền xã nhà, đối với các đoàn thể và tổ chức xã hội và đối với người dân nhằm góp phần thực hiện thành công nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng NTM tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Xem thêm

122 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

93 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (THÔNG QUA CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH NAM ĐỊNH) (TT)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (THÔNG QUA CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH NAM ĐỊNH) (TT)

dựng cho các Dự án đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tronglĩnh vực đầu tư xây dựng. Việc đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý chấtlượng công trình xây dựng tại Dự án là việc rất quan trọng để từ đó tìm ra cácnguyên nhân dẫn đến việc thiếu hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng côngtrình xây dựng cho các Dự án sau trên địa bàn. Trên cơ sở các nguyên nhân đó đểđưa ra các giải pháp tối ưu trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý chấtlượng công trình xây dựng cho các Dự án về xây dựng công trình thể thao nóiriêng và các dự án đầu tư xây dựng trong tỉnh Nam Định nói chung.Luận văn đã nghiên cứu các cơ sở khoa học có liên quan như: Quản lý chấtlượng nói chung; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Các yếu tố ảnh hưởngđến hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng; Các tiêu chí và phương phápđánh giá quản lý chất lượng công trình xây dựng; Các quy định pháp lý chung vềquản lý chất lượng công trình xây dựng; Các quy định pháp lý về quản lý chấtlượng công trinh xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định, để vận dụng vàoviệc tìm hiểu, đánh giá công tác quản lý chất lượng công trình về xây dựng côngtrình thể thao nói riêng và công trình xây dựng nói chung. Từ đó đề xuất các giải93pháp mang tính kinh tế và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng côngtrình xây dựng sau.Các nhóm giải pháp đưa ra gồm: Thành lập bộ phận chuyên trách về quản lýchất lượng; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩnISO 9000; Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình từ khảo sát, thiếtkế đến thi công xây dựng; Nâng cao năng lực cho ban quản lý dự án; Tăng cườngcông tác trao đổi thông tin giữa các nhà thầu liên quan với chủ đầu tư và nhà thầuthi công xây dựng công trình; Tăng cường công tác giám sát cộng đồng; Nâng caohiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhànước. Đây là các đề xuất, xuất phát từ yêu cầu thực tế thông qua quá trình xây
Xem thêm

23 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KOTO

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KOTO

Bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến rõ rệt, tích cực theo hướng CNH HĐH nhằm đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Xã hội càng văn minh, con ng¬ười càng hư¬ớng tới sử dụng các sản phẩm tiêu chuẩn, an toàn và chất lượng. Sự tiêu dùng này phát triển ngư¬ợc lại làm cho xã hội ngày càng phát triển.Dưới tác động của tiến bộ khoa học công nghệ, của nền kinh tế thị trường và của hội nhập với nền kinh tế thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh khiến các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của chất lượng. Đảm bảo, cải tiến chất lượng và tăng cường, đổi mới quản lý chất lượng không chỉ được thực hiện ở các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm vật chất mà ngày càng thực hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ như quản lý hành chính công, y tế, giáo dục…Để đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng, tạo niềm tin cho khách hàng các doanh nghiệp phải có được một hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) từ đó hướng toàn bộ nỗ lực của mình cho mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Vì vậy, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam là rất cần thiết, đặt nền móng cho doanh nghiệp có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, góp phần tăng khả năng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp. Công ty cổ phần xây dựng KOTO hoạt động trên lĩnh vực t¬ư vấn, thi công và hoàn thiện các công trình xây dựng, luôn đưa ra các sản phẩm với giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đẳng cấp các các công trình xây dựng. KOTO không chỉ kinh doanh theo nhu cầu thị tr¬ường mà còn định h¬ướng thị trư¬ờng tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng cao. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thể giới (WTO) thì yêu cầu chất lượng ngày càng đòi hỏi nghiêm ngặt hơn. Chính vì vậy, Công ty cổ phần xây dựng KOTO đã thấy được lợi ích to lớn của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và đã tiến hành triển khai áp dụng hệ thống này vào quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm đánh giá và đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần xây dựng KOTO, em xin chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty cổ phần xây dựng KOTO”Đề tài gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000Chương II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần xây dựng KOTOChương III: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại công ty cổ phần xây dựng KOTOTrong quá trình hoàn thành chuyên đề, do thời gian và nhận thức còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của cô giáo. Em xin chân thành cám ơn cô PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã tận tình hướng dẫn, xin cám ơn Ban giám đốc cùng các cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần xây dựng KOTO đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyền đề này.
Xem thêm

60 Đọc thêm

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệpLuận án tiến sỹ, tài liệu dành cho các bạn, nghiên cứu, học tập, cũng như tham khảo trong quá trình học

169 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông, các công trình do Công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế, uy tín của công ty trên thị trường xây dựng được củng cố và ngày càng phát triển.
Là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134 đã sớm khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Hoạt động kinh doanh xây dựng của Công ty không những mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế quốc dân. Để hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng các công trình xây dựng nên trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134, em đã chọn đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134”. Kết cấu chuyên đề của em gồm 2 chương:
Chương 1: Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134 giai đoạn 2008 - 2012
Chương 2: Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 134
Với sự giới thiệu của Ban lãnh đạo khoa và Phòng quản lý đào tạo, trong lần thực tập đợt 2, em đã có cơ hội được tới doanh nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ thực tập của mình. Mặc dù mới thực tập ở đơn vị một thời gian ngắn nhưng bản thân em đã học hỏi được nhiều từ các cán bộ nhân viên trong Phòng, vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được đã được trang bị vào một số vấn đề thực tiễn ở cơ sở thực tập, được rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm việc và học hỏi từ các cô, chú, anh, chị trong Phòng.
Em xin chân thành cảm ơn Đơn vị thực tập, Ban lãnh đạo khoa, Phòng quản lý đào tạo và Giảng viên hướng dẫn thực tập đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

80 Đọc thêm

Đề tài: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện hòa bình

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA BÌNH

Đối với huyện Hòa Bình, lực lượng lao động qua đào tạo, có chuyên môn kỹ thuật còn thấp (khoảng 30% ). Để tìm ra những giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn – kỹ thuật cho lực lượng lao động không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường, mở rộng công tác dạy nghề cho lực lượng lao động. Chính vì những lý do này, mà chúng tôi chọn Đề tài “ Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Hòa Bình” để nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện nhà và cũng là cơ sở để tham mưu với các cấp lãnh đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, tiến tới kiên cố hóa trường, lớp học gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề