THUẬT NGỮ BÌNH ĐẲNG GIỚI LÀ GÌ

Tìm thấy 9,627 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUẬT NGỮ BÌNH ĐẲNG GIỚI LÀ GÌ":

GIỚI - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIỚI .

GIỚI - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIỚI .

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc TrăngMỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢNVỀ GiỚITrương Quang HồngGiới và Giới tínhGiới: Là thuật ngữ đề cập đến các đặcđiểm, vị trí, vai trò, mối quan hệ vềmặt xã hội giữa nam giới – phụ nữ(trẻ em trai – trẻ em gái)Giới tính: Là sự khác biệ[r]

22 Đọc thêm

sự đa dạng sinh học của một số vùng trên thế giới

SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ VÙNG TRÊN THẾ GIỚI

ĐDSH là sự đa dạng và
phong phú của sinh vật từ mọi nguồn trên Trái Đất, bao gồm
đa dạng trong loài (gen), giữa loài và đa dạng hệ sinh thái hay nói cách khác ĐDSH là thuật ngữ dùng để mô tả sự phong phú và
đa dạng của giới tự nhiên. ĐDSH là sự phong phú của mọi cơ
thể sống từ mọi nguồn, trong c[r]

27 Đọc thêm

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bài làmHiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã thừa nhận việc thúcđẩy bình đẳng giới sẽ đem lại cuộc sống với chất lượng tốt hơn cho tất cả mọingười. Các quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế đã đạt được sựđồng thuận cao cho rằng, nếu những phân biệt đối xử trên[r]

15 Đọc thêm

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

ngang nhau, được tham gia quyết định các vấn đề của bản thân và gia đình.Bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong xã hội hiện đại đặc biệt là đối với cácgia đình vì bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người đặc biệtlà trẻ em phát triển thuận lợi[r]

5 Đọc thêm

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI THỰC CHẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
Là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, trong xã hội nước ta có nhiều định kiến giới dẫn đến sự chênh lệch về vị trí, vai trò và cơ hội phát huy năng lực cũng như thụ hưởng về thành quả phát triển của người phụ nữ so với nam giới. Để đảm bảo bình đẳng giới, cũng như bảo[r]

11 Đọc thêm

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

Bất bình đằng về giới trong lao động
Một số quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động
Thực trạng (trên thế giới, ở Việt Nam), nguyên nhân, hậu quả và một số giải pháp về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm

15 Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

c) Bổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác”, như sau:Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.2. Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèmtheo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau:a) Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạ[r]

3 Đọc thêm

TREND OF GENDER DIFFERENCES IN POPULATION EDUCATION AND EMPLOYMENT IN VIETNAM LOOKED FROM RESULTS OF POPULATION CENSUS 1989 1999 2009

TREND OF GENDER DIFFERENCES IN POPULATION EDUCATION AND EMPLOYMENT IN VIETNAM LOOKED FROM RESULTS OF POPULATION CENSUS 1989 1999 2009

Bình đẳng giới được đánh giá là một chỉ tiêu ưu tiên trong phát triển xã hội hiện nay. Nó là mộttrong mười Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có ViệtNam đã cam kết thực hiện. Ở Việt Nam, bình đẳng giới được đề ra ngay từ khi c[r]

18 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

rất lớn. Đảng ta phải hết sức chú ý đem phụ nữ vào trường đấu tranh, phải kéo họtham gia các hình thức công tác cách mạng tranh đấu”[24, tr.68]. Đảng ta cũng rấtcoi trọng vấn đề đào tạo, đề bạt cán bộ nữ và được thể hiện rõ trong Nghị quyết củaBan Bí thư ngày 6/12/1957 “Về một số vấn đề công tác vận[r]

139 Đọc thêm

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

LỜI MỞ ĐẦU
Như ta đã biết gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”.
Nhà nước ta hiện nay, mục tiêu[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Bình đẳng giới là một vấn đề không mới trong đời sống xã hội hiện nay nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Việc thực hiện bình đẳng giới phải đi từ nhận thức đến hành động, chính vì thế việc nhận thức những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới là rất cần thiết. Con người là t[r]

15 Đọc thêm

KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HẢ TĨNH

KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HẢ TĨNH

giả nhấn mạnh đến tính cộng đồng trong quan hệ kinh tế của hộ gia đìnhCòn tác giả Trần Hoàng Phong, dưới góc độ Quản lý Nhà nước về kinh tếthì lại nhấn mạnh “Kinh tế hộ gia đình là một loại hình tổ chức sản xuất gắnnông dân với đất đai, khai thác tốt tiềm năng của từng gia đình nông dân, là[r]

107 Đọc thêm

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Quản trị nhân lực .
Những thuật ngữ tiếng anh cơ bản nhất chuyên ngành Quản trị nhân lực.
Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Quản trị nhân lực .
Những thuật ngữ tiếng anh cơ bản nhất chuyên ngành Quản trị nhân lực.
Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Quản trị nhân lực .
N[r]

7 Đọc thêm