ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG":

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI cần tập trung giải quyết

TRONG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT

Phần đặt vấn đề: Vì sao chọn đề tài này, giải quyết đề tài này sẽ mang lại lợi ích gì cho người nghiên cứu?Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12.1986) mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc cải tiến đất nước, nhất là sau thời kì thực hiện chế độ quan liêu bao cấp khiến nền kin[r]

7 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ LÍ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý[r]

19 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP HOÁ ,HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP HOÁ ,HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã định hớng phát triển ngành nông nghiệp,lâm nghiệp, ng nghiệp và kinh tế nông thôn theo 4 chuyên mục sau : 1-Đẩy nhanh công nghiệp ho[r]

39 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN THU HOẠCHHọ và tên : Lê Thị Minh HiềnSinh hoạt chi bộ : Trường tiểu học Thủy Tây1/ Những nội dung nhận thức qua học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình của Ban chấp hành Đảng[r]

2 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Về mặt nguyên tắc, hai xu hướng trên đối nghịch nhau và chúng gây nên tác độngngược chiều nhau đến hoạt động thương mại quốc tế. Nhưng, chúng không bài trừnhau mà trái lại thống nhất với nhau. Trong thực tế, hai xu hướng cơ bản này songsong tồn tại và chúng được các quốc gia sử dụng và khéo léo kết[r]

31 Đọc thêm

tài liệu đường lối đối ngoại của đảng thời kì trước đổi mới và trong thời kì đổi mới

TÀI LIỆU ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI VÀ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Tình hình trong nước
+Sự phản động của các thế lực bên ngoài. +Đại hội Đảng lần thứ V của Đảng 31982 xác định: “nước ta đang ở trong tình thế vừa có hòa bình vừa phải đương đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt”. Khó Khăn:
Sáng 20121976, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đ[r]

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO, HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO, HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Về nguyên tắc phân phối mới này, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã khẳng định: “Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối chủ yếu theo [r]

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VIỆT NAM

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VIỆT NAM

1MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết của đề tài luận ánTrong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng,các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với cáctập đoàn kinh tế đa quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Nhằm thích ứng với bốicảnh đó, đáp ứng nhu cầu phát triển k[r]

177 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT

Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta đã khẳng định là : “Xây dựng nớc ta thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại , cơ cấu kinh tế hợp lý , quan[r]

17 Đọc thêm

Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay’’

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY’’

Trước tình hình đó tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 1986 Đảng ta đã đề ra chương trình đổi mới toàn diện nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với sự tồ[r]

20 Đọc thêm

 MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT

Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta đã khẳng định là : “Xây dựng nớc ta thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại , cơ cấu kinh tế hợp lý , quan[r]

17 Đọc thêm

Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng nó ở nước ta để xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở NƯỚC TA ĐỂ XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Vai trò này của Nhà nước được Đảng ta khẳng định rõ ràng trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: “Nhà nước thực hiện tốt các _chức năng: định hướng sự phát triển, trực tiếp đầu tư[r]

32 Đọc thêm

QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam nhận định: “Nớc ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH ...” Mục tiêu của CNH - HĐH là xây dựn[r]

11 Đọc thêm

TIEU LUAN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG. Ý NGHĨA TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

TIEU LUAN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG. Ý NGHĨA TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

19Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng để xem xétgiải quyết các vấn dề của cuộc sống đặt ra. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phảithường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.Nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phảitoàn diện, có hệ thống gắ[r]

23 Đọc thêm

Một số phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA

Phát triển chủ trương đổi mới kinh tế của đại hội Đảng VI, các kì đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX đã tiếp tục công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước với quan điểm tiếp tục x[r]

22 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế có đáp án

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN QUAN HỆ QUỐC TẾ CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế có đáp án

Câu 1. Hãy phân tích và chứng minh: Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2. Hãy phân tích nội dung sau đây trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đ[r]

32 Đọc thêm

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ

TRANG 1 LỜI MỞ ĐẦU Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ "đẩy nhan[r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề